Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Jednolity plik kontrolny - nowy format od 01.01.2017

Ogłoszono nowe wzory formatów JPK, które mają obowiązywać od 01.01.2017.

Mimo niewielkich zmian, potrzebna będzie modyfikacja wszystkich programów księgowych i innych dostosowanych do generowania JPK. Aktualizcję oprogramowania FINKA roześlemy oczywiście w ramach abonamentu na aktualizacje.

W nowej wersji JPK-VAT rozwiązano kilka problemów, niektóre zaś pozostały i można spodziewać się, że po uzyskaniu doświadczeń z analizowania plików, które od 25.02.2017 będzie przysyłać ok. 170 000 podatników nastąpią dalsze modyfikacje struktur JPK.

Modyfikacje obejmują:

  • NIP nabywcy w ewidencji sprzedaży - poprzednio był pominięty, co implikowało słabą przydatność JPK do selekcji podatników do kontroli. Obecnie NIP lub inny numer identyfikacyjny jest obowiązkowy.

  • Obowiązkowa nazwa i adres kontrahenta w ewidencji sprzedaży. Poprzednio pola te były nieobowiązkowe, co było uzasadnione tym, że w niektórych przypadkach - np. w pozycji "Raport z kasy fiskalnej" kontrahent nie występuje. Obecnie trzeba będzie wypełnić te pola nawet jeśli w ewidencji są puste - program generujący może zapytać o treść do wpisania, wpisać swoją albo odmówić wygenerowania JPK. W programach FINKA wybrano to pierwsze rozwiązanie.

  • Obowiązkowa data faktury w ewidencji zakupu. Poprzednio w ewidencji zakupu występowała tylko nieobowiązkowa data otrzymania dokumentu, co radykalnie utrudniało weryfikację pliku w MF.

  • Możliwość oznaczenia pliku jako "złożenie" lub "korektę". Ta oczywista opcja była zablokowana w poprzedniej wersji. Oznaczenie takie nie rozwiązuje jednak problemu przy wysyłaniu kilku plików za ten sam okres - na przykład przy prowadzeniu ewidencji w kilku oddziałach firmy. Według wyjaśnień MF taka możliwość istnieje, jednak "zero-jedynkowe" zaznaczenie "korekta" nie daje informacji, który z plików jest korygowany.

  • Polski lub zagraniczny adres podatnika (podmiotu skadającego JPK). Poprzednio można było wpisać wyłącznie adres polski.

  • Dodano nowe pola odpowiadające wersji deklaracji VAT-7(17). Nastąpiło też odpowiednie przenumerowanie pól wewnątrz JPK, na przykład pole K_45 w poprzedniej wersji JPK-VAT zawiera VAT naliczony od zakupów, w nowej zaś kwotę zakupów netto. Oznacza to, że oprogramowanie księgowe generujące JPK musi być starannie przetestowane, gdyż użytkownik ma tu małe możliwości wykonania samodzielych sprawdzeń.
W nowej wersji JPK pozostała nierozwiązana część starych problemów, między innymi:
  • Obowiązkowy NIP (lub inny numer) w ewidencji zakupu oraz sprzedaży - także przy transakcjach z kontrahentami spoza UE, którzy nie mają takich numerów.

  • Nieformalne wymaganie dokładnej zgodności JPK z deklaracją VAT - z ewentualnym dopisaniem rekordu zaokrągleń. Programy FINKA-FK oraz FINKA-KPR dopisują do JPK taki rekord zaokrągleń na życzenie Użytkownika - wyliczają odpowiednie wartości nawet w sytuacji, gdy deklaracje są kwartalne, zaś JPK miesięczny.
Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie struktur JPK ogłoszonych na stronie MF.
02.11.2016

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu