Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

3. Podatek VAT - zwiększenie zakresu "ODWROTNEGO OBCIĄZENIA" w transakcjach krajowcyh

Od 01.07.2015 zwiększono znacząco zakres stosowania mechanizmu "odwrotnego obciążenia" podatkiem VAT w sprzedaży krajowej. Jako uzasadnienie zmian MF podawał rosnącą liczbę wyłudzeń podatku VAT i rozszerzanie się ich na inne branże niż dotychczas.

Zmiany obejmują m.in:
 • urządzenia elektroniczne w transakcjach ponad 20 000 zł netto
  • tablety
  • notebooki
  • laptopy
  • telefony komórkowe, w tym smartfony
  • konsole do gier
   Tryb "odwrotnego obciążenia" obowiązuje dla tych urządzeń jeśli:
  • w ramach jednej umowy dokonujemy sprzedaży urządzeń tych kategorii na kwotę ponad 20 000 zł netto
  • oraz nabywca jest czynnym podatnikiem VAT
  • jeśli w trakcie realizacji transakcji nastąpi zmiana kwot (np udzielenie rabatu), to tryb odwrotnego obciążenia nadal obowiązuje
  • dodatkowo jeśli warunki umowy (np cena) odbiegają od rynkowych, to mimo podziału na różne umowy także obowiązuje tryb odwrotnego obciążenia.
 • pręty stalowe, kształtowniki itp - te towary były objęte trybem "odwrotnego obciążenia" już wcześniej; dodano tutaj stalowe arkusze żeberkowane
 • Złom i inne surowce wtórne - te towary były objęte trybem "odwrotnego obciążenia" już wcześniej
 • Złoto i niektóre inne metale - tu zwiększono zakres "odwrotnego obciążenia", obejmując nim część pozycji z listy towarów, przy krórej obowiązywała zasada solidarnej odpowiedzialności sprzedawcy i nabywcy.
Procedura "odwrotnego obciążenia" polega na tym, że:
 • Sprzedawca wystawia fakturę bez kwoty VAT, z adnotacją "Odwrotne obciążenie"
 • Nabywca obowiązany jest wykazać w swojej deklaracji VAT kwotę VAT z tytułu nabycia towarów (i zarazem ma prawo ją odliczyć). Niezależnie od tego wykazuje VAT od sprzedaży.
 • Cały proces jest objęty dokładniejszą kontrolą ze strony aparatu skarbowego, gdyż:
  • Sprzedawca często wykazuje w tej sytuacji VAT naliczony do zwrotu, co może implikować weryfikację ze strony Urzędu Skarbowego
  • Sprzedawca obowiązany jest złożyć informację o transakcjach typu "odwrotne obciążenie" (listę nabywców wraz z kwotami - nowy formularz VAT-27), wobec czego fiskus ma dokładne namiary na nabywców, którzy powinni naliczyć VAT od zakupów.
  • Wprowadzono nowy wzór deklaracji VAT, w którym w oddzielnej pozycji wykazuje się VAT od krajowych zakupów w trybie "odwrotne obciążenie" - pozwala to na automatyzację powyższego sprawdzenia.
  • Nowy wzór VAT-7 i VAT-7K wraz z automatycznym generowaniem VAT-27 zostanie oczywiście wprowadzony w kolejnej wersji programów FINKA-FK i FINKA-KPR.
Warto podkreślić, że w trakcie prac legislacyjnych postulowano szereg zmian do projektu ustawy - zgłaszała je m.in. Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji, której członkiem jest także firma TIK-SOFT. Propozycje zmierzały przede wszystkim do ujednoznacznienia ustawy i zwiększania bezpieczeństwa obrotu. Co więcej, najważniejsze z nich zostały uwzględnione. Jedną z propozycji było np. jednolite traktowanie tabletów i smartfonów - w pierwszym projekcie jedne z nich miały być objęte "odwrotnym obciążeniem", drugie "odpowiedzialnością solidarną". Problem polega tu na tym, że zdarzają się przypadki trudności w zakwalifikowaniu urządzeń do jednej lub drugiej grupy. Innym podniesionym problemem była konieczność zmiany trybu opodatkowania w razie udzielenia rabatu itp - do ustawy wprowadzono odpowiedni zapis upraszczający postępowanie w takiej sytuacji.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
16.06.2015
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu