Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ
1. Nowa deklaracja VAT od 07.2015 i zmiany w ewidencji VAT


W końcowej fazie legislacji znajdują się nowe wzory deklaracji VAT-7, VAT-7K i VAT-7D. Choć do 24.06 nie zostały jeszcze ogłoszone, mają obowiązywać już za lipiec lub za III kwartał 2015.

Zmiany we wzorach deklaracji wymuszają zmiany w prowadzeniu ewidencji VAT, jeśli chce się zachować podstawową zasadę:

"wartości w deklaracji wynikają wprost z podsumowań ewidencji VAT".


Dlatego poniżej omawiamy modyfikacje kształtu deklaracji i ich wpływ na prowadzenie ewidencji.


 • ULGA NA ZŁE DŁUGI
   System "ulg na złe długi" składa się z czterech różnych zmniejszeń i zwiększeń podatku VAT, z których część można, a część trzeba zastosować w razie przeterminowania zapłaty o ponad 150 dni. Przy tym:

  • Dwie z tych pozycji zaznacza się na deklaracji VAT za pomocą znaczków "Tak / Nie" (są to: zmniejszenie VAT należnego w razie nieotrzymania zapłaty za swoją sprzedaż po 150 dniach oraz zwiększenie VAT naliczonego w razie uregulowania zapłaty za zakupy w późniejszym terminie)

  • Wszystkie cztery wartości należy wliczać do zwykłych pól sprzedaży i zakupów na deklaracji, wobec czego ujmuje się je w ewidencji VAT.

  • Od 07.2015 jedna z nich ma oddzielne pole w deklaracji, wobec czego nie należy ujmować jej w zwykłej ewidencji. Chodzi tu o obowiązkowe zmniejszenie VAT naliczonego (czyli zwiększenie VAT do zapłaty) w razie niezapłacenia za zakupy w terminie 150 dni.

    Według uzasadnienia do projektu przedstawionego przez MF jest to ułatwienie dla podatników, gdyż umożliwia weryfikację spełnienia ich obowiązku na podstawie deklaracji, bez wzywania i sprawdzania ewidencji. Mechanizm działa następująco:
   • Jeśli sprzedawca nie otrzyma zapłaty ponad 150 dni po terminie i skorzysta z "ulgi na złe długi", to zgłasza podmioty, od których nie otrzymał zapłaty, na druku VAT-ZD
   • Nabywca, który nie zapłacił, obowiązany jest zmniejszyć swój VAT naliczony (czyli zwiększyć VAT do zapłaty) - niezależnie od tego, czy sprzedawca skorzystał z ulgi, czy nie
   • Po zmianie deklaracji aparat skarbowy może sprawdzić, czy nabywca zrealizował ten obowiązek, na podstawie wartości w tym nowym polu
   • Rzecz ma też swoje wady: poza traktowaniem tego zmniejszenia inaczej niż inne, nowe pole w deklaracji powinno mieć wartość ujemną, choć nie wynika to jednoznacznie z opisu ani z objeśnień do deklaracji.


 • ODWROTNE OBCIĄŻENIE (VAT ROZLICZA NABYWCA)
   Tryb "odwrotnego obciążenia", dla którego zwiększono zakres stosowania od 07.2015, dotyczy sytuacji:

  • Eksport usług i WDT (wewnątrzwspólnotowa dostawa towarów) - tu VAT rozlicza nabywca zagraniczny

  • Import usług - tu VAT rozlicza nabywca w kraju, składający deklarację VAT-7.

  • WNT (wewnątrzwspólnotowe nabycie towarów) - tu również VAT rozlicza nabywca w kraju, składający deklarację VAT-7

  • Inne sytuacje, przy których VAT rozlicza nabywca:
   • Nabycie towarów od dostawcy zagranicznego, połączone z montażem, uruchomieniem itp
   • Transakcje krajowe dotyczące towarów wymienionych w załączniku 11 do ustawy o VAT, m.in. złomu, prętów stalowych oraz - tylko przy większych transakcjach - tabletów, smartfonów itp.
   • Handel prawami do emisji gazów cieplarnianych
   Te ostatnie trzy rodzaje, poprzednio widniejące w tym samym polu w deklaracji VAT, w nowym wzorze deklaracji mają oddzielne pola w VAT-7 bądź w nowym formularzu VAT-27, wobec czego prowadząc ewidencję zakupu i sprzedaży VAT należy rozróżniać i oddzielnie podsumować te rodzaje transakcji

   Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
   25.06.2015
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu