Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ


Odliczenia VAT od wydatków samochodowych - zmiany od 04.2014

Przedstawiamy zestawienie zmian dotyczących odliczeń VAT od wydatków samochodowych. Wchodzą one w życie od 01.04.2014 w części dotyczącej samochodów osobowych oraz ciężarowych do 3,5 tony.


Należy podkreślić, że zmiany te, mimo wprowadzenia w wielu przypadkach ograniczeń odliczenia VAT do 50% kwot wynikających z faktur, są zarazem dość precyzyjne i wprowadzają jednoznaczne kryteria stosowania odliczeń 100% lub 50% VAT.

Po nowelizacji dość częste będą przypadki odliczania 50% VAT. Podczas rejestracji zakupu związanego z samochodem w programach FINKA-FK lub FINKA-KPR należy:
- w aktualnych wersjach (marzec 2014), wpisując zapis w trybie "Zakup VAT i KPR" lub "Księgowanie FK - Zakup VAT", wpisać ręcznie kwotę odliczenia VAT
- w kolejnej wersji na ekranie zakupu VAT udostępnimy opcję "Odliczenie 50%", obok istniejących "Odliczenie pełne" i "Bez odliczeń".

Rodzaje samochodów i tryby odliczania VAT od wydatków związanych z nimi
 1. Samochody osobowe nie będące własnością firmy(własność pracowników, zleceniobiorców itp)- bez odliczeń VAT

  • Przepisy dotyczące tych samochodów pozostają bez zmian, tj:
  • VAT od wydatków związanych z tymi samochodami nie podlega odliczeniu (nie bierze się faktur VAT na firmę)
  • Możliwe jest zaliczenie części wydatków w koszty, pod warunkiem prowadzenia karty drogowej i udokumentowania wydatków. Prowadzenie karty drogowej dotyczy samochodów nie wpisanych do ewidencji środków trwałych.
  • W Ustawach o PDOF i o PDOP zmieniono definicję "samochodu osobowego", ujednolicając ją z Ustawą o VAT. Różnice dotyczą zakwalifikowania niektórych samochodów "z kratką" do rodzaju osobowy lub ciężarowy.

 2. Samochody o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, stanowiące własność firmy lub używane na podstawie umowy leasingu, dzierżawy i podobnej- odliczenie 100% VAT

  • Przepisy dotyczące tych samochodów pozostają bez zmian, tj:
  • VAT od wydatków związanych z tymi samochodami odlicza się w 100%

 3. Samochody osobowe stanowiące własność firmy lub używane na podstawie umowy leasingu, dzierżawy i podobnej, o ile używane są jednocześnie do działalności gospodarczej oraz użytku prywatnego - odliczenie 50% VAT, lecz bez odliczeń VAT od paliwa

  • Od 01.04.2014 przysługuje odliczanie:
  • 50% kwoty VAT od wydatków innych niż zakup paliwa (tj zakup samochodu, naprawy, konserwacje itp)
  • VAT od zakupu paliwa nie podlega odliczeniu do 30.06.2015, zaś od 01.07.2015 odlicza się w 50%
  • Dodatkowo użycie samochodu do celów prywatnych nie jest obciążone VATem (inaczej niż każde inne użycie składnika majątku firmy do celów prywatnych, stanowiące świadczenie, od którego należy zapłacić VAT)
  • Zaliczenie wydatków do kosztów odbywa się na poprzednich zasadach, tj. koszty stanowią wydatki w części służącej celom działalności gospodarczej, w kwocie netto wraz z kwotami VAT nie podlegajacymi odliczeniu.

 4. Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony stanowiące własność firmy lub używane na podstawie umowy leasingu, dzierżawy i podobnej, o ile używane są do działalności gospodarczej oraz użytku prywatnego - odliczenie 50% VAT

  • Od 01.04.2014 przysługuje odliczanie:
  • 50% kwoty VAT od wydatków związanych z samochodem (tj zakup samochodu, naprawy, konserwacje itp, a także od zakupu paliwa)
  • Dodatkowo użycie samochodu do celów prywatnych nie jest obciążone VATem (inaczej niż każde inne użycie składnika majątku firmy do celów prywatnych, stanowiące świadczenie, od którego należy zapłacić VAT)
  • Zaliczenie wydatków do kosztów odbywa się na poprzednich zasadach, tj. koszty stanowią wydatki w części służącej celom działalności gospodarczej, w kwocie netto wraz z kwotami VAT nie podlegajacymi odliczeniu.
  • Dodatkowo dla małych samochodów ciężarowych "z kratką" prawo odliczenia 50% VAT przysługuje od 01.07.2015, podobnie jak dla samochodów osobowych. Dotyczy to samochodów o ładowności poniżej 500 kg (dla samochodów tylko z miejscem dla kierowcy - 425 kg, z dwoma miejscami - 493 kg)

 5. Samochody osobowe oraz ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony stanowiące własność firmy lub używane na podstawie umowy leasingu, dzierżawy i podobnej, o ile używane są wyłącznie do działalności gospodarczej - odliczenie 100% VAT

  • Od 01.04.2014 przysługuje odliczanie:
  • 100% kwoty VAT od wydatków związanych z samochodem (tj zakup samochodu, naprawy, konserwacje itp, a także od zakupu paliwa)
  • Używanie pojazdu wyłącznie do działalności gospodarczej musi być dobrze udokumentowane; szczegółowe warunki dokumentacyjne omawiamy poniżej.


Aby korzystać ze 100% odliczenia VAT dla samochodów do 3,5 tony używanych wyłącznie do celów działalności gospodarczej należy spełnić warunki:
 • Zgłosić pojazd do Urzędu Skarbowego na specjalnym formularzu, w terminie 7 dni od poniesiena pierwszego wydatku
 • Ustalić wewnętrzne zasady użytkowania pojazdu, wykluczające jego użycie do celów prywatnych
 • Prowadzić ewidencję przebiegu pojazdu, przy czym wymagania są tu inne niż dla ewidencji do celów podatku dochodowego
 • Odliczanie 100% VAT przysługuje bez spełniania powyższych warunków dla:
  • samochodów do przewozu conajmniej 10 osób licząc wraz z kierowcą
  • samochodów ciężarowych z jednym rzędem siedzeń, z trwałą przegrodą oddzielającą część ładunkową, jeśli mają otwartą skrzynię ładunkową lub są zakwalifikowane do rodzaju "VAN" lub "wielozadaniowy" lub gdy kabina kierowcy i część ładunkowa stanowią oddzielne elementy kostrukcyjne [spełnienie tych warunków musi być potwierdzone zaświadczeniem ze stacji diagnostycznej]
  • pojazdów specjalnych: agregat elektryczny/spawalniczy, do prac wiertniczych, koparka, koparko-spycharka, ładowarka, podnośnik samochodowy, żuraw samochodowy
 • Obowiązek prowadzenia ewidencji przebiegu nie dotyczy samochodów przeznaczonych do sprzedaży, wynajmu itp. jeśli jest to przedmiotem działalności gospodarczej
 • Za odliczanie 100% VAT bez wymaganego zgłoszenia do Urzędu Skarbowego przewidziano wysoką grzywnę, która w skrajnym przypadku może przekroczyć 1 mln zł.

Ewidencja przebiegu pojazdu, dotycząca samochodów do 3,5 tony wykorzystywanych wyłącznie do działalności gospodarczej, zawiera:
 • Daty rozpoczęcia i zakończenia ewidencji zgodne z datami rozpoczęcia i zakończenia używania do działalności gospodarczej
 • Stan licznika na dzień rozpoczęcia i zakończenia ewidencji
 • Wpisy dotyczące każdego przejazdu, zawierające:
  • W przypadku, gdy kierowcą jest właścicel albo pracownik firmy
   • Numer kolejny
   • Datę i cel wyjazdu
   • Trasę (skąd - dokąd)
   • Liczbę kilometrów
   • Imię i nazwisko kierowcy
  • W przypadku, gdy pojazd jest udostępniany osobie nie będącej pracownikiem, wpisu dokonuje osoba udostępniająca i zawiera on:
   • Numer kolejny
   • Datę i cel udostępnienia
   • Stan licznika w chwili udostęnienia
   • Liczbę kilometrów
   • Stan licznika w chwili zwrotu
   • Imię i nazwisko osoby korzystającej z pojazdu
  • Na koniec okresu rozliczeniowego do ewidencji należy wpisać:
   • Stan licznika
   • Liczbę kilometrów
   • Potwierdzenie podatnika, jeśli to nie on jest kierowcą
Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
17.03.2014
na podstawie Dz.U. r. 2014 poz. 312 z dn 13.03.2014
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu