Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ


VAT od usług elektronicznych - zmiany od 2015

Aktualizacja 30.01.2015 na podstawie broszury informacyjnej MF

Od początku r. 2015 w całej Unii Europejskiej zmieniają się zasady opodatkowania usług elektronicznych, a także usług telekomunikacyjnych oraz nadawczych.

Zmiany dotyczą świadczenia usług na rzecz osób (lub innych podmiotów) nie będących podatnikami VAT, zamieszkałych w innym kraju członkowskim UE niż firma świadcząca usługi.
 • Do końca roku 2014 takie usługi są zrównane ze sprzedażą krajową i rozliczane wraz z innymi transakcjami podlegającymi pod VAT.
 • Od początku roku 2015 usługi te są opodatkowane w kraju będącym miejscem zamieszkania osoby - odbiorcy usługi.
 • Płatnikiem podatku VAT jest jednak nadal firma świadcząca usługi, co oznacza znaczne komplikacje w zakresie ewidencji i deklaracji.
Zmiany podyktowane są zasadą ujednolicania podatku VAT, gdyż usługi wymienionych rodzajów świadczone na rzecz mieszkańców UE przez firmy spoza UE są opodatkowane - takie firmy mają obowiązek zgłosić się jako podatnicy w jednym z krajów UE i opłacać tam podatek VAT. Odpowiednia nowelizacja Ustawy o VAT znajduje się obecnie w trakcie procesu legislacyjnego.
  Jeśli firma świadczy usługi elektroniczne, telekomunikacyjne lub nadawcze na rzecz osób fizycznych z innych krajów UE, to ma do wyboru:
 • zarejestrować się jako podatnik VAT w każdym kraju UE, w którym mieszkają odbiorcy usług
 • lub skorzystać z "procedury uproszczonej" i zgłosić się w jednym kraju UE. Tam opłaca się podatek VAT ze wskazaniem wartości przypadających na poszczególne kraje według miejsca zamieszkania odbiorców.
 • Taką procedurę uproszczoną określa się nazwą "MOSS" (Mini One Stop Shop)
W tym drugim trybie korzysta się ze zwykłego, krajowego numeru NIP, jednak zgłoszenie, deklaracja, ewidencja i opłaty VAT wyglądają już zupełnie inaczej:
 • Zgłoszenie i deklaracje wysyła się wyłącznie elektronicznie do II Urzędu Skarbowego Warszawa-Śródmieście (niezależnie od deklaracji składanych do właściwego miejscowo Urzędu)
 • Na deklaracji zawarte są kwoty netto i kwoty VAT przypadające na poszczególne kraje wg miejsca zamieszkania odbiorców
 • Podatek VAT płaci się za każdy kwartał w EUR bez zaokrągleń do pełnego Euro
 • Termin zapłaty: do 20-go dnia od zakończenia kwartału, przy czym:
  - jeśli dzień 20 przypada w święto, to termin nie przesuwa się, inaczej niż przy wszystkich innych rodzajach podatków
 • Ponadto trzeba prowadzić ewidencję w odpowiednim formacie i udostępniać ją organom skarbowym krajów ościennych na ich życzenie
 • Oznacza to także, że deklaracje składane do swojego Urzędu mogą wykazywać zwrot VAT w PLN przy jednoczesnych kwotach do zapłaty w EUR (na deklaracji do innego Urzędu), jeśli wystąpią znaczne odliczenia wydatków służących celom sprzedaży usług elektronicznych na rzecz mieszkańców innych krajów UE.
 • Kontakty z II U.S. odbywają się wyłącznie elektronicznie:
  -elektronicznie wysyła się formularz zgłoszenia VIU-R, zgodę na otrzymywanie korespondencji drogą elektroniczną oraz deklaracje VIU-D
Wobec takich zmian w systemie podatku VAT trzeba jeszcze sprawdzić, czy świadczone usługi kwalifikują się do kategorii "usług elektronicznych, telekomunikacyjnych lub nadawczych". W tym miejscu Ustawodawca znalazł receptę na 100-procentową zgodność naszej ustawy z prawem UE: definicja "usług elektronicznych" w Ustawie o VAT zostaje zastąpiona sformułowaniem "Usługi zdefiniowane w Rozporządzeniu RWE nr 282/2011". Ogólnie rzecz biorąc za "usługi elektroniczne" uważa się usługi z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej, o ile są wykonywane automatycznie lub z niewielkim udziałem człowieka. Między innymi usługami elektronicznymi są:
 • Udostępnianie zdjęć, plików muzycznych, filmów, publikacji i innych treści (w tym nawet kursów giełdowych, prognoz pogody, a także np dzwonków do telefonów komórkowych) za pośrednictwem Internetu (jeśli jednak materiały są wysyłane na płytach CD lub innych nośnikach, to już nie jest to usługa elektroniczna)
 • Pobieranie, instalacja i aktualizacja oprogramowania (w tym gier), stron internetowych lub ich fragmentów, firewalli itp, jeśli jest dokonywana automatycznie lub z niewielkim udziałem człowieka
 • Tworzenie i hosting stron internetowych oraz udostępnianie przestrzeni dyskowej
 • Korzystanie z wyszukiwarek i katalogów internetowych, z hurtowni danych itp
 • e-learning - jeśli wykonywany w znacznej mierze automatycznie (na przykład z automatycznym sprawdzaniem testów)
Powyższa lista stanowi wybór najważniejszych rodzajów "usług elektronicznych". Po dokładniejszą, dość obszerną specyfikację wypada odesłać do Dziennika Urzędowego RWE (Rozporządzenie RWE 282/2011).

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
07.07.2014
na podstawie projektu ustawy przesłanego do Sejmu oraz na podstawie Rozporządzenia WE nr 282/2011
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu