Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

3. Podleganie ubezpieczeniom społecznym przy dwóch lub więcej umowach

Problem "zbiegu tytułów ubezpieczeń społecznych" występuje w sytuacji jednoczesnego wykonywania różnych umów, działalności gospodarczej i podobnych. Obowiązują tu dość skomplikowane zasady, które omawiamy poniżej - wraz ze zmianami zwiększającymi obciążenia, wchodzącymi w życie od roku 2016.
 • Dwie lub więcej umów o pracę etatową
  • Pracownik podlega obowiązkowo ubezpieczeniom społecznym od każdej z umów.

 • Praca etatowa i umowa - zlecenie
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu etatu.
  • Zlecenie podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu jeśli:
   • w ramach zlecenia pracownik wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy etatowego, przy czym sformułowanie "na rzecz" obejmuje dwie sytuacje: gdy zawarł umowę zlecenia ze swoim pracodawcą lub gdy zawarł ją z innym podmiotem, lecz efekty pracy są sprzedawane pracodawcy etatowemu.
   • zlecenie podlega także ubezpieczeniom obowiązkowemu jeśli w ramach etatu pracownik zarabia mniej niż ustawowa płaca minimalna - w przeliczeniu na pełny miesiąc zatrudnienia. Oznacza to np, że:
    - osoba zatrudniona na pół etatu z pensją 1000 zł będzie podlegała ubezpieczeniu z równoległej umowy-zlecenia
    - osoba zatrudniona na etat z pensją 2000 zł, jeśli rozpoczęła pracę w połowie miesiąca i w tym miesiącu zarobiła 1000 zł, nie będzie podlegała ubezpieczeniu z równoległej umowy-zlecenia
  • Należy przy tym pamiętać o rozróżnieniu rodzjów umów: zarówno umowa o pracę, jak i zlecenie są umowami o wykonywanie pracy. Charakterystycznymi cechami umowy o pracę jest wykonywanie pracy w określonym miejscu, czasie i pod kierownictwem pracodawcy. Ze względu na znaczne różnice w obciążeniach tych umów składkami rodzaj umowy jest dość często weryfikowany.

 • Praca etatowa i umowa o dzieło
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu etatu.
  • Umowa o dzieło podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu jeśli jest zawarta z własnym pracodawcą lub jeśli w jej ramach wykonuje się pracę na rzecz pracodawcy.

 • Praca etatowa i działalność gospodarcza
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu etatu.
  • Działalność gospodarcza podlega obowiązkowo ubezpieczeniu społecznemu jeśli w ramach etatu pracownik zarabia mniej niż ustawowa płaca minimalna - w przeliczeniu na pełny miesiąc zatrudnienia.
  • Należy pamiętać, że bardzo trudno jest rozgraniczyć pracę w ramach etatu i działalności i spotyka się sytuacje zakwestionowania takiego rozróżnienia tytułów ubezpieczenia.

 • Praca etatowa i odpłatny udział w radzie nadzorczej
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z obu tytułów.

 • Dwie lub więcej umów - zleceń
  • Do końca roku 2015 obowiązkowe jest ubezpieczenie tylko z jednej z umów, niezależnie od jej wartości.
  • Od roku 2016:
   • Domyślnie obowiązkowe będzie ubezpieczenie z tytułu każdej z umów
   • Jeśli osoba przedstawi zleceniodawcy dowody świadczące o tym, że w danym miesiącu podstawa składek z innych zleceń osiągnęła conajmniej płacę minimalną, to kolejne zlecenie już nie podlega ubezpieczeniom społecznym.
   • Odpowiednia zmiana ustawy została już ogłoszona z terminem wejścia w życie od 01.01.2016.

 • Zlecenie i umowa o dzieło
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie z tytułu umowy-zlecenia.
  • Należy przy tym pamiętać o rozróżnieniu rodzjów umów: zlecenia jest umową na wykonanie określonej pracy, zaś umowa o dzieło jest umową osiągnięcia rezultatu. Ze względu na znaczne różnice w obciążeniach tych umów składkami rodzaj umowy jest dość często weryfikowany.

 • Zlecenie i prowadzenie działalności gospodarczej
  • Do końca roku 2015:
   • W ciągu pierwszych dwóch lat działalności, jeśli przysługują obniżone składki z tytułu działalności (podstawa 525 zł), to obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności. Jeśli jednak wynagrodzenie z tytułu zlecenia jest wyższe niż 525 zł, to można wybrać ubezpieczenie z działalności lub ze zlecenia.
   • Jeśli obowiązują normalne składki z tytułu działalności (podstawa 2 375,40 zł) - obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności. Jeśli jednak wynagrodzenie z tytułu zlecenia jest wyższe niż 2 375,40 zł, to można wybrać ubezpieczenie z działalności lub ze zlecenia.
  • Od początku 2016r:
   • W ciągu pierwszych dwóch lat działalności, jeśli przysługują obniżone składki z tytułu działalności, to obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z obu tytułów: z działalności i ze zlecenia.
   • Jeśli obowiązują normalne składki z tytułu działalności, to obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z tytułu działalności. Jeśli jednak wynagrodzenie z tytułu zlecenia jest wyższe niż minimalna podstawa ubezpieczenia z działalności, to można wybrać ubezpieczenie z działalności lub ze zlecenia.
   • Odpowiednia zmiana ustawy została już ogłoszona z terminem wejścia w życie od 01.01.2016.

 • Zlecenie i odpłatny udział w radzie nadzorczej
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z obu tytułów.

 • Dwie lub więcej działalności gospodarcze
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z jednej z działalności, natomiast ubezpieczenie zdrowotne opłaca się od każdej z nich.

 • Działalność gospodarcza i rada nadzorcza
  • Obowiązkowe jest ubezpieczenie społeczne z obu tytułów.  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
  na podstawie Ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, Dz. U. r. 2013 poz. 1442 z późn. zm.
  30.03.2015
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu