Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ
7. Składki ZUS przy urlopie wychowawczym

Za osoby przebywające na urlopie wychowawczym opłacane są składki emerytalne i rentowe. Finansuje je budżet państwa i dzieje się to przez cały okres urlopu. Dotyczy to niemal wszystkich osób na urlopach wychowawczych, z kilkoma wyjątkami, np. gdy osoba ma prawo do emerytury lub renty bądź gdy podjęła pracę lub działalność gospodarczą. Budżet państwa finansuje także składki zdrowotne, jeśli osoba nie ma innego tytułu ubezpieczenia zdrowotnego.

Dla pracodawcy wiąże się z tym dodatkowy obowiązek: choć nie płaci on składek, powinien jednak naliczać kwoty składek płatnych przez budżet i przekazywać informacje do ZUS. Generowanie odpowiednich formularzy i naliczanie składek w programie FINKA-PŁACE – jest w pełni automatyczne. Trzeba tylko zaznaczyć:
  • czy osoba podlega składkom emerytalnym i rentowym z tytułu urlopu wychowawczego (płatnym przez budżet)
  • i czy podlega składkom zdrowotnym (także płatnym przez budżet)
Podstawa składek zdrowotnych przy urlopie wychowawczym jest dość stabilna: wynosi 520zł i nie zmieniano jej od roku 2010. Składka zdrowotna jest niepodzielna – jeśli więc urlop wychowawczy trwa przez część miesiąca, to podstawa także wynosi 520 zł.

Natomiast podstawy składek emerytalnych i rentowych zmieniały się wielokrotnie od czasu reformy systemu emerytalnego w r. 1999. Ostatnich ustaleń, obowiązujących od września 2013, dokonano w
ustawie. Według nich:
  • Podstawa składek emerytalnych i rentowych jest równa średniej płacy z ostatnich 12 miesięcy
  • Nie może jednak być mniejsza niż 60 % płacy minimalnej
  • Nie może być też wyższa niż 60% kwoty przyjętej do liczenia 30-krotności
  • Zmniejsza się ją odpowiednio w razie osiągnięcia 30-krotności lub w przypadku trwania urlopu przez niepełny miesiąc.
W programie FINKA-PŁACE, w kolejnych aktualizacjach wszystkie te zmiany są oczywiście odzwierciedlane, a składki nalicza się automatycznie.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
02.11.2013

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu