Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Kończy się ekonomia nisko wiszących owoców - odliczenie do 150% kosztów wydatków badawczo-rozwojowych

Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne oprogramowania tutaj. Data aktualizacji: 5.09.2016.

Jak powszechnie wiadomo, gospodarka powinna przestawiać się na tory innowacyjne, gdyż wykorzystanie "prostych rezerw" jest coraz mniej konkurencyjne.

W trakcie legislacji znajduje się projekt ustawy zwiększającej prawo odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej ze 130% do 150% kosztów poniesionych.

Prócz ujęcia wydatków B+R na ogólnych zasadach, tj. jako koszty albo jako wydatki na środki trawłe, stopniowo amortyzowane, można dodatkowo ująć w koszty:

 • Wydatki na płace oraz składki ZUS pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R
  - było 30%, projekt przewiduje zmianę na 50%

 • Wydatki na nabycie materiałów służących celom B+R
  - było 20% dla MŚP i 10% dla pozostałych firm - przewidywana zmiana na 30%

 • Wydatki na ekspertyzy, opinie i podobne oraz na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej
  - było 20% dla MŚP i 10% dla pozostałych firm - przewidywana zmiana na 30%

 • Wydatki na uzyskanie patentu, prawa do wzoru użytkowego itp
  - poprzednio nie uznawane za wydatki kwalifikowane. Planowane jest dopuszczenie dodatkowego wliczenia 50% tych wydatków w koszty, lecz tylko dla MŚP.
W razie poniesienia straty w danym roku podatkowym wydatki kwalifikowane można rozliczać w kolejnych trzech latach; przewiduje się wydłużenie tego terminu do 6 lat.

Omawiane odliczenia trzeba uwzględniać w zeznaniach rocznych PIT i CIT, a także księgować je na odrębnych kontach przy prowadzeniu pełnej księgowości. Podatnicy prowadzący KPIR powinni stosować - najpóźniej od r. 2017 - nowy wzór zawierający dodatkowe kolumny, opisany w bazie wiedzy. Kolumny te zwężają znacznie miejsce na "zwykłe" zapisy KPIR, co dotyczy już wszystkich podatników.

W programie FINKA-KPIR ujęto te kolumny od wersji 7.1 (maj 2016).

Należy pamiętać, że przy względnie dużych kwotach odliczenia stanowią pomoc publiczną podlegającą notyfikacji KE - limity kwotowe określa tu rozporządzenie KE nr 651/2014, art. 4 u. 1L

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie projektu ustawy wniesionego 25.08.2016 - druk sejmowy nr 789
05.09.2016
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu