Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Ewidencja zakupu VAT

Każdy podatnik (poza tymi, którzy wybrali zwolnienie z VAT) zobowiązany jest wpłacać do Urzędu Skarbowego podatek VAT od swojej sprzedaży. Można jednak zmniejszać należny podatek VAT, odejmując kwoty VAT wynikające z faktur zakupu. W niektórych przypadkach można w ten sposób uzyskać zwrot podatku VAT od Urzędu Skarbowego.

Niezbędnym warunkiem odliczania podatku VAT jest rzetelne prowadzenie ewidencji zakupu VAT. Ewidencja ta służy do wyliczenia kwot VAT zmniejszających podatek należny i prawidłowego wykazania ich w deklaracji VAT-7. W odróżnieniu od części "sprzedażowej", która w deklaracji VAT liczy sobie 28 pól, część dotycząca zakupów składa się tylko z czterech pól. Ich wypełnienie nie jest jednak oczywiste, gdyż odliczeniu podlega tylko część VAT wykazanego w fakturach zakupu.

Poniżej trzy przykłady ewidencji zakupu z programu FINKA-FK lub FINKA-KPR.

 • Uproszczona ewidencja zakupu, używana do celów roboczych - np do sprawdzenia, czy ujęto wszystkie pozycje:

  Przykładowa ewidencja zakupu - uproszczona

 • Pełna ewidencja zakupu (przypadek prostszy):
  • na zestawieniu widać kolumny VAT odliczanego i VAT bez odliczeń. W kolumnie "VAT bez odliczeń" znalazło się 50% VAT z faktury dotyczącej eksploatacji samochodu osobowego, zgodnie z obowiązującymi zasadami. Program FINKA obliczył tę kwotę automatycznie, jeśli użytkownik wybrał tryb "Odliczenie 50% - wydatek samochodowy"
  • W podsumowaniu mamy dwa wiersze: VAT od zakupu środków trwałych i od VAT pozostałych zakupów. Rozróżnienie to jest niezbędne do prawidłowego wypełnienia deklaracji.

  Przykładowa ewidencja zakupu - wersja pełniejsza

 • Pełna ewidencja zakupu (przypadek 2):
  • Na zestawieniu widać kolumny VAT odliczanego i VAT bez odliczeń
  • Ponadto występuje podział na zakupy
   • dotyczące sprzedaży opodatkowanej
   • oraz dotyczące sprzedaży opodatkowanej i zwolnionej
   • [jeśliby wystąpiły zakupy służące tylko celom sprzedaży zwolnionej, to znalazłyby się w kolumnie "Bez odliczeń"]
   Rozróżnienie zakupów według rodzaju sprzedaży dotyczy firm, które prowadzą zarówno sprzedaż opodatkowaną VAT, jak i zwolnioną. Zakupy służące ogólnym celom gospodarki firmy zapisywane są w oddzielnej kolumnie i progarm FINKA wpisuje do deklaracji VAT odpowiednią część kwoty VAT od tych zakupów. Szczegółowe wyliczenie jest w tym programie sporządzane automatycznie wraz z deklaracją VAT.

  Przykładowa ewidencja zakupu - wersja pełna

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu