FAQ najczęstsze pytania
Wymagania techniczne
Wskaźniki
Podatki
Kadry i Płace
FAQ - odpowiedzi na najczęstsze pytania
  PROGRAMY FINKA WINDOWS

  PROGRAMY FINKA DOS

  INNE

 1. Błąd "Płatnika 9.01.001" "dane nie zostały zidentyfikowane w ZUS"


Po włożeniu do CD-ROM płyty aktualizacyjnej na ekranie pojawi się okno preinstalatora.
Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
 1. Wybrać opcję "Instaluj",
 2. Potwierdzić okno z komunikatem informującym o wykryciu instalacji programu,
 3. W następnym oknie wybrać opcję "Zainstaluj ponownie lub napraw program przywracając stanu początkowego".
 4. Po zakończonej instalacji należy wybrać guzik "Zakończ".
ZAREJESTROWANIE KLUCZA NA KOLEJNY ROK:

Wraz z programem dostali Państwo specjalny klucz licencyjny w postaci pliku, w którym zaszyfrowane są m.in. dane dotyczące wersji programu i numeru licencji. W celu rejestracji klucza należy wybrać klawisz "Rejestruj" znajdujący się na panelu z lewej strony okna, a następnie "Wczytaj z pliku". Następnie należy wskazać na plik w którym znajduje się przygotowana dla Państwa licencja (plik o nazwie "Key (...).lic"). Plik nagrany jest na płycie w katalogu "FK".


Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
 1. Po włożeniu do CD-ROMU płytki instalacyjnej z programem Finka-FK na ekranie pojawi się okno preinstalatora, następnie należy wybrać opcję "Instaluj" i wskazać jedną z możliwości instalacji programu:
  - na pojedynczym stanowisku
  - w sieci komputerowej

 2. Następnie należy wybrać folder w którym zostanie zapisany program (domyślna ścieżka "C:\Program Files\tik-soft\Finka-FK")
 3. Po zainstalowaniu należy zalogować się do programu przy użyciu następujących parametrów:
  - UŻYTKOWNIK: admin
  - HASŁO: (puste pole - nie należy nic wypełniać)

  ZAREJESTROWANIE PROGRAMU:

  Wraz z programem dostali Państwo specjalny klucz licencyjny w postaci pliku, w którym zaszyfrowane są m.in. dane dotyczące wersji programu i numeru licencji. W celu rejestracji klucza należy wybrać klawisz "Rejestruj" znajdujący się na panelu z lewej strony okna, a następnie "Wczytaj z pliku". Następnie należy wskazać na plik w którym znajduje się przygotowana dla Państwa licencja (plik o nazwie "Key (...).lic"). Plik nagrany jest na płycie w katalogu "FK".

  ZAKŁADANIE NOWEJ FIRMY:

  W tym celu należy wybrać "Nowa firma/rok". Dla nowej firmy należy podać nazwę oraz rok obrotowy. Następnie w kreatorze tworzenia nowej firmy należy wybrać z listy plan kont w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

  UWAGA! W wersji programu dla Kół Łowieckich w nowej firmie automatycznie wpisywane są definicje sprawozdań ŁOW-1 oraz Bilans i Rachunek wyników.


  Po wyborze rodzaju prowadzonej działalności należy wybrać klawisz "Utwórz".
  Edycja założonej firmy odbywa się poprzez zaznaczenie jej myszką i wybranie klawisza "Połącz".


w celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do "START -> USTAWIENIA -> Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi", a następnie zatrzymać Firebird Guardian .
Następnie należy wyświetlić katalog instalacji programu "C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-Faktura\Firebird\" (ścieżka domyślna), uruchomić plik Firebird-2.0.1.12855-1-Win32.exe i postępowac według instrukcji w instalatorze. Po przeinstalowaniu programu zarządzającego bazą danych, program będzie działał prawidłowo.W celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do "START -> USTAWIENIA -> Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi", a następnie uruchomić Firebird Guardian .
Po wykonaniu powyższych czynności należy ponownie uruchomić program FINKA.

Powyższy komunikat może także pojawić się jeżeli na komputerze zainstalowany jest Firebird w wersji poniżej 2.0.


W celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do katalogu (ścieżka domyślna):
C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-(nazwa programu)\Firebird\ skopiować plik finka_udf.dll do katalogu:
C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\UDF\
Aby przeinstalować program KPRWIN z serwera Interbase na Firebird należy wykonać poniższe czynności:
 1. Pobrać serwer bazy danych FireBird i narzędzie IBConsole:

  Pobierz instalator Firebird 2.0.1
  Pobierz IB Console

 2. Wejść w Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi, odnaleźć na liście InterBase Guardian i InterBase Server, otworzyć i zmienić tryb uruchamiania na ręczny, a stan usługi na Zatrzymaj. 3. Następnie na liście usług sprawdzić czy usługi Firebird Guardian i Server są uruchomione - jeśli tak, należy je zatrzymać.

 4. Po wykonaniu punktów 1-3 należy uruchomić instalator Firebird'a i postępować zgodnie z podanymi w instalatorze wskazówkami. W kolejnym ekranie "Zaznacz dodatkowe zadania" należy wybrać opcje zgodnie z poniższym zrzutem. 5. Po instalacji Firebird'a należy uruchomić program IBConsole
  • wybrać Server -> Register...
  • zaznaczyć "Remote Server"
  • w polu "Server name" wpisać "localhost"
  • w polu "Network protocol" zaznaczyć "TCP/IP"
  • a polu "Alias Name" wpisać np. "local1"
  • kliknąć "OK"
  • w oknie po lewej stronie, na liście serwerów pojawił się nowy "local1"
  • kliknąć dwa razy na "local1"
  • w polu "User Name" wpisać "SYSDBA"
  • w polu "Password" wpisać "masterkey"
  • kliknąć "Login"
  • kliknąć prawym przyciskiem myszki na "local1"
  • wybrać User Security"
  • w oknie dialogowym "User Information" kliknąć "New"
  • w polu "User Name" wpisać "TIKSOFT"
  • w polu "Password" wpisać "ronin"
  • w polu "Confirm Password" ponownie "ronin"
  • kliknąć "Apply"


W przypadku wystąpienia poniższego błędu:


Proszę wejść w Panel Sterowania->Region i język
W zakładce Formaty proszę zmienić na Angielski(Stany Zjednoczone) i kliknąć Zastosuj
Następnie z powrotem zmienić na Polski(Polska) i ponownie kliknąć Zastosuj i OK
W przypadku widoku w Panelu Sterowania według kategorii proszę w prawym górnym rogu okna zmienić Widok według na Małe ikony

Uwaga!!
Błąd występuje sporadycznie i jest spowodowany przez błąd instalatora systemu Windows, który nie zmienia ustawień regionalnych przy instalacji systemu.
Pomimo iż będą Państwo mieli ustawiony format jako Polska(Polski) proszę wykonać powyższą instrukcje.

Podczas logowania do firmy może wystąpić następujący błąd:

Błąd podczas aktualizacji bazy:
unsuccessful metadata update
@1

CREATE TABLE PRIV_SETTINGS (
NAZWA VARCHAR(64) NOT NULL COLLATE PXW_PLK,
USERID INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
WARTOSC BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 80
);
unsuccessful metadata update
@1


Błąd występuje jeśli na komputerze zainstalowana jest wyższa wersja serwera Firebird 2.0.1. Aby usunąć błąd proszę odinstalować wyższą wersje Firebirda, a następnie z lokalizacji C:\ProgramFiles\TIK-SOFT\Finka-XX\Firebird (XX - nazwa programu Finka) uruchomić instalator Firebird-2.0.1.12855-1-Win32.exe. Po przeinstalowaniu serwera Firebird logowanie do firmy powinno przebiec bez błędu.

UWAGA!!!
Przed odinstalowaniem serwera Firbierd proszę się upewnić, że inne programy nie korzystają z tej usługi.
Szczególowy opis błędu:
SQL Error: Unable to complete network request to host "192.168.0.101". Failed to establish a connection. Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział. . Error Code: -902. Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements.

W przypadku pojawienia się powyższego błędu należy odblokować port 3050 lub 3052 w zaporze systemu Windows oraz oprogramowaniu bądź sprzęcie zawierającym filtrowanie portów, np antyvirusy, routery, switche.
W celu odblokowania portów w systemie Windows XP/VISTA należy:
 • Wejść w "Panel sterowania->Centrum zabezpieczeń->Zapora systemu Windows"
 • Wybrać zakładke "Wyjątki"
 • Kliknąć "Dodaj port"
 • W polu "Nazwa" proszę wpisać "FIREBIRD", w polu port "3050" lub 3052" i kliknąć "OK"
W przypadku Windows 7
 • Wejść w "Panel sterowania->System i zabezpieczenia->Zapora systemu Windows"
 • Z lewego menu wybrać "Ustawienia zaawansowane"
 • Na liście reguł proszę z lewego menu wybrać "Reguły przychodzące", a następnie z prawego menu "Akcji" wybrać "Nowa reguła"
 • Korzystając z kreatora należy dodać wyjątek na port 3050 lub 3052
 • Powyższe czynności należy wykonać również dla "Reguł wychodzących"


Poniższe pliki zawierają definicje "XML Schema" plików bufora danych XML, przeznaczonych do importu lub eksportu danych z programów FINKA.

Główny plik: Export.xsd

Pliki definiujące typy danych:
ExportTypyDok.xsd
ExportTypyDokKs.xsd
ExportTypyKonta.xsd
ExportTypyKontr.xsd
ExportTypyNagl.xsd
ExportTypyWspolne.xsd

Walidacji plików XML można dokonać dowolnym parserem XML-owym, obsługującym standard XML Schema. Export.xsd jest głównym plikiem, który należy wskazać w procesie walidacji. Pozostałe pliki definiują typy elementów zawartych w Eksport.XSD.Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy TIK-SOFT muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:
Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):
 • Komputer z procesorem Intel lub AMD
 • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktopowe, np. Windows XP, 7, 8, 8.1.
 • Minimum 2 GB pamięci operacyjnej, zalecane 4 GB
 • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.
Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:
W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:
 • Procesor Intel lub AMD
 • Zalecamy 2 GB pamięci operacyjnej dla systemów XP (4 GB w przypadku Windows Vista, 7, 8, 8.1)
 • Napęd CD-ROM
 • Karta graficzna
 • Mysz
 • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
 • System operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
 • Połączenie z Internetem

Wymagania techniczne programów DOS
Programy FINKA pod DOS działają na 32-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8. Wersje 64-bitowe nie wspierają obsługi 16-bitowych aplikacji jakimi są programy w wersji DOS. Aby uruchomić program FINKA w wersji DOS na 64-bitowych systemach Windows zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami dostępnymi tutajW celu dodania programów Finka w wersji Windows do wyjątków skanowania programu antywirusowego AVAST należy wykonać następujące kroki:
 • Uruchamiamy program AVAST i w lewym menu wybieramy "Ustawienia"
 • Wchodzimy w opcje "Antyvirus"
 • Przewijamy ekran do opcji "Wykluczenia"
 • Z widocznych zakładek wybieramy "Ścieżki do plików"
 • Poprzez przycisk przeglądaj wskazujemy ścieżkę do katalogu TIK-SOFT co wykluczy cały folder i podfoldery ze skanowania (domyślnie C:\Program Files\TIK-SOFT\ lub w przypadku systemów 64-bitowych C:\Program Files(x86)\TIK-SOFT\ )
 • Po wybraniu ścieżki klikamy OK a następnie "Dodaj"
W ten sposób program AVAST nie będzie skanował plików programów Finka w wersji Windows.
W przypadku instalacji programów w innej lokalizacji niż domyślna należy podać prawidłową ścieżkę do folderu programu.
W przypadku uruchamiania programu i wyświetleniu komunikatu o braku pliku "security.bpl" najprawdopodobniej został ona dodany do kwarantanny programu AVAST. Aby przywrócić plik należy:
 • Uruchamiamy program AVAST i w lewym menu wybieramy "Skanowanie"
 • Na dole okna wybieramy "Kwarantanna"
 • Klikamy na wierszu odnoszącym się do programu Finka klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Przywróć"
 • Po tej operacji uruchamiamy program Finka.Przy wystąpieniu błędu odnoszącego się do pliku midas.dll prawdopodobnie jeszcze jakiś program korzysta z tego pliku i ścieżka w rejestrze się zmieniła. Dla systemów 32-bit należy wykonać poniższe kroki: - plik midas.dll skopiować z C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-(nazwa_programu)\ do C:\Windows\System32\
- uruchomić cmd: Start –> Uruchom –> cmd (lub Start –> Wszystkie programy –> Akcesoria –> prawym klawiszem myszy na “Wiersz poleceń” i “Uruchom jako Administrator”)
- wpisać następującą ścieżkę: regsvr32 C:\Windows\System32\midas.dll
- powinna pojawić się informacja o pomyślnym zarejestrowaniu w rejestrze: "Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\System32\midas.dll powiodła się"


Dla systemów 64-bit należy wykonać poniższe kroki:
- plik midas.dll skopiować z C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-(nazwa_programu)\ do C:\Windows\SysWOW64\
- uruchomić cmd: Start –> Uruchom –> cmd (lub Start –> Wszystkie programy –> Akcesoria –> prawym klawiszem myszy na “Wiersz poleceń” i “Uruchom jako Administrator”)
- wpisać następującą ścieżkę: regsvr32 C:\Windows\SysWOW64\midas.dll
- powinna pojawić się informacja o pomyślnym zarejestrowaniu w rejestrze: "Funkcja DllRegisterServer w C:\Windows\SysWOW64\midas.dll powiodła się"
Po włożeniu do CD-ROM'u płyty aktualizacyjnej na ekranie pojawi się okno instalatora.
Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
 1. Przy aktywnej nazwie programu kliknąć "Instaluj",
 2. Wybrać dysk i kod znaków polskich (Latin lub Mazowia).

  Po zakończonej instalacji pojawi się okno z opisem zmian w programie. Po zapoznaniu się z zawartością opisu można uruchomić program w nowej wersji.Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
 1. Uruchomić instalator i wybrać opcję "Instaluj".
 2. Wybrać dysk i kod znaków polskich (Latin lub Mazowia).

  Po zakończonej instalacji pojawi się okno z opisem funkcji programu. Po zapoznaniu się z zawartością opisu należy zamknąć okno i sprawdzić czy na pulpicie utworzył się skrót do programu.

Zdarza się, że instalator nie tworzy automatycznie skrótu (ikony) na pulpicie. W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
 • Wejść na dysk na którym zainstalowany jest program, zazwyczaj dysk C
 • Odnaleźć katalog Finka i otworzyć go
 • Odnaleźć katalog np. FK i otworzyć go
 • Odnaleźć plik o nazwie FK.bat i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki
 • Należy wybrać Wyślij do --> Pulpit (utwórz skrót) i potwierdzić lewym przyciskiem myszki
Od tego momentu na pulpicie będzie skrót do programu Finka-FK.WERSJA DOS
W celu przeniesienia programów FINKA na inny komputer lub na inny niż dotychczas stosowany system operacyjny należy przeprowadzić poniższe czynności:
 1. Wykonać kopię archiwalnych danych za pomocą programu Finka-KOPIA na dysku lokalnym (kopię można nagrać na dowolnym zewnętrznym nośniku, np.: pen drive, płyta cd, dyskietka).
 2. W programie FINKA za pomocą opcji "Czynności techniczne" wywołać "Anulowanie instalacji programu". Po pojawieniu się komunikatu z prośbą o włożenie dyskietki kluczowej, należy umieścić w stacji dyskietkę z oznaczeniem odpowiedniego programu. Następnie po zapisaniu faktu deinstalacji na dyskietce kluczowej, należy przechować nośnik w bezpiecznym miejscu.
 3. W celu instalacji programu na nowym stanowisku komputerowym lub systemie operacyjnym należy z płyty instalacyjnej zainstalować program (z opcją wielu firm). Aby program był zgodny z bieżącą wersją, dodatkowo trzeba wykonać aktualizację programu.
 4. Aby w programie były dostępne dane archiwalne należy za pomocą Finki-KOPIA wgrać utworzone wcześniej pliki z rozszerzeniem .pak (opcja "Odtwórz dane"). Dane należy wgrywać począwszy od najstarszego roku.
 5. W celu aktywowania programu należy uruchomić plik z rozszerzeniem .bat (np.: fk.bat, kpr.bat, pllt.bat, itd.) i włożyć do stacji A Dyskietkę Kluczową.


Programy w wersji DOS wymagają ustawienia systemowego parametru FILES, który określa dopuszczalną liczbę jednocześnie otwartych plików. W przypadku wystąpienia błędu numer 4 podczas pracy w programie należy zmodyfikować parametr odpowiednio dla systemów :

 • Windows 2000, NT, XP, VISTA (32 bit) lub Windows 7 (32 bit):
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : notepad %systemroot%\system32\config.nt
  3. zmienić wpis Files=40 na Files=200
  4. zamknąć edycję zapisując zmiany
  5. (w przypadku Windows Vista lub Windows 7 należy nadać pełne uprawnienia do pliku CONFIG.NT)

 • Windows Millenium:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : msconfig
  3. przejść na zakładkę system.ini
  4. w sekcji 386enh dodać nowy wpis : PerVMFiles=200
  5. zamknąć msconfig
  6. uruchomić ponownie komputer

 • Windows 95 lub 98:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : notepad c:\config.sys
  3. w nowej pustej linijce (najlepiej na końcu pliku) wpisać : Files=200
  4. zamknąć edycję zapisując zmiany
  5. uruchomić ponownie komputer

 • alternatywnie:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : msconfig
  3. przejść na zakładkę config.sys
  4. dodać nowy wpis o treści Files=200
  5. zamknąć msconfig
  6. uruchomić ponownie komputer
 • Jeżeli wystąpiły problemy z komputerem (np.: z systemem operacyjnym lub z dyskiem twardym) i nie odinstalowali Państwo programu FINKA (zakładka "Inne"- "Czynności techniczne" - "Anulowanie instalacji programu") - nie będzie możliwości ponownej instalacji systemu. W takim wypadku prosimy o kontakt • W celu wydrukowania dokumentów z programów FINKA w wersji DOS poprzez drukarkę domyślną Windows, konieczne jest uruchomienie programu Finka-DRU. Program automatycznie zapisuje się w lokalizacji c:\\finkainf\\finkadru.exe. Proponujemy umieścić skrót do programu Finka-DRU w Autostarcie.

 • W przypadku pojawienia się komunikatu "Proszę założyć katalog C:\\FinkaInf" należy:
  1. Sprawdzić czy katalog FinkaINF istnieje. Jeżeli tak to konieczne jest założenie pustego pliku Finka.log. w lokalizacji C:\\FinkaInf za pomocą programu Notatnik (START-> Programy -> Akcesoria -> Notatnik). Proszę zapisać plik jako typ "wszystkie pliki".
  2. Jeżeli katalog FinkaINF nie istnieje (zazwyczaj na stanowisku sieciowym) należy go skopiować z dysku na którym znajdują się dane na dysk komputera sieciowego do lokalizacji C:\\FinkaInf\\.
 • UWAGA!
  Podczas tworzenia kopii danych wszystkie programy FINKA muszą być zamknięte.


  Aby wykonać kopię danych należy wykonać poniższe czynności:
  1. Uruchomić program Finka-KOPIA (instalator programu znajduje się na płytach z aktualizacjami programów, po instalacji zapisuje się automatycznie w lokalizacji C:\\FinkaInf\\FinkaKopia.exe.
  2. W oknie głównym kreatora kliknąć na opcją "Wykonaj kopię zapasową".
  3. W następnym oknie kreatora wybrać dysk na którym zainstalowane jest oprogramowanie FINKA, następnie program, rok oraz firmę dla której chcemy utworzyć kopię danych. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć "Dalej",
  4. W następnym oknie wybrać miejsce zapisania pliku za pomocą opcji "Przeglądaj". W polu "Podaj plik" program Finka-KOPIA domyślnie tworzy nazwę pliku, prosimy nie zmieniać tej nazwy.
  5. Po wyborze wszystkich opcji tworzenia kopii danych należy kliknąć "Utwórz kopię".  UWAGA!
  Odtworzenie danych z kopii spowoduje zamazanie danych, które są aktualnie dostępne w programach FINKA. Podczas tworzenia kopii danych wszystkie programy FINKA muszą być zamknięte.


  Aby odtworzyć kopię danych należy wykonać poniższe czynności:
  1. Uruchomić program Finka-KOPIA (instalator programu znajduje się na płytach z aktualizacjami programów, po instalacji zapisuje się automatycznie w lokalizacji C:\\FinkaInf\\FinkaKopia.exe.
  2. W oknie głównym kreatora kliknąć na opcją "Odtwórz dane z kopii zapasowej''.
  3. W następnym oknie za pomocą "Przeglądaj" wskazać lokalizację pliku z danymi i kliknąć "Dalej".
  4. Wybrać dysk, program, firmą oraz rok do których chcemy wgrać dane, następnie należy kliknąć "Odtwórz dane".


  Jeżeli po instalacji programu w wersji DOS uruchamia się on w małym oknie w celu uzyskania większego okna lub pełnego ekranu proszę wykonać poniższe czynności:
  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do danego programu Finka w wersji DOS i wybrać "Właściwości"
  2. wybrać zakładkę "Opcje" i wybrać opcje pełny ekran
  lub
  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do danego programu FINKA w wersji DOS i wybrać "Właściwości"
  2. wybrać zakładkę "Czcionka"
  3. wybrać czcionke Lucida Console i rozmiar około 24
  UWAGA!
  ze względu na nieobsługiwanie rozdzielczosci 640x480 przez nowe modele kart graficznych często pierwszy sposób nie odnosi skutku i program dalej uruchamia się w małym oknie. Podany rozmiar czcionki jest orientacyjny. W celu uzyskania oczekiwanego efektu należy zmienić rozmiar czcionki.
  W celu uruchomienia programów Finka w wersji DOS na systemie Windows 7 Home Premium 64 bit polecamy wykorzystanie aplikacji DOSBOX oraz D-fend Reloaded. Instrukcja instalacji oraz uruchamiania programów Finka znajduje się w poniższym dokumencie w formacie PDF. Instalacja programów Finka w wersji DOS dla systemu Windows 7 Home Premium 64 bit

  Dla systemu Windows 7 Professional 64 bit proponujemy rozwiązanie dostarczane przez firmą Microsoft w postaci XPMode. Sczegółowe informacje na temat Windows Xp Mode znajdą Państwo pod tym adresem www.windows.microsoft.com/pl-PL/windows7/products/features/windows-xp-mode.


  INNE


  W nowym "Płatniku 9.01.001", który współpracuje z FINKA-PŁACE w wersji 2.0 dla Windows lub w wersji 15.0 dla DOS może wystąpić problem przy weryfikacji dokumentów. Płatnik sygnalizuje po weryfikacji dokumentów:
  • "Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane płatnika nie zostały zidentyfikowane w ZUS."
  • lub "Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS."
  Problem leży w samym "Płatniku" - sygnalizuje on te błędy mimo, że weryfikacja danych z bazą ZUS przewidziana jest w przyszłych wersjach. Błędy te występują np. po zmianie lokalizacji bazy danych "Płatnika", a także po zmianie płatnika wybranego do kontekstu.

  Wymienione błędy przestają się pojawiać po wywołaniu w Płatniku menu:
  • Administracja
  • - Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika
  • - następnie należy wcisnąć przycisk "Pobierz aktualizacje"
  Po wykonaniu aktualizacji - mimo, że pobranie danych płatnika z ZUS nie jest wykonywane - działanie programu "Płatnik" wraca do normy.


  Po włożeniu do CD-ROM płytki aktualizacyjnej na ekranie pojawi się okno preinstalatora.
  Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
  1. Wybrać opcję "Instaluj",
  2. Potwierdzić okno z komunikatem informującym o wykryciu instalacji programu,
  3. W następnym oknie wybrać opcję "Zainstaluj ponownie lub napraw program przywracając stanu początkowego".
  4. Po zakończonej instalacji należy wybrać guzik "Zakończ".
  ZAREJESTROWANIE KLUCZA NA KOLEJNY ROK:

  Wraz z programem dostali Państwo specjalny klucz licencyjny w postaci pliku, w którym zaszyfrowane są m.in. dane dotyczące wersji programu i numeru licencji. W celu rejestracji klucza należy wybrać klawisz "Rejestruj" znajdujący się na panelu z lewej strony okna, a następnie "Wczytaj z pliku". Następnie należy wskazać na plik w którym znajduje się przygotowana dla Państwa licencja (plik o nazwie "Key (...).lic"). Plik nagrany jest na płycie w katalogu "FK".


  Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
  1. Po włożeniu do CD-ROMU płytki instalacyjnej z programem Finka-FK na ekranie pojawi się okno preinstalatora, następnie należy wybrać opcję "Instaluj" i wskazać jedną z możliwości instalacji programu:
   - na pojedynczym stanowisku
   - w sieci komputerowej

  2. Następnie należy wybrać folder w którym zostanie zapisany program (domyślna ścieżka "C:\Program Files\tik-soft\Finka-FK")
  3. Po zainstalowaniu należy zalogować się do programu przy użyciu następujących parametrów:
   - UŻYTKOWNIK: admin
   - HASŁO: (puste pole - nie należy nic wypełniać)

   ZAREJESTROWANIE PROGRAMU:

   Wraz z programem dostali Państwo specjalny klucz licencyjny w postaci pliku, w którym zaszyfrowane są m.in. dane dotyczące wersji programu i numeru licencji. W celu rejestracji klucza należy wybrać klawisz "Rejestruj" znajdujący się na panelu z lewej strony okna, a następnie "Wczytaj z pliku". Następnie należy wskazać na plik w którym znajduje się przygotowana dla Państwa licencja (plik o nazwie "Key (...).lic"). Plik nagrany jest na płycie w katalogu "FK".

   ZAKŁADANIE NOWEJ FIRMY:

   W tym celu należy wybrać "Nowa firma/rok". Dla nowej firmy należy podać nazwę oraz rok obrotowy. Następnie w kreatorze tworzenia nowej firmy należy wybrać z listy plan kont w zależności od rodzaju prowadzonej działalności.

   UWAGA! W wersji programu dla Kół Łowieckich w nowej firmie automatycznie wpisywane są definicje sprawozdań ŁOW-1 oraz Bilans i Rachunek wyników.


   Po wyborze rodzaju prowadzonej działalności należy wybrać klawisz "Utwórz".
   Edycja założonej firmy odbywa się poprzez zaznaczenie jej myszką i wybranie klawisza "Połącz".


  w celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do "START -> USTAWIENIA -> Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi", a następnie zatrzymać Firebird Guardian.
  Następnie należy wyświetlić katalog instalacji programu "C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-Faktura\Firebird\" (ścieżka domyślna) lub w przypadku systemów 64 bitowych "C:\Program Files (x86)\TIK-SOFT\Finka-Faktura\Firebird\" lub "C:\Pliki Programów (x86)\TIK-SOFT\Finka-Faktura\Firebird\, uruchomić plik Firebird-2.0.1.12855-1-Win32.exe i postępować według instrukcji w instalatorze. Po przeinstalowaniu programu zarządzającego bazą danych, program będzie działał prawidłowo.  W celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do "START -> USTAWIENIA -> Panel Sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi", a następnie uruchomić Firebird Guardian.
  Po wykonaniu powyższych czynności należy ponownie uruchomić program FINKA.

  Powyższy komunikat może także pojawić się jeżeli na komputerze zainstalowany jest Firebird w wersji poniżej 2.0.


  W celu usunięcia powyższego komunikatu pojawiającego się w programach FINKA Windows, należy wejść do katalogu (ścieżka domyślna):
  C:\Program Files\TIK-SOFT\Finka-(nazwa programu)\Firebird\ skopiować plik finka_udf.dll do katalogu:
  C:\Program Files\Firebird\Firebird_2_0\UDF\
  Aby przeinstalować program KPRWIN z serwera Interbase na Firebird należy wykonać poniższe czynności:
  1. Pobrać serwer bazy danych FireBird i narzędzie IBConsole:

   Pobierz instalator Firebird 2.0.1
   Pobierz IB Console

  2. Wejść w Panel sterowania -> Narzędzia administracyjne -> Usługi, odnaleźć na liście InterBase Guardian i InterBase Server, otworzyć i zmienić tryb uruchamiania na ręczny, a stan usługi na Zatrzymaj.  3. Następnie na liście usług sprawdzić czy usługi Firebird Guardian i Server są uruchomione - jeśli tak, należy je zatrzymać.

  4. Po wykonaniu punktów 1-3 należy uruchomić instalator Firebird'a i postępować zgodnie z podanymi w instalatorze wskazówkami. W kolejnym ekranie "Zaznacz dodatkowe zadania" należy wybrać opcje zgodnie z poniższym zrzutem.  5. Po instalacji Firebird'a należy uruchomić program IBConsole
   • wybrać Server -> Register...
   • zaznaczyć "Remote Server"
   • w polu "Server name" wpisać "localhost"
   • w polu "Network protocol" zaznaczyć "TCP/IP"
   • a polu "Alias Name" wpisać np. "local1"
   • kliknąć "OK"
   • w oknie po lewej stronie, na liście serwerów pojawił się nowy "local1"
   • kliknąć dwa razy na "local1"
   • w polu "User Name" wpisać "SYSDBA"
   • w polu "Password" wpisać "masterkey"
   • kliknąć "Login"
   • kliknąć prawym przyciskiem myszki na "local1"
   • wybrać User Security"
   • w oknie dialogowym "User Information" kliknąć "New"
   • w polu "User Name" wpisać "TIKSOFT"
   • w polu "Password" wpisać "ronin"
   • w polu "Confirm Password" ponownie "ronin"
   • kliknąć "Apply"


  W przypadku wystąpienia poniższego błędu:


  Proszę wejść w Panel Sterowania->Region i język
  W zakładce Formaty proszę zmienić na Angielski(Stany Zjednoczone) i kliknąć Zastosuj
  Następnie z powrotem zmienić na Polski(Polska) i ponownie kliknąć Zastosuj i OK
  W przypadku widoku w Panelu Sterowania według kategorii proszę w prawym górnym rogu okna zmienić Widok według na Małe ikony

  Uwaga!!
  Błąd występuje sporadycznie i jest spowodowany przez błąd instalatora systemu Windows, który nie zmienia ustawień regionalnych przy instalacji systemu.
  Pomimo iż będą Państwo mieli ustawiony format jako Polska(Polski) proszę wykonać powyższą instrukcje.

  Podczas logowania do firmy może wystąpić następujący błąd:

  Błąd podczas aktualizacji bazy:
  unsuccessful metadata update
  @1

  CREATE TABLE PRIV_SETTINGS (
  NAZWA VARCHAR(64) NOT NULL COLLATE PXW_PLK,
  USERID INTEGER DEFAULT 0 NOT NULL,
  WARTOSC BLOB SUB_TYPE 0 SEGMENT SIZE 80
  );
  unsuccessful metadata update
  @1


  Błąd występuje jeśli na komputerze zainstalowana jest wyższa wersja serwera Firebird 2.0.1. Aby usunąć błąd proszę odinstalować wyższą wersje Firebirda, a następnie z lokalizacji C:\ProgramFiles\TIK-SOFT\Finka-XX\Firebird (XX - nazwa programu Finka) uruchomić instalator Firebird-2.0.1.12855-1-Win32.exe. Po przeinstalowaniu serwera Firebird logowanie do firmy powinno przebiec bez błędu.

  UWAGA!!!
  Przed odinstalowaniem serwera Firbierd proszę się upewnić, że inne programy nie korzystają z tej usługi.
  Szczególowy opis błędu:
  SQL Error: Unable to complete network request to host "192.168.0.101". Failed to establish a connection. Próba połączenia nie powiodła się, ponieważ połączona strona nie odpowiedziała poprawnie po ustalonym okresie czasu lub utworzone połączenie nie powiodło się, ponieważ połączony host nie odpowiedział. . Error Code: -902. Unsuccessful execution caused by a system error that precludes successful execution of subsequent statements.

  W przypadku pojawienia się powyższego błędu należy odblokować port 3050 lub 3052 w zaporze systemu Windows oraz oprogramowaniu bądź sprzęcie zawierającym filtrowanie portów, np antyvirusy, routery, switche.
  W celu odblokowania portów w systemie Windows XP/VISTA należy:
  • Wejść w "Panel sterowania->Centrum zabezpieczeń->Zapora systemu Windows"
  • Wybrać zakładke "Wyjątki"
  • Kliknąć "Dodaj port"
  • W polu "Nazwa" proszę wpisać "FIREBIRD", w polu port "3050" lub 3052" i kliknąć "OK"
  W przypadku Windows 7
  • Wejść w "Panel sterowania->System i zabezpieczenia->Zapora systemu Windows"
  • Z lewego menu wybrać "Ustawienia zaawansowane"
  • Na liście reguł proszę z lewego menu wybrać "Reguły przychodzące", a następnie z prawego menu "Akcji" wybrać "Nowa reguła"
  • Korzystając z kreatora należy dodać wyjątek na port 3050 lub 3052
  • Powyższe czynności należy wykonać również dla "Reguł wychodzących"


  Poniższe pliki zawierają definicje "XML Schema" plików bufora danych XML, przeznaczonych do importu lub eksportu danych z programów FINKA.

  Główny plik: Export.xsd

  Pliki definiujące typy danych:
  ExportTypyDok.xsd
  ExportTypyDokKs.xsd
  ExportTypyKonta.xsd
  ExportTypyKontr.xsd
  ExportTypyNagl.xsd
  ExportTypyWspolne.xsd

  Walidacji plików XML można dokonać dowolnym parserem XML-owym, obsługującym standard XML Schema. Export.xsd jest głównym plikiem, który należy wskazać w procesie walidacji. Pozostałe pliki definiują typy elementów zawartych w Eksport.XSD.  Aby móc uruchomić oprogramowanie firmy TIK-SOFT muszą zostać spełnione poniższe minimalne wymagania sprzętowe dotyczące zarówno serwera jak i komputera będącego stacją roboczą:
  Minimalne parametry serwera (w przypadku sieciowej instalacji programu):
  • Komputer z procesorem Intel lub AMD
  • System operacyjny klasy serwerowej, np. Windows Server 2008 (lub nowszy) lub Linux. Ewentualnie mogą być wykorzystane systemy desktopowe, np. Windows XP, 7, 8, 8.1.
  • Minimum 2 GB pamięci operacyjnej, zalecane 4 GB
  • Dysk twardy z minimum 40 GB wolnego miejsca. Ilość wolnej przestrzeni na dane powinna zależeć od wielkości i ilości baz używanych przez oprogramowanie Finka.
  Minimalna konfiguracja dla stacji roboczej lub komputera lokalnego:
  W tym przypadku możemy domyślnie przyjąć minimalną konfigurację sprzętową, taką samą jak dla zainstalowanego systemu operacyjnego:
  • Procesor Intel lub AMD
  • Zalecamy 2 GB pamięci operacyjnej dla systemów XP (4 GB w przypadku Windows Vista, 7, 8, 8.1)
  • Napęd CD-ROM
  • Karta graficzna
  • Mysz
  • Karta sieciowa w przypadku pracy sieciowej
  • System operacyjny Windows XP, Vista, 7, 8, 8.1
  • Połączenie z Internetem

  Wymagania techniczne programów DOS
  Programy FINKA pod DOS działają na 32-bitowych wersjach systemów operacyjnych Windows 98, 2000, XP, Vista, 7, 8. Wersje 64-bitowe nie wspierają obsługi 16-bitowych aplikacji jakimi są programy w wersji DOS. Aby uruchomić program FINKA w wersji DOS na 64-bitowych systemach Windows zachęcamy do zapoznania się z rozwiązaniami dostępnymi tutaj


  PROGRAM ANTYWIRUSOWY AVAST W celu dodania programów Finka w wersji Windows do wyjątków skanowania programu antywirusowego AVAST należy wykonać następujące kroki:
  • Uruchamiamy program AVAST i w lewym menu wybieramy "Ustawienia"
  • Wchodzimy w opcje "Antyvirus"
  • Przewijamy ekran do opcji "Wykluczenia"
  • Z widocznych zakładek wybieramy "Ścieżki do plików"
  • Poprzez przycisk przeglądaj wskazujemy ścieżkę do katalogu TIK-SOFT co wykluczy cały folder i podfoldery ze skanowania (domyślnie C:Program FilesTIK-SOFT lub w przypadku systemów 64-bitowych C:Program Files(x86)TIK-SOFT)
  • Po wybraniu ścieżki klikamy OK a następnie "Dodaj"
  W ten sposób program AVAST nie będzie skanował plików programów Finka w wersji Windows.
  W przypadku instalacji programów w innej lokalizacji niż domyślna należy podać prawidłową ścieżkę do folderu programu.
  W przypadku uruchamiania programu i wyświetleniu komunikatu o braku pliku "security.bpl" najprawdopodobniej został ona dodany do kwarantanny programu AVAST. Aby przywrócić plik należy:
  • Uruchamiamy program AVAST i w lewym menu wybieramy "Skanowanie"
  • Na dole okna wybieramy "Kwarantanna"
  • Klikamy na wierszu odnoszącym się do programu Finka klikamy prawym przyciskiem myszy i wybieramy "Przywróć"
  • Po tej operacji uruchamiamy program Finka.
  POZOSTAŁE PROGRAMY ANTYWIRUSOWE

  W celu rozwiązania problemu należy wykonać następujące działania:
  1. Wyłączyć program antywirusowy
  2. Ponownie pobrać i zainstalować aktualizacje programów Finka
  3. Uruchomić ponownie komputer
  4. W zaporze antywirusa dodać wyjątek dla katalogu “TIK-SOFT” (domyślna lokalizacja to: C:/Pliki programów (x86))
  5. W zaporze antywirusa dodać wyjątek dla katalogu “Firebird” (domyślna lokalizacja to: C:/Pliki programów (x86))
  6. Uruchomić ponownie komputer

  Uwaga! W przypadku różnych wersji systemu Windows wyżej wymienione katalogi mogą się znajdować w folderze |Program Files".

  Po wykonaniu wszystkich powyższych kroków problem nie powinien już występować. Jeśli pojawi się ponownie, należy sprawdzić czy w programie antywirusowym dalej istnieją wyjątki dla wyżej wymienionych katalogów. Istnieje możliwość że zostaną one usunięte np. przy aktualizacji antywirusa.

  W przypadku gdy w programie lub na wydrukach nie pojawiają się polskie znaki należy wejść a Panel Sterowania ->Region. W zakładce Formaty sprawdzamy jaki aktualnie jest wybrany format. Zmieniamy na Angielski (Stany Zjednoczone) wybieramy Zastosuj a następnie przywracamy Polski (Polska) i ponownie Zastosuj. Uruchamiamy program.
  Jeśli polskie znaki dalej nie są widoczne. Wchodzimy w Panel Sterowania->Region. W zakładce administracyjne w polu "Język dla programów nieobsługujących Unicode klikamy" "Zmień ustawienia regionalne systemu" i z listy wybieramy Polski (Polska).

  Po włożeniu do CD-ROM'u płyty aktualizacyjnej na ekranie pojawi się okno instalatora.
  Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
  1. Przy aktywnej nazwie programu kliknąć "Instaluj",
  2. Wybrać dysk i kod znaków polskich (Latin lub Mazowia).

   Po zakończonej instalacji pojawi się okno z opisem zmian w programie. Po zapoznaniu się z zawartością opisu można uruchomić program w nowej wersji.  Aby zainstalować program należy wykonać następujące czynności:
  1. Uruchomić instalator i wybrać opcję "Instaluj".
  2. Wybrać dysk i kod znaków polskich (Latin lub Mazowia).

   Po zakończonej instalacji pojawi się okno z opisem funkcji programu. Po zapoznaniu się z zawartością opisu należy zamknąć okno i sprawdzić czy na pulpicie utworzył się skrót do programu.

  Zdarza się, że instalator nie tworzy automatycznie skrótu (ikony) na pulpicie. W takiej sytuacji należy wykonać następujące czynności:
  • Wejść na dysk na którym zainstalowany jest program, zazwyczaj dysk C
  • Odnaleźć katalog Finka i otworzyć go
  • Odnaleźć katalog np. FK i otworzyć go
  • Odnaleźć plik o nazwie FK.bat i kliknąć na niego prawym przyciskiem myszki
  • Należy wybrać Wyślij do --> Pulpit (utwórz skrót) i potwierdzić lewym przyciskiem myszki
  Od tego momentu na pulpicie będzie skrót do programu Finka-FK.  WERSJA DOS
  W celu przeniesienia programów FINKA na inny komputer lub na inny niż dotychczas stosowany system operacyjny należy przeprowadzić poniższe czynności:
  1. Wykonać kopię archiwalnych danych za pomocą programu Finka-KOPIA na dysku lokalnym (kopię można nagrać na dowolnym zewnętrznym nośniku, np.: pen drive, płyta cd, dyskietka).
  2. W programie FINKA za pomocą opcji "Czynności techniczne" wywołać "Anulowanie instalacji programu". Po pojawieniu się komunikatu z prośbą o włożenie dyskietki kluczowej, należy umieścić w stacji dyskietkę z oznaczeniem odpowiedniego programu. Następnie po zapisaniu faktu deinstalacji na dyskietce kluczowej, należy przechować nośnik w bezpiecznym miejscu.
  3. W celu instalacji programu na nowym stanowisku komputerowym lub systemie operacyjnym należy z płyty instalacyjnej zainstalować program (z opcją wielu firm). Aby program był zgodny z bieżącą wersją, dodatkowo trzeba wykonać aktualizację programu.
  4. Aby w programie były dostępne dane archiwalne należy za pomocą Finki-KOPIA wgrać utworzone wcześniej pliki z rozszerzeniem .pak (opcja "Odtwórz dane"). Dane należy wgrywać począwszy od najstarszego roku.
  5. W celu aktywowania programu należy uruchomić plik z rozszerzeniem .bat (np.: fk.bat, kpr.bat, pllt.bat, itd.) i włożyć do stacji A Dyskietkę Kluczową.


  Programy w wersji DOS wymagają ustawienia systemowego parametru FILES, który określa dopuszczalną liczbę jednocześnie otwartych plików. W przypadku wystąpienia błędu numer 4 podczas pracy w programie należy zmodyfikować parametr odpowiednio dla systemów :

 • Windows 2000, NT, XP, VISTA (32 bit) lub Windows 7 (32 bit):
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : notepad %systemroot%\system32\config.nt
  3. zmienić wpis Files=40 na Files=200
  4. zamknąć edycję zapisując zmiany
  5. (w przypadku Windows Vista lub Windows 7 należy nadać pełne uprawnienia do pliku CONFIG.NT)

 • Windows Millenium:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : msconfig
  3. przejść na zakładkę system.ini
  4. w sekcji 386enh dodać nowy wpis : PerVMFiles=200
  5. zamknąć msconfig
  6. uruchomić ponownie komputer

 • Windows 95 lub 98:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : notepad c:\config.sys
  3. w nowej pustej linijce (najlepiej na końcu pliku) wpisać : Files=200
  4. zamknąć edycję zapisując zmiany
  5. uruchomić ponownie komputer

 • alternatywnie:
  1. nacisnąć przycisk START i wybrać polecenie Uruchom
  2. w polu edycyjnym o tytule Otwórz wpisać : msconfig
  3. przejść na zakładkę config.sys
  4. dodać nowy wpis o treści Files=200
  5. zamknąć msconfig
  6. uruchomić ponownie komputer
 • Jeżeli wystąpiły problemy z komputerem (np.: z systemem operacyjnym lub z dyskiem twardym) i nie odinstalowali Państwo programu FINKA (zakładka "Inne"- "Czynności techniczne" - "Anulowanie instalacji programu") - nie będzie możliwości ponownej instalacji systemu. W takim wypadku prosimy o kontakt


 • W celu wydrukowania dokumentów z programów FINKA w wersji DOS poprzez drukarkę domyślną Windows, konieczne jest uruchomienie programu Finka-DRU. Program automatycznie zapisuje się w lokalizacji c:\\finkainf\\finkadru.exe. Proponujemy umieścić skrót do programu Finka-DRU w Autostarcie.

 • W przypadku pojawienia się komunikatu "Proszę założyć katalog C:\\FinkaInf" należy:
  1. Sprawdzić czy katalog FinkaINF istnieje. Jeżeli tak to konieczne jest założenie pustego pliku Finka.log. w lokalizacji C:\\FinkaInf za pomocą programu Notatnik (START-> Programy -> Akcesoria -> Notatnik). Proszę zapisać plik jako typ "wszystkie pliki".
  2. Jeżeli katalog FinkaINF nie istnieje (zazwyczaj na stanowisku sieciowym) należy go skopiować z dysku na którym znajdują się dane na dysk komputera sieciowego do lokalizacji C:\\FinkaInf\\.
 • UWAGA!
  Podczas tworzenia kopii danych wszystkie programy FINKA muszą być zamknięte.


  Aby wykonać kopię danych należy wykonać poniższe czynności:
  1. Uruchomić program Finka-KOPIA (instalator programu znajduje się na płytach z aktualizacjami programów, po instalacji zapisuje się automatycznie w lokalizacji C:\\FinkaInf\\FinkaKopia.exe.
  2. W oknie głównym kreatora kliknąć na opcją "Wykonaj kopię zapasową".
  3. W następnym oknie kreatora wybrać dysk na którym zainstalowane jest oprogramowanie FINKA, następnie program, rok oraz firmę dla której chcemy utworzyć kopię danych. Po dokonaniu wyboru należy kliknąć "Dalej",
  4. W następnym oknie wybrać miejsce zapisania pliku za pomocą opcji "Przeglądaj". W polu "Podaj plik" program Finka-KOPIA domyślnie tworzy nazwę pliku, prosimy nie zmieniać tej nazwy.
  5. Po wyborze wszystkich opcji tworzenia kopii danych należy kliknąć "Utwórz kopię".  UWAGA!
  Odtworzenie danych z kopii spowoduje zamazanie danych, które są aktualnie dostępne w programach FINKA. Podczas tworzenia kopii danych wszystkie programy FINKA muszą być zamknięte.


  Aby odtworzyć kopię danych należy wykonać poniższe czynności:
  1. Uruchomić program Finka-KOPIA (instalator programu znajduje się na płytach z aktualizacjami programów, po instalacji zapisuje się automatycznie w lokalizacji C:\\FinkaInf\\FinkaKopia.exe.
  2. W oknie głównym kreatora kliknąć na opcją "Odtwórz dane z kopii zapasowej''.
  3. W następnym oknie za pomocą "Przeglądaj" wskazać lokalizację pliku z danymi i kliknąć "Dalej".
  4. Wybrać dysk, program, firmą oraz rok do których chcemy wgrać dane, następnie należy kliknąć "Odtwórz dane".


  Jeżeli po instalacji programu w wersji DOS uruchamia się on w małym oknie w celu uzyskania większego okna lub pełnego ekranu proszę wykonać poniższe czynności:
  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do danego programu Finka w wersji DOS i wybrać "Właściwości"
  2. wybrać zakładkę "Opcje" i wybrać opcje pełny ekran
  lub
  1. kliknąć prawym przyciskiem myszy na skrócie do danego programu FINKA w wersji DOS i wybrać "Właściwości"
  2. wybrać zakładkę "Czcionka"
  3. wybrać czcionke Lucida Console i rozmiar około 24
  UWAGA!
  ze względu na nieobsługiwanie rozdzielczosci 640x480 przez nowe modele kart graficznych często pierwszy sposób nie odnosi skutku i program dalej uruchamia się w małym oknie. Podany rozmiar czcionki jest orientacyjny. W celu uzyskania oczekiwanego efektu należy zmienić rozmiar czcionki.
  W celu uruchomienia programów Finka w wersji DOS na systemie Windows 7 Home Premium 64 bit polecamy wykorzystanie aplikacji DOSBOX oraz D-fend Reloaded. Instrukcja instalacji oraz uruchamiania programów Finka znajduje się w poniższym dokumencie w formacie PDF.Instalacja programów Finka w wersji DOS dla systemu Windows 7 Home Premium 64 bit

  Dla systemu Windows 7 Professional 64 bit proponujemy rozwiązanie dostarczane przez firmą Microsoft w postaci XPMode. Sczegółowe informacje na temat Windows Xp Mode znajdą Państwo pod tym adresem http://windows.microsoft.com/pl-pl/windows7/install-and-use-windows-xp-mode-in-windows-7.


  INNE


  W nowym "Płatniku 9.01.001", który współpracuje z FINKA-PŁACE w wersji 2.0 dla Windows lub w wersji 15.0 dla DOS może wystąpić problem przy weryfikacji dokumentów. Płatnik sygnalizuje po weryfikacji dokumentów:
  • "Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane płatnika nie zostały zidentyfikowane w ZUS."
  • lub "Dokument nie może być wysłany, ponieważ dane ubezpieczonego nie zostały zidentyfikowane w ZUS."
  Problem leży w samym "Płatniku" - sygnalizuje on te błędy mimo, że weryfikacja danych z bazą ZUS przewidziana jest w przyszłych wersjach. Błędy te występują np. po zmianie lokalizacji bazy danych "Płatnika", a także po zmianie płatnika wybranego do kontekstu.

  Wymienione błędy przestają się pojawiać po wywołaniu w Płatniku menu:
  • Administracja
  • - Aktualizuj komponenty programu i dane płatnika
  • - następnie należy wcisnąć przycisk "Pobierz aktualizacje"
  Po wykonaniu aktualizacji - mimo, że pobranie danych płatnika z ZUS nie jest wykonywane - działanie programu "Płatnik" wraca do normy.

  payu