Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ
2. Anulowanie uciążliwego obowiązku zmniejszania kosztów

W fazie legislacji w Sejmie znajduje się projekt ustawy anulującej wprowadzony w r. 2013 obowiązek zmniejszania kosztów, czyli zwiększania podatku dochodowego od przedsiębiorców w razie nieuiszczenia zapłat za zakupione towary lub usługi.

Nakaz zmniejszania kosztów wprowadzono z myślą o zmniejszeniu zatorów płatniczych, które w wielu miejscach stanowią istotny hamulec rozwoju gospodarczego. Mechanizm jest jednak dość zawiły i kłopotliwy w realizacji. Ponieważ dodatkowo jest trudny do weryfikacji z zewnątrz, nie spełnia swojej roli.

W rezultacie część przedsiębiorców nie stosuje się do niego, zaś ci, którzy przestrzegają go starannie, mają znacznie więcej pracy księgowej.
Od roku 2013:
  • Każdy przedsiębiorca, który dokonał zakupów z terminem płatności do 60 dni i nie zapłacił ani w terminie, ani przez następne 30 dni, powinien zmniejszyć swoje koszty (czyli zwiększyć podatek dochodowy) o wartość zakupu.
  • Jeśli termin płatności przekracza 60 dni, to zmniejszenia kosztów dokonuje się w terminie 90 dni od zaliczenia do kosztów.
  • W przypadku późniejszej zapłaty wolno ponownie wpisać koszty, czyli zmniejszyć podatek dochodowy.
  • Mechanizm jest więc dość skomplikowany, w szczególności
    • Jeśli zakup jest amortyzowany, zmniejszenie kosztów dotyczy tylko rat amortyzacyjnych, a nie całego zakupu
    • Jeśli dokonujemy zakupu z terminem płatności dłuższym niż 90 dni (np zakupu na raty) to trzeba zmniejszać koszty nawet jeśli termin płatności nie upłynął.
  • Dodatkowo po stronie dostawcy, który nie otrzymał zapłaty nie ma dualnego mechanizmu zmniejszenia kwoty przychodów. W przypadku podatku VAT taki mechanizm wprowadzono i powoduje on, że rozwiązanie w podatku VAT może stać się skuteczniejszym narzędziem odblokowywania zatorów płatniczych.
Projekt ustawy anulującej obowiązek zmniejszania kosztów został przedłożony przez Prezydenta RP. Zawiera on tylko dwa króciutkie punkty: anulowanie obowiązku od r. 2016 oraz przywrócenie kosztów potrąconych wcześniej (to ostatnie nie od razu, lecz stopniowo).

W programach FINKA-KPR i FINKA-FK zrealizowaliśmy mechanizmy naliczania zmniejszeń i przywróceń kosztów, co jednak nie oznacza, że wszystko dokonuje się automatycznie - aby skorzystać z tego mechanizmu, trzeba starannie zaznaczać terminy płatności i zapłaty za dokonane zakupy.

Anulowanie obowiązku zmniejszania kosztów nie przyniesie jednak znaczącego zmniejszenia dodatkowej pracy związanej ze szczegółowym rejestrowaniem zapłat za faktury. Pozostaje bowiem w mocy mechanizm zmniejszania podatku naliczonego VAT (czyli zwiększania podatku do zapłaty) w razie niezapłacenia w terminie 150 dni.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie Projektu ustawy - druk sejmowy nr 3018
18.04.2015
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu