Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Księgowość bez uprawnień od 08.2014

W tzw III ustawie deregulacyjnej, wchodzącej w życie od 10.08.2014, zredukowano znacznie wymagania dotyczące uprawnień w wielu różnych zawodach.

W szczególności znacznie zmieniają się wymagania w zakresie:
  • Usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych, uprzednio zastrzeżonego dla osób z certyfikatem księgowym. Od sierpnia 2014 może ono być wykonywane przez niemal wszystkie osoby. Wprowadzono tylko warunek niekaralności za przestępstwa przeciw wiarygodności dokumentów, przestępstwa skarbowe i podobne.
  • Zmiany deregulacyjne obejmują także usługowe prowadzenie Księgi przychodów i rozchodów, ewidencji ryczałtowej i podobnych. Poprzednio w szeregu interpretacji potwierdzano, że usługowe prowadzenie KPiR i innych ewidencji było także objęte wymaganiem certyfikatu księgowego. Wynikało to nie z Ustawy o Rachunkowości (która w ogóle nie obejmuje KPiR), lecz z pośrednio Ustawy o Doradztwie Podatkowym.
    Po zmianach od 08.2014 KPiR oraz inne ewidencje mogą usługowo prowadzić osoby, które nie były karane za przestęstwa skarbowe i podobne.
  • Takie same wymagania dotyczą usługowego sporządzania deklaracji
  • a także udzielania porad związanych z prowadzoną księgowością.
Za prawidłowość prowadzenia księgowości odpowiada jednak, podobnie jak wcześniej, kierownik jednostki - w razie błędów popełnionych przez biuro rachunkowe odpowiedzialność przed organami skarbowymi ponosi szef jednostki gospodarczej, i ewentualnie może on dochodzić odszkodowania od biura za spowodowaną szkodę.

Biuro rachunkowe musi mieć ubezpieczenie OC od takiej odpowiedzialności - w tej kwestii wymagania ustawy nie zmieniły się.

Warto podkreślić, że udzielanie porad podatkowych, które nie są związane z prowadzoną księgowością, jest nadal zastrzeżone dla licencjonowanych doradców podatkowych lub adwokatów i radców prawnych. Niezależnie od tego porady można uzyskiwać w Urzędach Skarbowych.

Wszystkie omawiane zmiany dotyczą prowadzenia księgowości (w formie ksiąg handlowych lub KPiR) przez biura rachunkowe. W przypadku zatrudnienia przez firmę osoby do prowadzenia własnej księgowości ustawa nie stawia żadnych wymagań - tu ani porzednio, ani obecnie nie był wymagany certyfikat.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
10.07.2014
na podstawie Dz.U. nr 768 r. 2014 z 10.06.2014
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu