Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ
1. Ułatwienia dla podatników - projekt zmian w Ordynacji Podatkowej

W fazie legislacji w Sejmie znajduje się projekt nowelizacji Ordynacji Podatkowej, zawierający względnie niewielkie zmiany korzystne dla podatników:
 • Rozstrzyganie wątpliwości na korzyść podatnika
  - zasada ta, stanowiąca jedną z podstaw państwa prawa i obowiązująca w prawie karnym, nie dotyczy jednak postępowań administracyjnych ani w szczególności podatkowych.

  W projekcie nowelizacji proponuje się jej wprowadzenie w małym zakresie: obowiązkowo na korzyść podatnika mają być interpretowane niejasności w treści prawa podatkowego.

  W opiniach do projektu podniesiono wynikające z tego potencjalne pogorszenie sytuacji podatnika: w przeciwnej sytuacji, czyli w razie niejasności co do stanu faktycznego, a nie treści prawa, może częściej wystąpić interpretowanie na niekorzyść podatnika..

 • Rzadsze zawieszanie terminu przedawnienia
  Termin przedawnienia wynosi 5 lat od zakończenia roku, w którym upłynął termin płatności podatku. W praktyce może on więc przekraczać 6 lat od zdarzenia gospodarczego, zaś dodatkowo istnieją okoliczności, w których jego bieg ulega zawieszeniu lub biegnie od nowa.

  W projekcie nowelizacji zmniejszono liczbę przypadków, w których bieg terminu przedawnienia zostaje zawieszony.

  Conajmniej jedna z opinii wskazuje tu na wynikające stąd potencjalne problemy ze ściąganiem podatków od podmiotów świadomie się od tego uchylających, co z kolei byłoby niezgodne z zasadą równości wobec prawa.

 • Klauzula przeciw unikaniu opodatkowania.
  Ta klauzula, budząca najwięcej kontrowersji, występuje w innym projekcie nowelizacji Ordynacji Podatkowej, który nie trafił jeszcze pod obrady Sejmu.
Jeśli nowelizacja zostanie uchwalona, to zmiany zaczną obowiązywać od początku 2016r.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie Projektu ustawy - druk sejmowy nr 3018 i dodatkowych informacji na stronach Sejmu
26.03.2015
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu