Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Ogłoszono projekt ustawy wprowadzającej "podzieloną płatność" w podatku VAT: odbiorca może wpłacić kwotę netto na konto dostawcy, zaś kwotę VAT na specjalne "konto VAT", którym właściciel nie w pełni dysponuje. Omawiamy tryb działania i efekty planowanego mechanizmu.


Monitoring cystern już od 1 maja 2017

Data publikacji: 04-04-2017

Monitoring przewozu paliw, olejów, a także suszu tytoniowego rusza już od 1 maja 2017. Trzeba zgłaszać każdy przewóz, oddzielnie dla każdego samochodu.


MF ogłosiło "objaśnienie podatkowe" dotyczące trybu odwrotnego obciążenia VAT dla podwykonawców budowlanych. Warto się z nim zapoznać, gdyż niektóre wnioski mogą być nieoczekiwane.


Od 2017 zmieniono kwotę wolną od podatku. Dla najniżej zarabiających kwota wolna rośnie, jednak jej wykorzystanie jest możliwe tylko częściowo w r. 2018. Podajemy wartości kwoty wolnej przy liczeniu zaliczek w trakcie 2017r i w rozliczeniu rocznym.


Od roku 2017 obniżono stawkę podatku CIT dla tzw. "małych podatników" będących osobami prawnymi.


Ogłoszono "ustawę uszczelniającą" VAT. Omawiamy szczegółowo znaczące zmiany w VAT od 01.01.2017.


W przypadku niektórych wydatków badawczo-rozwojowych do kosztów można zaliczyć do 130% tych wydatków. Planowane jest zwiększenie do 150%.


MF ogłosiło projekt rozporządzenia dot. kas fiskalnych. Przewiduje on radykalne zmiany od 2018r, przede wszystkim samoczynne wysyłanie paragonów i faktur przez kasę na serwer MF.


Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń).


Do urzędowego wzoru księgi podatkowej (KPIR) dodano dwie kolumny związane z działalnością innowacyjną. Jeśli podatnik nie wydatków na innowacje, to nowy wzór także go obowiązuje i nowe kolumny zmniejszają szerokość pozostałych 16 kolumn.


Od 2016r. deklaracje VAT i PIT wysyła się do tego samego urzędu skarbowego: według miejsca zamieszkania osoby lub według siedziby spółki. Wcześniej VAT rozliczało się według miejsca prowadzenia działalności, zaś PIT według miejsca zamieszkania.


Od 01.07.2015 wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór deklaracji VAT-7. Wymaga on w niektórych przypadkach zmian w prowadzeniu ewidencji VAT, a także zmienia tryb ujmowania "ulgi na złe długi" w tej ewidencji.


VAT od paliwa

Data publikacji: 17-06-2015

Od 01.07.2015 można odliczać 50% VAT od zakupów paliwa do samochodów osobowych używanych przez firmy.


Wraz z "deregulacją", pozwalającą niemal każdemu prowadzić biuro rachunkowe, zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC od takiej działalności. Rozliczenia podatkowe, kadrowo-płacowe i prowadzenie KPiR pozostają często nieubezpieczone...


Od początku 2015 obowiązek posiadania (i używania!) kas fiskalnych ma wiele małych firm niezależnie od wartości obrotu. Dotyczy to m.in. warsztatów samochodowych i fryzjerów.


Bilans jednostek "MIKRO" od 2014r

Data publikacji: 21-11-2014

Wprowadzono nowy, znacznie uproszczony wzór bilansu "mikro". Mogą go używać najmniejsze firmy prowadzące pełną księgowość, a także szereg fundacji i stowarzyszeń.


Od 2015r wprowadzono zmiany w trybie opodatkowania "usług elektronicznych" świadczonych dla osób z UE, tzw "MOSS" (Mini One Stop Shop)


Od 01.04.2014 wprowadzono duże zmiany dotyczące odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami. Poniżej obszerne omówienie tych modyfikacji.


Zmiany w podatku VAT w r. 2014

Data publikacji: 17-12-2013

Od początku roku 2014 wprowadzono szereg zmian, m.in. dotyczących fakturowania (w tym terminów wystawiania faktur), "solidarnej odpowiedzialności" nabywcy i sprzedawcy i inne.


TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu