Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Omawiamy mechanizm podzielonej płatności według projektu ustawy zmienionego w sierpniu 2018. Nabywca może przesłać kwotę VAT z faktury na "konto VAT", którym sprzedawca dysponuje w ograniczony sposób. Nabywca otrzymuje w zamian przywileje.


Ogłoszono ustawę o jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł. Zwana jest "ustawą o robotyzacji", jednak oznacza ulgi podatkowe przy zakupie szerokiej gamy urządzeń. [Aktualizacja 7.08.2017: opisano skomplikowany proces ujęcia zaliczki w koszty]


Ogłoszono projekt ustawy wprowadzającej "podzieloną płatność" w podatku VAT: odbiorca może wpłacić kwotę netto na konto dostawcy, zaś kwotę VAT na specjalne "konto VAT", którym właściciel nie w pełni dysponuje. Omawiamy tryb działania i efekty planowanego mechanizmu.


Monitoring cystern już od 1 maja 2017

Data publikacji: 04-04-2017

Monitoring przewozu paliw, olejów, a także suszu tytoniowego rusza już od 1 maja 2017. Trzeba zgłaszać każdy przewóz, oddzielnie dla każdego samochodu.


MF ogłosiło "objaśnienie podatkowe" dotyczące trybu odwrotnego obciążenia VAT dla podwykonawców budowlanych. Warto się z nim zapoznać, gdyż niektóre wnioski mogą być nieoczekiwane.


Od roku 2017 obniżono stawkę podatku CIT dla tzw. "małych podatników" będących osobami prawnymi.


Od 2017 zmieniono kwotę wolną od podatku. Dla najniżej zarabiających kwota wolna rośnie, jednak jej wykorzystanie jest możliwe tylko częściowo w r. 2018. Podajemy wartości kwoty wolnej przy liczeniu zaliczek w trakcie 2017r i w rozliczeniu rocznym.


Ogłoszono "ustawę uszczelniającą" VAT. Omawiamy szczegółowo znaczące zmiany w VAT od 01.01.2017.


W przypadku niektórych wydatków badawczo-rozwojowych do kosztów można zaliczyć do 130% tych wydatków. Planowane jest zwiększenie do 150%.


MF ogłosiło projekt rozporządzenia dot. kas fiskalnych. Przewiduje on radykalne zmiany od 2018r, przede wszystkim samoczynne wysyłanie paragonów i faktur przez kasę na serwer MF.


Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń).


Do urzędowego wzoru księgi podatkowej (KPIR) dodano dwie kolumny związane z działalnością innowacyjną. Jeśli podatnik nie wydatków na innowacje, to nowy wzór także go obowiązuje i nowe kolumny zmniejszają szerokość pozostałych 16 kolumn.


Od 2016r. deklaracje VAT i PIT wysyła się do tego samego urzędu skarbowego: według miejsca zamieszkania osoby lub według siedziby spółki. Wcześniej VAT rozliczało się według miejsca prowadzenia działalności, zaś PIT według miejsca zamieszkania.


Od 01.07.2015 wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór deklaracji VAT-7. Wymaga on w niektórych przypadkach zmian w prowadzeniu ewidencji VAT, a także zmienia tryb ujmowania "ulgi na złe długi" w tej ewidencji.


VAT od paliwa

Data publikacji: 17-06-2015

Od 01.07.2015 można odliczać 50% VAT od zakupów paliwa do samochodów osobowych używanych przez firmy.


Wraz z "deregulacją", pozwalającą niemal każdemu prowadzić biuro rachunkowe, zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC od takiej działalności. Rozliczenia podatkowe, kadrowo-płacowe i prowadzenie KPiR pozostają często nieubezpieczone...


Bilans jednostek "MIKRO" od 2014r

Data publikacji: 21-11-2014

Wprowadzono nowy, znacznie uproszczony wzór bilansu "mikro". Mogą go używać najmniejsze firmy prowadzące pełną księgowość, a także szereg fundacji i stowarzyszeń.


Od początku 2015 obowiązek posiadania (i używania!) kas fiskalnych ma wiele małych firm niezależnie od wartości obrotu. Dotyczy to m.in. warsztatów samochodowych i fryzjerów.


Od 2015r wprowadzono zmiany w trybie opodatkowania "usług elektronicznych" świadczonych dla osób z UE, tzw "MOSS" (Mini One Stop Shop)


Od 01.04.2014 wprowadzono duże zmiany dotyczące odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami. Poniżej obszerne omówienie tych modyfikacji.


Zmiany w podatku VAT w r. 2014

Data publikacji: 17-12-2013

Od początku roku 2014 wprowadzono szereg zmian, m.in. dotyczących fakturowania (w tym terminów wystawiania faktur), "solidarnej odpowiedzialności" nabywcy i sprzedawcy i inne.






TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388



Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu