Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Podzielona płatność VAT od 2018r ("split payment")

Opublikowano zmienioną wersję projektu "podzielonej płatności" w podatku VAT.

Celem ustawy jest uszczelnienie system poboru podatku VAT, jednak zarazem może to oznaczać duże utrudnienia dla przedsiębiorców.

Nowy projekt wprowadza względnie niewiele zmian. Jedną z nich jest przesunięcie terminu wejścia w życie na 1 kwietnia 2018.

Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne oprogramowania tutaj. Data aktualizacji: 8.08.2017.

Tryb działania "podzielonej płatności VAT" od kwietnia 2018r

 • Dla każdego podmiotu gospodarczego posiadającego konto bankowe bank zakłada dodatkowe konto zwane "kontem VAT"
 • Odbiorca płacący przelewem może zapłacić oddzielnie kwotę netto i VAT
 • Firma nie dysponuje swobodnie kwotami wpływającymi na "konto VAT". Może je przeznaczyć głównie na:
  • Zapłatę podatku VAT wg deklaracji
  • Zapłaty kwoty VAT od swoich faktur zakupu
  • Zwrotu kwoty VAT dla nabywcy z tytułu faktur korygujących
  • Można też wystąpić do Urzędu Skarbowego o wypłatę kwoty z "konta VAT". Urząd ma 60 dni na odpowiedź.
   - w stosunku do poprzedniego projektu skrócono czas z 90 do 60 dni i złagodzono kryteria, przy których urząd miał obowiązek odmowy zgody.
  • Nie ma możliwości zwrotu z konta VAT w razie otrzymania omyłkowej wpłaty, mimo podnoszenia tej kwestii w toku konsultacji.
  • Zapłata kwot netto i VAT odzielnie ma być technicznie bardzo prosta: służy do tego nowy format przelewu, na którym podaje się dwie kwoty (brutto i VAT), a także NIP sprzedawcy i numer faktury.
Odbiorca może zawsze wybrać zapłatę w trybie podzielonej płatności; sprzedawca nie może się temu sprzeciwić.

System powszechnie obowiązujący wymagałby zgody Komisji Europejskiej. Stąd zdecydowano się na mechanizm dobrowolny, przynajmniej po stronie nabywcy.
W związku z tym stworzono szereg zachęt skłaniających do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności:
 • Firma wykazujaca nadwyżki VAT w deklaracji może zażądać zwrotu VAT na swój "rachunek VAT".
  - w takim przypadku zwrot następuje w ciągu 25 dni i nie może zostać przedłużony.
 • Odbiorca dokonujący przelewu w trybie podzielonej płatności:
  - w razie nieprawidłowego odliczenia faktur zapłaconych w tym trybie musi zapłacić VAT z odsetkami, jednak zwalnia się z dodatkowej sankcji 30%.
  - w razie odliczenia faktur zapłaconych w tym trybie, jeśli faktury są "puste", również musi zapłacić VAT z odsetkami, jednak zwalnia się z dodatkowej sankcji 100%.
  - przy handlu towarami wrażliwymi zwalnia się od solidarnej odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez sprzedawcę
 • W razie zapłaty kwoty deklaracji VAT do urzędu skarbowego, dokonanej przed terminem z rachunku VAT, można zmniejszyć wpłatę o odsetki.
  - stawka odsetek wynosi 1,5%, czyli przy 24-dniowym wyprzedzeniu można zmniejszyć kwotę o 0,1%.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT z 01.08.2017
08.08.2017

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu