Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Stawki składek ZUS na lata 2014 - 2017

Przedstawiamy poniżej najważniejsze wskaźniki i stawki ZUS na rok 2017 i lata poprzednie, stosowane przy obliczaniu płac oraz składek ZUS.

Wartości te, pochodzące ze źródeł oficjalnych (Dziennik Ustaw i Monitor Polski) wpisywane są w kolejnych aktualizacjach programu FINKA-PŁACE.

Tabela podstaw składek ZUS
2014 2015 2016 2017
Ograniczenia podstawy składek
Roczne ograniczenie podstawy składek emerytalnych i rentowych (’30-krotność’) 112 380,00 118 770,00 121 650,00 127 890,00
Ograniczenie podstawy dobrowolnej składki chorobowej 9.365,00 9.897,50 10.137,50 10.657,50
Składki osób prowadzących działalność gospodarczą
Minimalna podstawa składek społecznych osób prowadzących działalność gospodarczą 2 247,60 2 375,40 2 433,00 2 557,80
Składka emerytalna 438,73 463,68 474,92 499,28
Składka rentowa 179,81 190,03 194,64 204,62
Składka chorobowa 55,07 58,20 59,61 62,67
Składka wypadkowa (*) 43,38 45,85
01-03.2015
42,76
od 04.2015
43,79 46,04
Razem składki społeczne bez chorobowego 661,92 699,56
01-03.2015
696,47
od 04.2015
713,35 749.94
Razem składki społeczne z chorobowym 716,99 757,76
01-03.2015
754,67
od 04.2015
772,96 812,61
Składka na Fundusz Pracy 55,07 58,20 59,61 62,67
Składka na FEP 33,71 35,63 36,49 38,37
Minimalna podstawa składek społecznych osób rozpoczynających działalność gospodarczą 504,00 525,00 555,00 600,00
Składka emerytalna 98,38 102,48 108,34 117,12
Składka rentowa 40,32 42,00 44,40 48,00
Składka chorobowa 12,35 12,86 13,60 14,70
Składka wypadkowa (*) 9,73 10,13
01-03.2015
9,45
od 04.2015
9,99 10,80
Razem składki społeczne bez chorobowego 148,43 154,61
01-03.2015
153,93
od 04.2015
162,73 175,92
Razem składki społeczne z chorobowym 160,78 167,47
01-03.2015
166,79
od 04.2015
176,33 190,62
Składka na Fundusz Pracy(**) 12,35 12,86 13,60 14,70
Podstawa składek zdrowotnych osób prowadzących działalność gospodarczą 3 004,48 3 104,57 3 210,60 3 303,13
Składka zdrowotna 270,40 279.41 288,95 297,28
Składka zdrowotna odliczana od podatku 232,85 240,60 248,82 255,99
Składki przy urlopie wychowawczym, płatne przez budżet podstawa składek emerytalnych i rentowych jest równa średniej z 12 miesięcy, z ograniczeniami:
Maksymalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym 2 247,60 2 375,50 2 433,00 2 557,80
Minimalna podstawa składek emerytalnych i rentowych przy urlopie wychowawczym 1 260,00 1 312,75 1 387,50 1 500,00
Podstawa składek zdrowotnych przy urlopie wychowawczym 520,00 520,00 520,00 520,00
Inne
Płaca minimalna 1680,00 1750,00 1850,00 2000,00
Minimalna stawka godzinowa przy zleceniach i przy samozatrudnieniu - - - 13,00
Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla kobiet 55
Wiek, powyżej którego nie obowiązują składki na Fundusz Pracy dla mężczyzn 60


(*) Składka wypadkowa dla osób zgłaszających nie więcej niż 9 osób ubezpieczonych wynosi 1,93% od 1 kwietnia 2012, zaś od 1 kwietnia 2015 - 1,80%)

(**) Składka na FP nie występuje jeżeli przedsiębiorca rozpoczynający działalność gospodarczą nie ma innych tytułów do ubezpieczenia społecznego

Tabela wymiarów składek ZUS
Rodzaj składki % Obowiązuje od
Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez pracownika 9,76 1999
Stawka składki na ubezp. emerytalne finansowanej przez firmę 9,76 1999
Stawka składek. na ubezp. rentowe finansowanej przez pracownika 1,50 01.2008
Stawka składek. na ubezp. rentowe finansowanej przez firmę 6,50 02.2012
Stawka składki na ubezp. chorobowe finansowanej przez pracownika 2,45 1999
Stawka składki na ubezp. wypadkowe finansowanej przez firmę
stawki zmienne w zakresie 0,67% - 3,60%;
stawka dla firm zgłaszających do 9 ubezpieczonych wynosi 1,80%
1,80 04.2015
Stawka składki na ubezp. zdrowotne finansowanej przez pracownika 9,00 01.2007
Stawka składki na ubezp. zdrowotne odliczanej od podatku 7,75 01.2003
Stawka składki na Fundusz Pracy (FP) 2,45 1999
Stawka składki na Fundusz Gwarantowanych Świad. Prac.(FGŚP) 0,10 01.2006
Stawka składki na Fundusz Emerytur Pomostowych (FEP) 1,50 01.2010

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
18.01.2017

TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu