Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Ulga na innowacje - można odliczać do 130% kosztów

Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń) omawianych poniżej.

Zmiana ta, wprowadzona w kadencji Sejmu 2012/2015, zastępuje poprzednią "ulgę na nabycie nowych technologii". Ta poprzednia miała tak silne ograniczenia, że była stosowana w znikomym stopniu.

Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne tutaj. Data aktualizacji: 28.04.2016.
Artykuł w PDF

Nowa ulga na innowacje ma swoje odzwierciedlenie w podstawowej dokumentacji podatkowej:
 • Za rok 2016 i następne będą obowiązywały nowe wzory CIT-8 i PIT-37, obejmujące ulgę na innowacje
 • Ogłoszono też nowy wzór KPIR (księgi przychodów i rozchodów) zawierający kolumny opisujące wydatki innowacyjne.
 • W systemach FINKA opracowujemy oczywiście odpowiednie aktualizacje, w tym rozszerzenie KPIR o nowe kolumny.
W stosunku do wcześniejszej "ulgi na nowe technologie", obecna ulga na działalność badawczo-rozwojową (ulga innowacyjna) ma znacznie rozszerzony zakres. Obejmuje ona wydatki na:
 • badania naukowe - podstawowe, stosowane i przemysłowe
 • prace rozwojowe - rozumie się przez to w szczególności wydatki na wykonanie prototypów, projektów pilotażowych oraz ich demonstrację, testowanie i walidację.
 • z kategorii "prac rozwojowych" wyłączone są prace nad rutynowymi i okresowymi ulepszeniami produktów i usług
 • dodatkowym warunkiem jest brak komercyjnego wykorzystania prototypów, projektów pilotażowych i czynności "demonstracji i walidacji". Wyjątkowo prototyp może zostać sprzedany, jeśli wykonanie go tylko do celów walidacji byłoby zbyt kosztowne.
Tylko część wydatków na tak określone innowacje jest objęta ulgą. Ulga obejmuje:
 • Koszty wynagrodzeń wraz z składkami ZUS płatnymi przez firmę, jednakże:
  • tylko dla pracowników etatowych
  • i tylko dla pracowników zatrudnionych w celu realizacji prac badawczo-rozwojowych
 • Nabycie materiałów związanych bezpośrednio z pracami badawczo-rozwojowymi
 • Koszty ekspertyz, opinii i podobnych usług lub nabycie wyników badań naukowych - tylko jeśli zostaną zakupione od jednostek naukowych na podstawie umowy.
 • Odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej, wykorzystywanej wyłącznie do celów prac badawczo-rozwojowych.
Odliczeniu od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym podlega część wymienionych kosztów:
 • Wydatki na płace etatowe: 30% kosztów wraz z ZUS
 • Pozostałe wymienione wydatki:
  • dla podatników małych, średnich lub "mikro": 20% opisanych wydatków
  • dla dużych podatników: 10% wymienionych wydatków
Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
na podstawie Dz.U. nr. 1767 r. 2015
28.04.2016
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu