Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Omawiamy mechanizm podzielonej płatności według projektu ustawy zmienionego w sierpniu 2018. Nabywca może przesłać kwotę VAT z faktury na "konto VAT", którym sprzedawca dysponuje w ograniczony sposób. Nabywca otrzymuje w zamian przywileje.


Ogłoszono ustawę o jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł. Zwana jest "ustawą o robotyzacji", jednak oznacza ulgi podatkowe przy zakupie szerokiej gamy urządzeń. [Aktualizacja 7.08.2017: opisano skomplikowany proces ujęcia zaliczki w koszty]


Nowy wzór świadectwa pracy od 01.06.2017

Data publikacji: 30-05-2017

30 maja 2017 ogłoszono nowy wzór świadectwa pracy. Dodano jeden punkt, wypełniany wyłącznie w przypadku zatrudnienia tymczasowego.


Ogłoszono projekt ustawy wprowadzającej "podzieloną płatność" w podatku VAT: odbiorca może wpłacić kwotę netto na konto dostawcy, zaś kwotę VAT na specjalne "konto VAT", którym właściciel nie w pełni dysponuje. Omawiamy tryb działania i efekty planowanego mechanizmu.


Minimalna stawka godzinowa 13 zł, dotycząca także samozatrudnienia, oznacza rózne wypłaty netto przy ulgowym lub pełnym ZUS. Przy pełnym kwota netto jest bardzo niska.


Monitoring cystern już od 1 maja 2017

Data publikacji: 04-04-2017

Monitoring przewozu paliw, olejów, a także suszu tytoniowego rusza już od 1 maja 2017. Trzeba zgłaszać każdy przewóz, oddzielnie dla każdego samochodu.


MF ogłosiło "objaśnienie podatkowe" dotyczące trybu odwrotnego obciążenia VAT dla podwykonawców budowlanych. Warto się z nim zapoznać, gdyż niektóre wnioski mogą być nieoczekiwane.


Składki ZUS przedsiębiorców na rok 2017

Data publikacji: 18-01-2017

18.01.2017 o godz. 14 ogłoszono podstawę składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.
Nowa podstawa składek zdrowotnych wynosi 3303,13 zł
Podstawa składek społecznych przedsiębiorców wynosi 2557,80 zł
Podstawa składek społecznych - ulgowych w pierwszych dwóch latach działalności wynosi 600 zł

W sumie:
Składki społeczne przedsiębiorców wraz z chorobowym, zdrowotnym i FP w r. 2017 wyniosą 1172,56 zł (wzrost o 4,55%)
Składki ulgowe w pierwszych dwóch latach działalności wraz z chorobowym i zdrowotnym w r. 2017 wyniosą 487,90 zł (wzrost o 4,9%)


KALKULATOR terminów wysyłania JPK

Data publikacji: 04-01-2017

Wobec licznych pytań o termin wysyłania JPK opracowaliśmy kalkulator terminów JPK "online". Oblicza on termin JPK w sposób określony w przepisach, zależnie od dość złożonej kombinacji warunków wartości przychodów i liczby osób zatrudnionych.


Od 2017 zmieniono kwotę wolną od podatku. Dla najniżej zarabiających kwota wolna rośnie, jednak jej wykorzystanie jest możliwe tylko częściowo w r. 2018. Podajemy wartości kwoty wolnej przy liczeniu zaliczek w trakcie 2017r i w rozliczeniu rocznym.


Od roku 2017 obniżono stawkę podatku CIT dla tzw. "małych podatników" będących osobami prawnymi.


Minimalna stawka godzinowa od 2017r.

Data publikacji: 03-01-2017

Od 01.01.2017 obowiązuje stawka godzinowa 13 zł przy świadczeniu usług. Podajemy krótkie, lecz szczegółowe informacje:
- kogo dotyczy stawka 13 zł
- i jakie niesie obowiązki


Ogłoszono "ustawę uszczelniającą" VAT. Omawiamy szczegółowo znaczące zmiany w VAT od 01.01.2017.


Nowa wersja JPK od 01.01.2017

Data publikacji: 02-11-2016

Ogłoszono nowe wersje "struktur jednolitego pliku kontrolnego". Omawiamy wprowadzone zmiany, wskazując na problemy rozwiązane i na czekające jeszcze na rozwiązanie.


Na podstawie praktycznych doświadczeń przy oprogramowaniu i wdrażaniu modułu generowania JPK z danych księgowych przygotowaliśmy prezentację (PDF) z komentarzami. Przedstawiona na konferencji, miała żywy odbiór i szereg pytań - odpowiedzi zawarliśmy w komentarzach. Do pobrania pod "więcej".


W przypadku niektórych wydatków badawczo-rozwojowych do kosztów można zaliczyć do 130% tych wydatków. Planowane jest zwiększenie do 150%.


MF ogłosiło projekt rozporządzenia dot. kas fiskalnych. Przewiduje on radykalne zmiany od 2018r, przede wszystkim samoczynne wysyłanie paragonów i faktur przez kasę na serwer MF.


Po dłuższym czasie trudności z uruchomieniem serwisu przyjmującego JPK z różnych aplikacji księgowych, MF zapowiedziało udostępnienie aplikacji wysyłającej JPK. Sam plik musi być przygotowany przez aplikację księgową lub podobną. Termin zapowiedziano na 22.08.2016, na 3 dni przez pierwszym obowiązkowym terminem wysłania JPK.


Zaokrąglenia do 1 zł w Jednolitym Pliku?

Data publikacji: 05-08-2016

Z wyjaśnień MF wynika, że suma zapisów JPK-VAT powinna zgadzać się z delkaracją VAT i nie może różnić się nawet o zaokrąglenia do 1 zł.

Zrealizowaliśmy wyliczanie i dodawanie takiego rekordu zaokrągleń jako opcję w programach FINKA.


Ukończyliśmy dostosowywanie oprogramowania FINKA do wydawania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wysyłanie danych w tej postaci obowiązuje niektórych podatników już za 07.2016.


Wszyscy podatnicy VAT będą musieli co miesiąc wysyłać do fiskusa kompletną ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w postaci elektronicznej, jako Jednolity Plik Kontrolny.


Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń).


Do urzędowego wzoru księgi podatkowej (KPIR) dodano dwie kolumny związane z działalnością innowacyjną. Jeśli podatnik nie wydatków na innowacje, to nowy wzór także go obowiązuje i nowe kolumny zmniejszają szerokość pozostałych 16 kolumn.


Każda firma musi stosować procedury ochrony danych osobowych, nawet jeśli przechowuje tylko dane pracowników lub zleceniobiorców. Musi w szczególności mieć dokumenty wewnętrzne: "Politykę bezpieczeństwa danych" i "Instrukcję oprogramowania". Do pobrania załącznik do "Polityki" oraz "Instrukcja" dotycząca oprogramowania FINKA.


Od 01.01.2016 umowy-zlecenia podlegają składkom ZUS, z pewnymi wyjątkami. Omawiamy te zasady wraz z przykładami odpowiednich klauzul - oświadczeń w treści umowy.


Dokładne informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym, którego generowanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego będzie obowiązkiem podatników. Uprości on znacznie kontrole podatkowe i zwiększy ich liczbę i skuteczność.
Podajemy wiadomości ogólne i szczegółowe - na podstawie analizy dość złożonej struktury wewnętrznej pliku ogłoszonej przez MF.


Od 22.02.2016 obowiązują ograniczenia dotyczące umów o pracę na czas określony, a także zmodyfikowany wzór umowy o pracę.


Od stycznia 2016:
- osobom, które urodziły dziecko i nie mają prawa do zasiłków chorobowych, przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł
- osobom, które otrzymują zasiłek niższy niż 1000 zł netto, przysługuje wyrównanie do tej kwoty
- związane są z tym nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców


Jednolity Plik Kontrolny

Data publikacji: 02-02-2016

26.01.2016r. nasz Ekspert Krzysztof Piasecki przeprowadził na konferencji "Rozliczenia w firmie" wykład na temat E-kontroli i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z wykładu dostępną w pliku PDF.
ZOBACZ PREZENTACJĘ


Od 2016r. deklaracje VAT i PIT wysyła się do tego samego urzędu skarbowego: według miejsca zamieszkania osoby lub według siedziby spółki. Wcześniej VAT rozliczało się według miejsca prowadzenia działalności, zaś PIT według miejsca zamieszkania.


Sporządziliśmy wykres płacy średniej i płacy minimalnej w latach 2000 - 2016. Efekty wiele mówią - zwłaszcza w drugiej części, gdzie przedstawiono płace w ujęciu realnym, czyli z odjęciem inflacji.


Od 01.11.2015 zamyka się furtka pozwalająca osobom prowadzącym działalność na opłacenie tylko jednej, dużej składki ZUS i korzystanie z dużego zasiłku macierzyńskiego przez cały rok.

Płacenie dużych składek nadal może być korzystne, choć w mniejszym stopniu - poniżej szczegółowe obliczenia.


Od 01.01.2016 zwiększa się obciążenie niektórych umów-zleceń obowiązkowymi składkami ZUS.
W Internecie można spotkać różne informacje na ten temat - od oskładkowania wszystkich zleceń do obowiązku płacenia składek do wysokości płacy minimalnej.
Omawiamy poniżej szczegółowe zasady leżące pomiędzy tymi skrajnymi opiniami:


Wystawianie faktur - krótki poradnik

Data publikacji: 12-10-2015

Na stronach programu FINKA zamieściliśmy krótki i przystępny, a zarazem szczegółowy poradnik wystawiania faktur.

Są trzy wersje:
elementarna ; pełna - do wyświetlania ; i pełna - do druku.


W "bazie wiedzy" opisaliśmy krótko zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT oraz ewidencji zakupu VAT , niezbędne do prawidłowego rozliczania podatku. Podano szczegółowe przykłady.


Składki ZUS na rok 2016 rosną o 2,4% - 5,7%

Data publikacji: 05-10-2015

Znane są stawki ZUS na rok 2016, w tym:
Składki przedsiębiorców rosną o ok. 2,4%, zaś składki opłacane od płacy minimalnej rosną o ok. 5,7% - przy poziomie inflacji bliskim zeru.
W tabeli przedstawiono wyliczenie składek na podstawie ogłoszonej już płacy minimalnej oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016.Tworzenie faktur

Data publikacji: 01-10-2015


Najlepszy program do fakturowania

Data publikacji: 01-10-2015


Program księgowy

Data publikacji: 01-10-2015


Programy dla firm usługowych

Data publikacji: 01-10-2015


System kadrowo-płacowy

Data publikacji: 01-10-2015


Księgowość uproszczona

Data publikacji: 01-10-2015

Czym jest księgowość uproszczona - informator.


Program do fakturowania z magazynem

Data publikacji: 01-10-2015


Obliczanie ryczałtu

Data publikacji: 01-10-2015


Program do wyliczania wynagrodzenia

Data publikacji: 01-10-2015
Księgowość w małej firmie

Data publikacji: 01-10-2015


Zarządzanie produkcją

Data publikacji: 01-10-2015


Zarządzanie firmą

Data publikacji: 01-10-2015


Program do zarządzania magazynem

Data publikacji: 01-10-2015


Program do fakturowania

Data publikacji: 01-10-2015


Programy magazynowe dla firm

Data publikacji: 01-10-2015


Systemy dla firm

Data publikacji: 01-10-2015


Ewidencja przychodu

Data publikacji: 01-10-2015


Program do prowadzenia sklepu

Data publikacji: 01-10-2015


Oprogramowanie dla przedsiębiorstw

Data publikacji: 01-10-2015


Od 01.07.2015 wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór deklaracji VAT-7. Wymaga on w niektórych przypadkach zmian w prowadzeniu ewidencji VAT, a także zmienia tryb ujmowania "ulgi na złe długi" w tej ewidencji.


VAT od paliwa

Data publikacji: 17-06-2015

Od 01.07.2015 można odliczać 50% VAT od zakupów paliwa do samochodów osobowych używanych przez firmy.


Od 01.07.2015 zwiększono zakres "odwrotnego obciążenia" w podatku VAT. Mechanizm ten sprzyja bardzo ściągalności podatków przez aparat skarbowy.
Z jednaj strony sprzyja to gospodarce, zwiększając w niej stopień uczciwości, z drugiej zaś obciąża przedsiębiorców dodatkową sprawozdawczością (nowy formularz VAT-27)


Od 01.04.2015 stawka wypadkowa dla najmniejszych firm wynosi 1,8%. Zmniejszenie nie jest jednak ukłonem wobec przedsiębiorców, lecz skutkiem ubocznym zmniejszenia stawki wypadkowej w górnictwie...


Wraz z "deregulacją", pozwalającą niemal każdemu prowadzić biuro rachunkowe, zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC od takiej działalności. Rozliczenia podatkowe, kadrowo-płacowe i prowadzenie KPiR pozostają często nieubezpieczone...


Zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wprowadzono w mocno ograniczonym zakresie - dotyczy niejasności co do treści prawa podatkowego, nie dotyczy zaś niejasnych okoliczności sprawy...


Od 01.01.2016 anulowany został obowiązek zmniejszania kosztów (czyli zwiększania podatku dochodowego) w razie niezapłacenia za zakupy w terminie 30 dni. Przepis nie spełnił swojego zadania, jakim miało być zmniejszenie zatorów płatniczych, a znacząco podniósł koszty prowadzenia działalności.


Omawiamy szczegółowo zasady podlegania składkom ZUS przy dwóch lub więcej tytułach ubezpieczeń, np:
  • działalność gospodarcza i zlecenie
  • dwie umowy zleceń [tu ważna zmiana od 01.01.2016]
  • i inne...


Stawki podatkowe na r. 2015

Data publikacji: 01-01-2015

Tabela stawek i innych wartości dotyczących podatków w latach 2014-2015, aktualizowana na bieżąco.


Od początku 2015 obowiązek posiadania (i używania!) kas fiskalnych ma wiele małych firm niezależnie od wartości obrotu. Dotyczy to m.in. warsztatów samochodowych i fryzjerów.


Bilans jednostek "MIKRO" od 2014r

Data publikacji: 21-11-2014

Wprowadzono nowy, znacznie uproszczony wzór bilansu "mikro". Mogą go używać najmniejsze firmy prowadzące pełną księgowość, a także szereg fundacji i stowarzyszeń.


Biura rachunkowe nie potrzebują uprawnień

Data publikacji: 10-07-2014

Od 08.2014 w ramach "deregulacji" zrezygnowano z wymagania "uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych". Niemal każdy może teraz założyć biuro rachunkowe. Nieco mimochodem radykalnie zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego...


Od 2015r wprowadzono zmiany w trybie opodatkowania "usług elektronicznych" świadczonych dla osób z UE, tzw "MOSS" (Mini One Stop Shop)


Od 01.04.2014 wprowadzono duże zmiany dotyczące odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami. Poniżej obszerne omówienie tych modyfikacji.


Zmiany w podatku VAT w r. 2014

Data publikacji: 17-12-2013

Od początku roku 2014 wprowadzono szereg zmian, m.in. dotyczących fakturowania (w tym terminów wystawiania faktur), "solidarnej odpowiedzialności" nabywcy i sprzedawcy i inne.


W r. 2013 przedłużono urlopy macierzyńskie i wprowadzono urlopy ojcowskie. Zarazem wprowadzono galimatias informacyjny - prawie 10 (!) różnych nazw dla różnych części tych urlopów. Aby się w tym zorientować, przygotowaliśmy zwięzłe zestawienie:


Naliczanie składek przy urlopie wychowawczym pracownika, wykonywane przez przedsiębiorcę (choć on sam ich nie płaci) podlega regułom omawianym tutaj:


1
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu