Baza wiedzy
Aktualności
wskaźniki i stawki
podatki
kadry, płace
JPK Vademecum
Inne artykuły
Poradniki
Wymagania techniczne
Pomoc technicza - FAQ

Minimalna stawka godzinowa 13 zł, dotycząca także samozatrudnienia, oznacza rózne wypłaty netto przy ulgowym lub pełnym ZUS. Przy pełnym kwota netto jest bardzo niska.


Monitoring cystern już od 1 maja 2017

Data publikacji: 04-04-2017

Monitoring przewozu paliw, olejów, a także suszu tytoniowego rusza już od 1 maja 2017. Trzeba zgłaszać każdy przewóz, oddzielnie dla każdego samochodu.


MF ogłosiło "objaśnienie podatkowe" dotyczące trybu odwrotnego obciążenia VAT dla podwykonawców budowlanych. Warto się z nim zapoznać, gdyż niektóre wnioski mogą być nieoczekiwane.


Składki ZUS przedsiębiorców na rok 2017

Data publikacji: 18-01-2017

18.01.2017 o godz. 14 ogłoszono podstawę składek zdrowotnych dla przedsiębiorców.
Nowa podstawa składek zdrowotnych wynosi 3303,13 zł
Podstawa składek społecznych przedsiębiorców wynosi 2557,80 zł
Podstawa składek społecznych - ulgowych w pierwszych dwóch latach działalności wynosi 600 zł

W sumie:
Składki społeczne przedsiębiorców wraz z chorobowym, zdrowotnym i FP w r. 2017 wyniosą 1172,56 zł (wzrost o 4,55%)
Składki ulgowe w pierwszych dwóch latach działalności wraz z chorobowym i zdrowotnym w r. 2017 wyniosą 487,90 zł (wzrost o 4,9%)


KALKULATOR terminów wysyłania JPK

Data publikacji: 04-01-2017

Wobec licznych pytań o termin wysyłania JPK opracowaliśmy kalkulator terminów JPK "online". Oblicza on termin JPK w sposób określony w przepisach, zależnie od dość złożonej kombinacji warunków wartości przychodów i liczby osób zatrudnionych.


Od 2017 zmieniono kwotę wolną od podatku. Dla najniżej zarabiających kwota wolna rośnie, jednak jej wykorzystanie jest możliwe tylko częściowo w r. 2018. Podajemy wartości kwoty wolnej przy liczeniu zaliczek w trakcie 2017r i w rozliczeniu rocznym.


Od roku 2017 obniżono stawkę podatku CIT dla tzw. "małych podatników" będących osobami prawnymi.


Minimalna stawka godzinowa od 2017r.

Data publikacji: 03-01-2017

Od 01.01.2017 obowiązuje stawka godzinowa 13 zł przy świadczeniu usług. Podajemy krótkie, lecz szczegółowe informacje:
- kogo dotyczy stawka 13 zł
- i jakie niesie obowiązki


Ogłoszono "ustawę uszczelniającą" VAT. Omawiamy szczegółowo znaczące zmiany w VAT od 01.01.2017.


Nowa wersja JPK od 01.01.2017

Data publikacji: 02-11-2016

Ogłoszono nowe wersje "struktur jednolitego pliku kontrolnego". Omawiamy wprowadzone zmiany, wskazując na problemy rozwiązane i na czekające jeszcze na rozwiązanie.


Na podstawie praktycznych doświadczeń przy oprogramowaniu i wdrażaniu modułu generowania JPK z danych księgowych przygotowaliśmy prezentację (PDF) z komentarzami. Przedstawiona na konferencji, miała żywy odbiór i szereg pytań - odpowiedzi zawarliśmy w komentarzach. Do pobrania pod "więcej".


W przypadku niektórych wydatków badawczo-rozwojowych do kosztów można zaliczyć do 130% tych wydatków. Planowane jest zwiększenie do 150%.


MF ogłosiło projekt rozporządzenia dot. kas fiskalnych. Przewiduje on radykalne zmiany od 2018r, przede wszystkim samoczynne wysyłanie paragonów i faktur przez kasę na serwer MF.


Po dłuższym czasie trudności z uruchomieniem serwisu przyjmującego JPK z różnych aplikacji księgowych, MF zapowiedziało udostępnienie aplikacji wysyłającej JPK. Sam plik musi być przygotowany przez aplikację księgową lub podobną. Termin zapowiedziano na 22.08.2016, na 3 dni przez pierwszym obowiązkowym terminem wysłania JPK.


Zaokrąglenia do 1 zł w Jednolitym Pliku?

Data publikacji: 05-08-2016

Z wyjaśnień MF wynika, że suma zapisów JPK-VAT powinna zgadzać się z delkaracją VAT i nie może różnić się nawet o zaokrąglenia do 1 zł.

Zrealizowaliśmy wyliczanie i dodawanie takiego rekordu zaokrągleń jako opcję w programach FINKA.


Ukończyliśmy dostosowywanie oprogramowania FINKA do wydawania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wysyłanie danych w tej postaci obowiązuje niektórych podatników już za 07.2016.


Wszyscy podatnicy VAT będą musieli co miesiąc wysyłać do fiskusa kompletną ewidencję zakupu i sprzedaży VAT w postaci elektronicznej, jako Jednolity Plik Kontrolny.


Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń).


Do urzędowego wzoru księgi podatkowej (KPIR) dodano dwie kolumny związane z działalnością innowacyjną. Jeśli podatnik nie wydatków na innowacje, to nowy wzór także go obowiązuje i nowe kolumny zmniejszają szerokość pozostałych 16 kolumn.


Każda firma musi stosować procedury ochrony danych osobowych, nawet jeśli przechowuje tylko dane pracowników lub zleceniobiorców. Musi w szczególności mieć dokumenty wewnętrzne: "Politykę bezpieczeństwa danych" i "Instrukcję oprogramowania". Do pobrania załącznik do "Polityki" oraz "Instrukcja" dotycząca oprogramowania FINKA.


Od 01.01.2016 umowy-zlecenia podlegają składkom ZUS, z pewnymi wyjątkami. Omawiamy te zasady wraz z przykładami odpowiednich klauzul - oświadczeń w treści umowy.


Dokładne informacje o Jednolitym Pliku Kontrolnym, którego generowanie i wysyłanie do Urzędu Skarbowego będzie obowiązkiem podatników. Uprości on znacznie kontrole podatkowe i zwiększy ich liczbę i skuteczność.
Podajemy wiadomości ogólne i szczegółowe - na podstawie analizy dość złożonej struktury wewnętrznej pliku ogłoszonej przez MF.


Od 22.02.2016 obowiązują ograniczenia dotyczące umów o pracę na czas określony, a także zmodyfikowany wzór umowy o pracę.


Od stycznia 2016:
- osobom, które urodziły dziecko i nie mają prawa do zasiłków chorobowych, przysługuje zasiłek macierzyński w wysokości 1000 zł
- osobom, które otrzymują zasiłek niższy niż 1000 zł netto, przysługuje wyrównanie do tej kwoty
- związane są z tym nowe obowiązki informacyjne dla pracodawców


Jednolity Plik Kontrolny

Data publikacji: 02-02-2016

26.01.2016r. nasz Ekspert Krzysztof Piasecki przeprowadził na konferencji "Rozliczenia w firmie" wykład na temat E-kontroli i Jednolitego Pliku Kontrolnego. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją z wykładu dostępną w pliku PDF.
ZOBACZ PREZENTACJĘ


Od 2016r. deklaracje VAT i PIT wysyła się do tego samego urzędu skarbowego: według miejsca zamieszkania osoby lub według siedziby spółki. Wcześniej VAT rozliczało się według miejsca prowadzenia działalności, zaś PIT według miejsca zamieszkania.


Sporządziliśmy wykres płacy średniej i płacy minimalnej w latach 2000 - 2016. Efekty wiele mówią - zwłaszcza w drugiej części, gdzie przedstawiono płace w ujęciu realnym, czyli z odjęciem inflacji.


Od 01.11.2015 zamyka się furtka pozwalająca osobom prowadzącym działalność na opłacenie tylko jednej, dużej składki ZUS i korzystanie z dużego zasiłku macierzyńskiego przez cały rok.

Płacenie dużych składek nadal może być korzystne, choć w mniejszym stopniu - poniżej szczegółowe obliczenia.


Od 01.01.2016 zwiększa się obciążenie niektórych umów-zleceń obowiązkowymi składkami ZUS.
W Internecie można spotkać różne informacje na ten temat - od oskładkowania wszystkich zleceń do obowiązku płacenia składek do wysokości płacy minimalnej.
Omawiamy poniżej szczegółowe zasady leżące pomiędzy tymi skrajnymi opiniami:


Wystawianie faktur - krótki poradnik

Data publikacji: 12-10-2015

Na stronach programu FINKA zamieściliśmy krótki i przystępny, a zarazem szczegółowy poradnik wystawiania faktur.

Są trzy wersje:
elementarna ; pełna - do wyświetlania ; i pełna - do druku.


W "bazie wiedzy" opisaliśmy krótko zasady prowadzenia ewidencji sprzedaży VAT oraz ewidencji zakupu VAT , niezbędne do prawidłowego rozliczania podatku. Podano szczegółowe przykłady.


Składki ZUS na rok 2016 rosną o 2,4% - 5,7%

Data publikacji: 05-10-2015

Znane są stawki ZUS na rok 2016, w tym:
Składki przedsiębiorców rosną o ok. 2,4%, zaś składki opłacane od płacy minimalnej rosną o ok. 5,7% - przy poziomie inflacji bliskim zeru.
W tabeli przedstawiono wyliczenie składek na podstawie ogłoszonej już płacy minimalnej oraz projektu ustawy budżetowej na rok 2016.


Tworzenie faktur

Data publikacji: 01-10-2015


Najlepszy program do fakturowania

Data publikacji: 01-10-2015


Program księgowy

Data publikacji: 01-10-2015


Programy dla firm usługowych

Data publikacji: 01-10-2015


System kadrowo-płacowy

Data publikacji: 01-10-2015


Program do zarządzania magazynem

Data publikacji: 01-10-2015


Program do fakturowania

Data publikacji: 01-10-2015


Księgowość uproszczona

Data publikacji: 01-10-2015

Czym jest księgowość uproszczona - informator.


Program do fakturowania z magazynem

Data publikacji: 01-10-2015


Obliczanie ryczałtu

Data publikacji: 01-10-2015


Program do wyliczania wynagrodzenia

Data publikacji: 01-10-2015

Księgowość w małej firmie

Data publikacji: 01-10-2015


Zarządzanie produkcją

Data publikacji: 01-10-2015


Programy magazynowe dla firm

Data publikacji: 01-10-2015


Systemy dla firm

Data publikacji: 01-10-2015


Ewidencja przychodu

Data publikacji: 01-10-2015


Program do prowadzenia sklepu

Data publikacji: 01-10-2015


Oprogramowanie dla przedsiębiorstw

Data publikacji: 01-10-2015


Zarządzanie firmą

Data publikacji: 01-10-2015


Od 01.07.2015 wprowadzono nowy, bardziej szczegółowy wzór deklaracji VAT-7. Wymaga on w niektórych przypadkach zmian w prowadzeniu ewidencji VAT, a także zmienia tryb ujmowania "ulgi na złe długi" w tej ewidencji.


VAT od paliwa

Data publikacji: 17-06-2015

Od 01.07.2015 można odliczać 50% VAT od zakupów paliwa do samochodów osobowych używanych przez firmy.


Od 01.07.2015 zwiększono zakres "odwrotnego obciążenia" w podatku VAT. Mechanizm ten sprzyja bardzo ściągalności podatków przez aparat skarbowy.
Z jednaj strony sprzyja to gospodarce, zwiększając w niej stopień uczciwości, z drugiej zaś obciąża przedsiębiorców dodatkową sprawozdawczością (nowy formularz VAT-27)


Od 01.04.2015 stawka wypadkowa dla najmniejszych firm wynosi 1,8%. Zmniejszenie nie jest jednak ukłonem wobec przedsiębiorców, lecz skutkiem ubocznym zmniejszenia stawki wypadkowej w górnictwie...


Wraz z "deregulacją", pozwalającą niemal każdemu prowadzić biuro rachunkowe, zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia OC od takiej działalności. Rozliczenia podatkowe, kadrowo-płacowe i prowadzenie KPiR pozostają często nieubezpieczone...


Zasadę rozstrzygania wątpliwości na korzyść podatnika wprowadzono w mocno ograniczonym zakresie - dotyczy niejasności co do treści prawa podatkowego, nie dotyczy zaś niejasnych okoliczności sprawy...


Od 01.01.2016 anulowany został obowiązek zmniejszania kosztów (czyli zwiększania podatku dochodowego) w razie niezapłacenia za zakupy w terminie 30 dni. Przepis nie spełnił swojego zadania, jakim miało być zmniejszenie zatorów płatniczych, a znacząco podniósł koszty prowadzenia działalności.


Omawiamy szczegółowo zasady podlegania składkom ZUS przy dwóch lub więcej tytułach ubezpieczeń, np:
  • działalność gospodarcza i zlecenie
  • dwie umowy zleceń [tu ważna zmiana od 01.01.2016]
  • i inne...


Stawki podatkowe na r. 2015

Data publikacji: 01-01-2015

Tabela stawek i innych wartości dotyczących podatków w latach 2014-2015, aktualizowana na bieżąco.


Od początku 2015 obowiązek posiadania (i używania!) kas fiskalnych ma wiele małych firm niezależnie od wartości obrotu. Dotyczy to m.in. warsztatów samochodowych i fryzjerów.


Bilans jednostek "MIKRO" od 2014r

Data publikacji: 21-11-2014

Wprowadzono nowy, znacznie uproszczony wzór bilansu "mikro". Mogą go używać najmniejsze firmy prowadzące pełną księgowość, a także szereg fundacji i stowarzyszeń.


Biura rachunkowe nie potrzebują uprawnień

Data publikacji: 10-07-2014

Od 08.2014 w ramach "deregulacji" zrezygnowano z wymagania "uprawnień do prowadzenia ksiąg rachunkowych". Niemal każdy może teraz założyć biuro rachunkowe. Nieco mimochodem radykalnie zmniejszono także zakres obowiązkowego ubezpieczenia biura rachunkowego...


Od 2015r wprowadzono zmiany w trybie opodatkowania "usług elektronicznych" świadczonych dla osób z UE, tzw "MOSS" (Mini One Stop Shop)


Od 01.04.2014 wprowadzono duże zmiany dotyczące odliczania VAT od wydatków związanych z samochodami. Poniżej obszerne omówienie tych modyfikacji.


Zmiany w podatku VAT w r. 2014

Data publikacji: 17-12-2013

Od początku roku 2014 wprowadzono szereg zmian, m.in. dotyczących fakturowania (w tym terminów wystawiania faktur), "solidarnej odpowiedzialności" nabywcy i sprzedawcy i inne.


W r. 2013 przedłużono urlopy macierzyńskie i wprowadzono urlopy ojcowskie. Zarazem wprowadzono galimatias informacyjny - prawie 10 (!) różnych nazw dla różnych części tych urlopów. Aby się w tym zorientować, przygotowaliśmy zwięzłe zestawienie:


Naliczanie składek przy urlopie wychowawczym pracownika, wykonywane przez przedsiębiorcę (choć on sam ich nie płaci) podlega regułom omawianym tutaj:


1
TIK-SOFT SP. Z O.O.
Al.Wilanowska 5 lok.19
02-765 Warszawa
NIP: 951-19-95-388Dział Obsługi Klienta

Pytania, serwis, aktualizacje
22 408 48 00
finka@finka.pl

Zapytanie ofertowe
kom. 668 300 794
zapytanie@finka.pl
payu