Jednolity Plik Kontrolny VADEMECUM

Programy FINKA zostały dostosowane do emisji Jednolitego Pliku Kontrolnego

Ukończyliśmy dostosowywanie oprogramowania FINKA do wydawania danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wysyłanie danych w tej postaci obowiązuje niektórych podatników już za 07.2016.

Programy FINKA są przygotowane do emisji danych w postaci Jednolitego Pliku Kontrolnego i starannie przetestowane. Oprogramownie ma nowy punkt menu pozwalający utworzyć Jednolity Plik w wymaganym formacie, za wybrany okres - na podstawie ewidencji VAT, danych księgowych i wystawionych w programie faktur. 

Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne oprogramowania tutaj. Data aktualizacji: 08.07.2016. 

Na dzień 8.07.2016 system w MF służący do elektronicznego przyjmowania plików nie był jeszcze czynny, więc w obecnej wersji programy FINKA zapisują plik na dysku i - zgodnie z wymaganiami formalnymi - użytkownik może przesłać go do Urzędu Skarbowego na nośniku. 

Po uruchomieniu serwisu ze strony MF zaktualizujemy odpowiednio oprogramowanie FINKA. Z tego też powodu obecną wersję FINKA udostępniamy na życzenie klientów, zaś przekazanie aktualizacji wszystkim użytkownikom posiadającym abonament nastąpi albo po uruchomieniu serwisu MF, albo na początku sierpnia 2016, przed pierwszym obowiązkowym terminem wysłania JPK. 

Każdy czynny podatnik VAT będzie miał obowiązek wysyłania do Urzędu Skarbowego swojej ewidencji zakupu i sprzedaży co miesiąc. Ewidencja musi mieć postać pliku JPK-VAT, czytelnego dla komputera, lecz na tyle trudnego do czytania i redagowania, że musi być generowany automatycznie z programu (aplikacji) księgowej. 

Niezależnie od tego Urząd Skarbowy może zażądać przysłania Jednolitego Pliku za wcześniejsze okresy, do 5 lat wstecz. 

Terminy wejścia w życie:

 • Wysyłanie ewidencji VAT w postaci JPK-VAT co miesiąc bez wezwania
  • Dla dużych przedsiębiorców: po raz pierwszy za 07.2016 (pierwszy termin 25.08.2016)
  • Dla przedsiębiorców małych i średnich: po raz pierwszy za 01.2017 (pierwszy termin 25.02.2017)
  • Dla mikroprzedsiębiorców: po raz pierwszy za 01.2018 (pierwszy termin 25.02.2018)
  • Uwaga: obowiązuje wysyłanie JPK-VAT co miesiąc, do 25-go następnego miesiąca, niezależnie od tego, czy firma składa deklaracje miesięczne, czy kwartalne.
 • Wysyłanie każdego rodzaju Jednolitego Pliku, także za okresy wsteczne, na życzenie fiskusa:
  • Dla dużych przedsiębiorców: od 01.07.2016
  • Do pozostałych: od 01.07.2018

Kategorię przedsiębiorcy "duży, średni, mały czy mikro" ustala się według Ustawy o swobodzie działalności gospodarczej. Według kryteriów z tej ustawy (innych niż w Ustawie o rachunkowości):

 • Mikroprzedsiebiorcą [termin od 01.2018] jest firma, która w ostatnim lub w przedostatnim roku obrotowym:
  • zatrudniała średniorocznie poniżej 10 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)
  • oraz przychody roczne nie przekroczyły 2 mln EUR (wg kursu z ostatniego dnia roku)
 • Średnim przedsiębiorcą [termin od 01.2017] jest firma, która w ostatnim lub w przedostatnim roku obrotowym:
  • zatrudniała średniorocznie poniżej 250 pracowników (w przeliczeniu na pełne etaty)
  • oraz przychody roczne nie przekroczyły 50 mln EUR lub suma bilansowa nie przekracza 43 mln EUR (wg kursu z ostatniego dnia roku)
 • Dużym przedsiębiorcą [termin od 07.2016] jest jednostka przekraczająca te limity, tj. w dwóch ostatnich latach obrotowych zatrudniała 250 pracowników (lub więcej) bądź przekroczyła obroty 50 mln EUR (oraz sumę bilansową 43 mln EUR) 

 • Małych przedsiębiorców obowiązują te same same terminy, co średnich (obowiązkowe wysyłanie od 01.2017) 

 • Dla jednostek nie prowadzących działalności gospodarczej terminy nowego obowiązku należy ustalić według liczby pracowników i wartości przychodów analogicznie jak dla przedsiębiorców. Wynika to z interpretacji ogólnej wydanej przez MF 20.06.2016.

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
na podstawie oficjalnej struktury plików ogłoszonej przez MF dn. 9.03.2016; ostatnia aktualizacja 4.07.2016 
08.07.2016

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl