Kadry i płace

  Ograniczenia w zawieraniu umów o pracę na czas określony

  Od 22.02.2016 obowiązują ograniczenia dotyczące umów o pracę na czas określony, a także zmodyfikowany wzór umowy o pracę.

  Od 22.02.2016 wprowadzono zmiany w Kodeksie pracy:
  • ograniczenie zawierania umów o pracę na czas określony. Obecnie można zawrzeć conajwyżej 3 takie umowy na okres maksymalnie 33 miesięcy. Mogą one być poprzedzone umową na okres próbny, nie dłuższy niż 3 miesiące. 

  • W razie przekroczenia liczby umów lub ich długości umowa staje się automatycznie umową na czas nieokreślony. 

  • wydłużenie okresu wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Okres ten został zrównany z czasem wypowiedzenia umów na czas nieokreślony i wynosi: 

   • przy zatrudnieniu u danego pracodawcy krótszym niż sześć miesięcy - dwa tygodnie, 

   • przy pracy od pół roku do trzech lat - miesiąc, 

   • powyżej trzech lat - trzy miesiące.


  • W wyjątkowych sytuacjach okres 33 miesięcy może zostać wydłużony. Są to przypadki zatrudnienia na zastępstwo, przy pracach dorywczych lub sezonowych, na okres kadencji lub z innych obiektywnych przyczyn. Przy powołaniu się na "inne przyczyny" pracodawca jest obowiązany zawiadomić o nich Państwową Inspekcję Pracy. 

  • Dla umów zawartych wcześniej obowiązuje także limit 33 miesięcy, jednak jest on liczony od dnia wejścia zmiany w życie, tj. od 22.02.2016. 

  • Odpowiednio zmieniono wzór umowy o pracę, dodając do niej: 

   • określenie "innych przyczyn", o których mowa powyżej 

   • a także podanie liczby godzin pracy, powyżej której przysługuje dopłata za nadgodziny. Poprzednio ta informacja znajdowała się wśród innych, które pracodawca jest obowiązany przekazać pracownikowi, jednak nie musiała znajdować się w umowie o pracę.
  Program FINKA-PŁACE w aktualnej wersji został dostosowany do tych zmian. 

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie Dz.U. nr. 1220 r. 2015 
  oraz Dz.U. nr. 2005 r. 2015 
  01.03.2016
  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się