Kadry i płace

Minimalna stawka godzinowa od 2017r.

Od 01.01.2017 obowiązuje stawka godzinowa 13 zł przy świadczeniu usług. Podajemy krótkie, lecz szczegółowe informacje: 
- kogo dotyczy stawka 13 zł 
- i jakie niesie obowiązki

Od 1 stycznia 2017 obowiązuje minimalna stawka godzinowa 13 zł brutto. 

Kogo dotyczy?

  Stawka 13 zł dotyczy
 •       Zleceniobiorców
 •       oraz samozatrudnionych, tj osób mających zarejestrowaną działalność, lecz nie zatrudniających pracowników ani zleceniobiorców.
 • którzy wykonują usługi na podstawie umowy o świadczenie usług (lub umowy-zlecenia)
 • oraz zamawiającym usługi jest podmiot gospodarczy.
 • Wyjątkowymi rodzajami usług, przy których stawka 13 zł nie obowiązuje, są
 •       niektóre usługi opieki całodobowej
 •       oraz usługi, za które przewidziano wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne i jednocześnie wykonawca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania.

Wysokość stawki godzinowej jest skorelowana z płacą minimalną; w przyszłych latach ma rosnąć odpowiednio. 

Ze stawką godzinową wiążą się nowe obowiązki dokumentacyjne, które jednak są mniej uciążliwe niż zakładane w początkowym projekcie ustawy:

 • Wykonawca usługi powinien podać liczbę godzin najrzadziej raz w miesiącu - przed otrzymaniem wypłaty; w praktyce najwygodniej zrobić to w postaci adnotacji na rachunku lub fakturze
 • Alternatywnie można w umowie określić inny sposób potwierdzania liczby godzin.
 • Z podzielenia kwoty wypłaty przez liczbę godzin musi wynikać stawka 13 zł brutto lub wyższa [w rozliczeniu nie ma obowiązku podawania stawki].
 • Zrezygnowano z zakładanego pierwotnie obowiązku prowadzenia ewidencji godzin; występuje on jedynie dla pracy tymczasowej
 • Nie ma też obowiązku zawierania umów podających stawkę godzinową

Wraz ze stawką godzinową wprowadzono:

 • Obowiązek wypłat za usługi najrzadziej raz na miesiąc
 • Obowiązek wypłat w formie pieniężnej (gotówką lub przelewem), bez potrąceń, które naruszałyby warunek "13 zł za godzinę"
 • Niemożność zrzeczenia się wypłaty przez wykonawcę
 • Obowiązek przechowywania dokumentów określających liczbę godzin przez 3 lata.
 • Uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy do kontrolowania realizacji minimalnej stawki godzinowej

Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
na podstawie Dziennika Ustaw nr. 1265 r. 2016 
03.01.2017

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl