Kadry i płace

  Minimalna stawka godzinowa od 2017r.

  Od 01.01.2017 obowiązuje stawka godzinowa 13 zł przy świadczeniu usług. Podajemy krótkie, lecz szczegółowe informacje: 
  - kogo dotyczy stawka 13 zł 
  - i jakie niesie obowiązki

  Od 1 stycznia 2017 obowiązuje minimalna stawka godzinowa 13 zł brutto. 

  Kogo dotyczy?

   Stawka 13 zł dotyczy
  •       Zleceniobiorców
  •       oraz samozatrudnionych, tj osób mających zarejestrowaną działalność, lecz nie zatrudniających pracowników ani zleceniobiorców.
  • którzy wykonują usługi na podstawie umowy o świadczenie usług (lub umowy-zlecenia)
  • oraz zamawiającym usługi jest podmiot gospodarczy.
  • Wyjątkowymi rodzajami usług, przy których stawka 13 zł nie obowiązuje, są
  •       niektóre usługi opieki całodobowej
  •       oraz usługi, za które przewidziano wyłącznie wynagrodzenie prowizyjne i jednocześnie wykonawca sam decyduje o miejscu i czasie wykonania.

  Wysokość stawki godzinowej jest skorelowana z płacą minimalną; w przyszłych latach ma rosnąć odpowiednio. 

  Ze stawką godzinową wiążą się nowe obowiązki dokumentacyjne, które jednak są mniej uciążliwe niż zakładane w początkowym projekcie ustawy:

  • Wykonawca usługi powinien podać liczbę godzin najrzadziej raz w miesiącu - przed otrzymaniem wypłaty; w praktyce najwygodniej zrobić to w postaci adnotacji na rachunku lub fakturze
  • Alternatywnie można w umowie określić inny sposób potwierdzania liczby godzin.
  • Z podzielenia kwoty wypłaty przez liczbę godzin musi wynikać stawka 13 zł brutto lub wyższa [w rozliczeniu nie ma obowiązku podawania stawki].
  • Zrezygnowano z zakładanego pierwotnie obowiązku prowadzenia ewidencji godzin; występuje on jedynie dla pracy tymczasowej
  • Nie ma też obowiązku zawierania umów podających stawkę godzinową

  Wraz ze stawką godzinową wprowadzono:

  • Obowiązek wypłat za usługi najrzadziej raz na miesiąc
  • Obowiązek wypłat w formie pieniężnej (gotówką lub przelewem), bez potrąceń, które naruszałyby warunek "13 zł za godzinę"
  • Niemożność zrzeczenia się wypłaty przez wykonawcę
  • Obowiązek przechowywania dokumentów określających liczbę godzin przez 3 lata.
  • Uprawnienie Państwowej Inspekcji Pracy do kontrolowania realizacji minimalnej stawki godzinowej

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie Dziennika Ustaw nr. 1265 r. 2016 
  03.01.2017

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się