Kadry i płace

  Kiedy umowa-zlecenie nie podlega ZUS? Przykłady klauzul.

  Od 01.01.2016 umowy-zlecenia podlegają składkom ZUS, z pewnymi wyjątkami. Omawiamy te zasady wraz z przykładami odpowiednich klauzul - oświadczeń w treści umowy.

  Umowy-zlecenia co do zasady podlegają obowiązkowym ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym, wypadkowym i zdrowotnym. 

  W niektórych przypadkach zlecenie może nie podlegać ubezpieczeniom emerytalnym, rentowym i wypadkowym. Zasady zmieniły się tutaj od 01.01.2016 i przypominamy je poniżej, podając także klauzule - oświadczenia, jakie zleceniobiorca może w związku z tym podpisać. Treść klauzul pochodzi z programu FINKA-PŁACE 

  Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne oprogramowania tutaj. Data aktualizacji: 21.03.2016. Wersja PDF do druku tutaj. 

  Na umowie-zleceniu można zawrzeć klauzule-oświadczenia oznaczające, że osoba nie podlega ubezpieczeniom społecznym z tytułu zlecenia.

  • Jestem zatrudniony na umowę o pracę i osiągam wynagrodzenie nie niższe niż płaca minimalna
   • Chodzi tu o wynagrodzenie etatowe w przeliczeniu na pełny miesiąc; wynagrodzenie w danym miesiącu może okazać się niższe wskutek przepracowania niepełnego miesiąca. Otrzymywanie takiego wynagrodzenia oznacza, że zlecenie nie podlega obowiązkowo pod ZUS.
   • Jeśli zlecenie jest zawarte z własnym pracodawcą, to podlega obowiązkowo pod ZUS niezależnie od wartości.
   • Jeśli w ramach zlecenia osoba wykonuje pracę na rzecz swojego pracodawcy, czyli np. wyniki zlecenia są sprzedawane firmie-pracodawcy, to zlecenie także podlega pod ZUS
  • Jestem studentem lub uczniem szkoły ponadpodstawowej i mam poniżej 26 lat
   • W takim przypadku zlecenie nie podlega składkom ZUS
  • Pobieram zasiłek macierzyński
   • W takim przypadku zlecenie nie podlega składkom ZUS, niezależnie od wartości zasiłku.
   • Należy dodać, że nie liczy się tutaj zasiłek 1000 zł przysługujący osobie, która nie ma prawa do zasiłku chorobowego i przez to również do zasiłku macierzyńskiego.
  • Prowadzę działalność gospodarczą i opłacam składki z tej działalności w pełnej wysokości (nie korzystam ze składek obniżonych)
   • W takim przypadku zlecenie nie podlega składkom ZUS; do końca 2015r. nie podlegało im także przy składkach obniżonych
  • Jestem zatrudniony na umowę-zlecenie zgłoszoną do składek społecznych i w każdym miesiącu umowy podstawa składek jest conajmniej równa płacy minimalnej. 
   W razie nieotrzymania wypłaty w tej wysokości w którymś miesiącu zobowiązuję się zawiadomić Zleceniodawcę.
   • W takim przypadku zlecenie nie podlega składkom ZUS, jednak obowiązują tu rozliczenia miesięczne.
   • Jeśli zlecenie podlegające ZUS ma w którymś miesiącu podstawę niższą niż płaca minimalna, to drugie zlecenie podlega obowiązkowo składkom za ten miesiąc
   • Jeśli wypłata ze zlecenia podlegającego ZUS nastąpi w następnym miesiącu, to poprzedni miesiąc traktowany jest jak miesiąc bez wypłaty podlegającej ZUS. Wówczas druga umowa podlega pod ZUS za ten miesiąc, niezależnie od tego, kiedy nastąpi wypłata
   • Jeśli wypłata ze zlecenia podlegającego ZUS nastąpi po zakończeniu umowy (w innym miesiącu), to ZUS w ogóle jej nie liczy jako wynagrodzenia z tytułu zlecenia (stosuje sie tytuł ubezpieczenia "wypłata po zakończeniu umowy")
   • Jeśli dwa zlecenia rozpoczynają się w tym samym miesiącu w różnych dniach, to za dni, w których trwa tylko jedno zlecenie, podlega ono obowiązkowym składkom. Ten i poprzedne punkty wynikają z "poradnika" ogłoszonego przez ZUS w związku ze zmianami przepisów od 01.01.2016.

  Powyższe uwagi dotyczą ubezpieczeń społecznych, tj. emerytalnego, rentowego i wypadkowego. Zgłoszenie do chorobowego jest zawsze dobrowolne (można się zgłosić tylko jeśli zgłaszamy do emerytalnego). Natomiast składki zdrowotne od zlecenia są obowiązkowe niezależnie od tego, czy obowiązują pozostałe składki. 

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie Dz.U. 1831 r. 2014 [wszedł w życie od 01.01.2016] 
  oraz poradnika ZUS 
  21.03.2016

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się