PIT, CIT

  Kończy się ekonomia nisko wiszących owoców - zachęta do działalności badawczo-rozwojowej

  W przypadku niektórych wydatków badawczo-rozwojowych do kosztów można zaliczyć do 130% tych wydatków. Planowane jest zwiększenie do 150%.

  Jak powszechnie wiadomo, gospodarka powinna przestawiać się na tory innowacyjne, gdyż wykorzystanie "prostych rezerw" jest coraz mniej konkurencyjne. 

  W trakcie legislacji znajduje się projekt ustawy zwiększającej prawo odliczenia kosztów działalności badawczo-rozwojowej ze 130% do 150% kosztów poniesionych. 

  Prócz ujęcia wydatków B+R na ogólnych zasadach, tj. jako koszty albo jako wydatki na środki trawłe, stopniowo amortyzowane, można dodatkowo ująć w koszty:

  • Wydatki na płace oraz składki ZUS pracowników zatrudnionych w celu realizacji działalności B+R 
   - było 30%, projekt przewiduje zmianę na 50% 

  • Wydatki na nabycie materiałów służących celom B+R 
   - było 20% dla MŚP i 10% dla pozostałych firm - przewidywana zmiana na 30% 

  • Wydatki na ekspertyzy, opinie i podobne oraz na odpłatne korzystanie z aparatury naukowo-badawczej 
   - było 20% dla MŚP i 10% dla pozostałych firm - przewidywana zmiana na 30% 

  • Wydatki na uzyskanie patentu, prawa do wzoru użytkowego itp 
   - poprzednio nie uznawane za wydatki kwalifikowane. Planowane jest dopuszczenie dodatkowego wliczenia 50% tych wydatków w koszty, lecz tylko dla MŚP.

  W razie poniesienia straty w danym roku podatkowym wydatki kwalifikowane można rozliczać w kolejnych trzech latach; przewiduje się wydłużenie tego terminu do 6 lat. 

  Omawiane odliczenia trzeba uwzględniać w zeznaniach rocznych PIT i CIT, a także księgować je na odrębnych kontach przy prowadzeniu pełnej księgowości. Podatnicy prowadzący KPIR powinni stosować - najpóźniej od r. 2017 - nowy wzór zawierający dodatkowe kolumny, opisany w bazie wiedzy. Kolumny te zwężają znacznie miejsce na "zwykłe" zapisy KPIR, co dotyczy już wszystkich podatników. 

  W programie FINKA-KPIR ujęto te kolumny od wersji 7.1 (maj 2016). 

  Należy pamiętać, że przy względnie dużych kwotach odliczenia stanowią pomoc publiczną podlegającą notyfikacji KE - limity kwotowe określa tu rozporządzenie KE nr 651/2014, art. 4 u. 1L 

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie projektu ustawy wniesionego 25.08.2016 - druk sejmowy nr 789 
  05.09.2016

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się