PIT, CIT

  Podzielona płatność VAT od kwietnia 2018 - zmieniony projekt ustawy

  Omawiamy mechanizm podzielonej płatności według projektu ustawy zmienionego w sierpniu 2018. Nabywca może przesłać kwotę VAT z faktury na "konto VAT", którym sprzedawca dysponuje w ograniczony sposób. Nabywca otrzymuje w zamian przywileje.

  Opublikowano zmienioną wersję projektu "podzielonej płatności" w podatku VAT. 

  Celem ustawy jest uszczelnienie system poboru podatku VAT, jednak zarazem może to oznaczać duże utrudnienia dla przedsiębiorców. 

  Nowy projekt wprowadza względnie niewiele zmian. Jedną z nich jest przesunięcie terminu wejścia w życie na 1 kwietnia 2018.

  Tryb działania "podzielonej płatności VAT" od kwietnia 2018r

  • Dla każdego podmiotu gospodarczego posiadającego konto bankowe bank zakłada dodatkowe konto zwane "kontem VAT"
  • Odbiorca płacący przelewem może zapłacić oddzielnie kwotę netto i VAT
  • Firma nie dysponuje swobodnie kwotami wpływającymi na "konto VAT". Może je przeznaczyć głównie na:
   • Zapłatę podatku VAT wg deklaracji
   • Zapłaty kwoty VAT od swoich faktur zakupu
   • Zwrotu kwoty VAT dla nabywcy z tytułu faktur korygujących
   • Można też wystąpić do Urzędu Skarbowego o wypłatę kwoty z "konta VAT". Urząd ma 60 dni na odpowiedź. 
    - w stosunku do poprzedniego projektu skrócono czas z 90 do 60 dni i złagodzono kryteria, przy których urząd miał obowiązek odmowy zgody.
   • Nie ma możliwości zwrotu z konta VAT w razie otrzymania omyłkowej wpłaty, mimo podnoszenia tej kwestii w toku konsultacji.
   • Zapłata kwot netto i VAT odzielnie ma być technicznie bardzo prosta: służy do tego nowy format przelewu, na którym podaje się dwie kwoty (brutto i VAT), a także NIP sprzedawcy i numer faktury.

  Odbiorca może zawsze wybrać zapłatę w trybie podzielonej płatności; sprzedawca nie może się temu sprzeciwić. 

  System powszechnie obowiązujący wymagałby zgody Komisji Europejskiej. Stąd zdecydowano się na mechanizm dobrowolny, przynajmniej po stronie nabywcy. 
  W związku z tym stworzono szereg zachęt skłaniających do skorzystania z mechanizmu podzielonej płatności:

  • Firma wykazujaca nadwyżki VAT w deklaracji może zażądać zwrotu VAT na swój "rachunek VAT". 
   - w takim przypadku zwrot następuje w ciągu 25 dni i nie może zostać przedłużony.
  • Odbiorca dokonujący przelewu w trybie podzielonej płatności: 
   - w razie nieprawidłowego odliczenia faktur zapłaconych w tym trybie musi zapłacić VAT z odsetkami, jednak zwalnia się z dodatkowej sankcji 30%. 
   - w razie odliczenia faktur zapłaconych w tym trybie, jeśli faktury są "puste", również musi zapłacić VAT z odsetkami, jednak zwalnia się z dodatkowej sankcji 100%. 
   - przy handlu towarami wrażliwymi zwalnia się od solidarnej odpowiedzialności za VAT niezapłacony przez sprzedawcę
  • W razie zapłaty kwoty deklaracji VAT do urzędu skarbowego, dokonanej przed terminem z rachunku VAT, można zmniejszyć wpłatę o odsetki. 
   - stawka odsetek wynosi 1,5%, czyli przy 24-dniowym wyprzedzeniu można zmniejszyć kwotę o 0,1%.

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT z 01.08.2017 
  08.08.2017

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się