Podatki

Ulga dla inwestujących przedsiębiorców; amortyzacja jednorazowa do 100 000 zł

Ogłoszono ustawę o jednorazowej amortyzacji do 100 000 zł. Zwana jest "ustawą o robotyzacji", jednak oznacza ulgi podatkowe przy zakupie szerokiej gamy urządzeń. [Aktualizacja 7.08.2017: opisano skomplikowany proces ujęcia zaliczki w koszty]

Ogłoszono tak zwaną "ustawę o robotyzacji", która wprowadza ulgę podatkową przy nabyciu znacznie szerszego zakresu maszyn i urządzeń. 

Artykuł umieszczony jest w "bazie wiedzy" oprogramowania FINKA; wersje próbne oprogramowania tutaj. Data aktualizacji: 07.08.2017. 

Nowa regulacja pozwala:

 • Wydatki na środki trwałe do 100 000 zł rocznie amortyzować jednorazowo (ujmować w koszty od razu, zamiast stopniowej amortyzacji)
 • Oznacza to zmniejszenie podatku dochodowego maksymalnie o ok 17 000 zł rocznie, co powinno ułatwiać decyzje inwestycyjne
 • Tryb amortyzacji jednorazowej dotyczy nabycia fabrycznie nowych środków trwałych
 • Ograniczono to do maszyn, urządzeń i wyposażenia (bez pojazdów)
 • Istnieje też dolne ograniczenie wartości. Tryb ten można zastosować
  • gdy conajmniej jedno z urządzeń ma cenę conajmniej 10 000 zł
  • lub gdy kilka z nich przekracza razem 10 000 zł, a każde przekracza 3 500 zł
 • Ulgę można także zastosować w razie wpłaty zaliczki na urządzenia spełniające te warunki
 • Ustawa wchodzi w życie od 11.08.2017, jednak można ją stosować do urządzeń nabytych od początku 2017r.
 • Zachowują ważność inne tryby amortyzacji jednorazowej, w tym amortyzacja do 50 000 EUR dla małych podatników oraz amortyzacja środków do 3500 zł.
 • Należy pamiętać, że amortyzacja "50 000 EUR" stanowi pomoc de minims i podlega limitom, natomiast nowa metoda do 100 000 zł nie podlega innym ograniczeniom.

W bardzo skomplikowany sposób ujęto kwestię zaliczki na zakup urządzenia. Jeśli urządzenie spełnia warunki, to:

 • zaliczkę można wliczyć w koszty (do 100 000 rocznie)
 • kwota zaliczki jest wliczona do wartości początkowej urządzenia po jego zakupie
  • jednak kwota zaliczki wpisana w koszty nie stanowi amortyzacji urządzenia
 • amortyzację prowadzi się tak, by różnica "wartość minus amortyzacja" nie zmniejszyła się poniżej zaliczki ujętej w koszty
 • przy późniejszej sprzedaży urządzenia część niezamortyzowana stanowi koszt, co oznaczałoby dwukrotne ujęcie sumy zaliczki w koszty
 • wobec tego przy późniejszej sprzedaży należy wycofać to ujęcie zakiczki w koszty [formalnie: zwiększyć przychody o kwotę zaliczki]Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
na podstawie Dziennika Ustaw nr 1448 r. 2017 
07.08.2017

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl