PIT, CIT

  Podzielona płatność VAT od 2018r - tryb działania i skutki

  Ogłoszono projekt ustawy wprowadzającej "podzieloną płatność" w podatku VAT: odbiorca może wpłacić kwotę netto na konto dostawcy, zaś kwotę VAT na specjalne "konto VAT", którym właściciel nie w pełni dysponuje. Omawiamy tryb działania i efekty planowanego mechanizmu.

  Opublikowano projekt ustawy wprowadząjacej "podzieloną płatność" w podatku VAT. 

  Celem ustawy jest uszczelnienie system poboru podatku VAT, jednak zarazem może to oznaczać duże utrudnienia dla przedsiębiorców. 

  Uwaga: Ogłoszono nowy, nieco zmieniony projekt ustawy. 

  Tryb działania "podzielonej płatności VAT" od stycznia 2018r

  • Dla każdego podmiotu gospodarczego posiadającego konto bankowe bank zakłada dodatkowe konto zwane "kontem VAT"
  • Odbiorca płacący przelewem może zapłacić oddzielnie kwotę netto i VAT
  • Firma nie dysponuje swobodnie kwotami wpływającymi na "konto VAT". Może je przeznaczyć głównie na:
   • Zapłatę podatku VAT wg deklaracji
   • Zapłaty kwoty VAT od swoich faktur zakupu
   • Można tez wystąpić do Urzędu Skarbowego o wypłatę kwoty z "konta VAT". Urząd ma 3 miesiące na odpowiedź i nie ma obowiązku wyrażenia zgody. W szczególności nie wolno mu zgodzić się na wypłatę, jeśli rozpoczęła się kontrola podatkowa.
  • Odbiorca może zawsze wybrać zapłatę w trybie podzielonej płatności; sprzedawca nie może się temu sprzeciwić.
  • Odbiorca dokonujący przelewu w tym trybie zwalnia się od odpowiedzialności w razie nieprawidłowego rozliczenia VAT
  • Zapłata kwot netto i VAT odzielnie ma być technicznie bardzo prosta: służy do tego nowy format przelewu, na którym podaje się dwie kwoty, a także NIP sprzedawcy i numer faktury.


  Konstrukcja systemu "podzielonej płatności" powoduje szereg konsekwencji dla gospodarki i dla budżetu:

  • Jeśli mechanizm podzielonej płatności będzie szerzej stosowany, spowoduje wzrost wpływów podatkowych. W dokumencie "ocena skutków regulacji" oszacowano ten wpływ - docelowo, po kilku latach i wraz z efektem innych działań uszczelniających - na 90% istniejącej luki w VAT.
  • Podzielona płatność ma właściwości samo-powielające: jeśli odbiorcy zastosują ten mechanizm, to dostawca ma silną zachętę do płacenia w tym trybie swoim poddostawcom.
  • Wystąpi zapewne zmniejszenie płynności finansowej firm, które nie mogą w pełni dysponować środkami na swoich kontach bankowych.
  • "Konto VAT" ma być prowadzone bezpłatnie i oprocentowane. Wlicza się ono także do aktywów bankowych, więc i do podstawy podatku bankowego. Oznacza to obciążenia dla banku, który musi pozyskać środki na te dodatkowe wydatki. Z drugiej strony jednak bank zyskuje środki leżące na koncie, którym właściciel nie dsyponuje w pełni - oznacza to dla niego zwiększenie płynności.
  • Można też spodziewać się działań ograniczających stosowanie "podzielonej płatności", na przykład rozwoju płatności kartami płatniczymi zamiast płatności przelewami.

   

  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o. 
  na podstawie projektu ustawy o zmianie ustawy o VAT z 12.05.2017 
  19.05.2017

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się