Podatki

Od 01.01.2016 od podstawy opodatkowania podatkiem dochodowym można odjąć do 30% niektórych wydatków na prace badawczo-rozwojowe. Niezależnie od tego wydatki te są uznawane za koszty na zwykłych zasadach, jako "wydatki poniesione w celu uzyskania przychodów". W sumie więc można zmniejszyć podstawę opodatkowania o 130% wydatków. Obowiązuje tu szereg warunków (ograniczeń) omawianych poniżej. 

Zmiana ta, wprowadzona w kadencji Sejmu 2012/2015, zastępuje poprzednią "ulgę na nabycie nowych technologii". Ta poprzednia miała tak silne ograniczenia, że była stosowana w znikomym stopniu. 

Obowiązujący wzór Księgi przychodów i rozchodów rozszerzono o dwie nowe kolumny, co oznacza przede wszystkim zwężenie kolumn księgi i utrudnienie ich wypełniania bądź drukowania z komputera. 

  • Zmiana obowiązuje od 08.04.2016, przy czym:
    • Osoby rozpoczynające działalność po tym dniu powinny stosować nowy wzór od początku
    • Wszyscy inni powinni stosować nowy wzór najpóźniej od 01.01.2017.

© 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
projekt i wykonanie: webmania.pl