Jednolity Plik Kontrolny VADEMECUM

  JPK: Kary za brak JPK lub nieprawdziwe dane | 02.01.2018

  Za brak wysłania JPK-VAT lub za nieprawdziwe dane przewidziano wysokie kary.

  Kary przewidziane w Kodeksie karnym skarbowym są wysokie, jednak - przynajmniej w początkowym okresie - stosuje się głównie wezwania do skorygowania deklaracji i JPK. Przy zaniechaniu wysyłania JPK albo nieprawidłowościach na większą skalę można spodziewać się poważniejszych konsekwencji. Są one tym bardziej nieuchronne, że typowanie podatników do kontroli odbywa się automatycznie.

  • razie niewysłania pliku JPK grożą kary takie same, jak przy niezłożeniu innych obowiązkowych informacji podatkowych.

   • Maksymalna kara za niewysłanie JPK jest równa 1600-krotności płacy minimalnej, czyli w r. 2018 wynosi 3 mln 360 tys zł. [Art. 80 Kks]
   • Jeśli przewinienie zostanie uznane za czyn „małej wagi”, to stosuje się karę za wykroczenie skarbowe. Maksimum w r. 2018 wynosi 42 tys zł. [Art. 48 Kks]
   • Wysokość kary ustala się w zależności od sytuacji majątkowej podatnika, więc w praktyce spotykane kary są niższe.
   • Nałożenie kary uzależnione jest tutaj w zasadzie od winy podatnika, jednak w praktyce udowodnienie niewinności jest bardzo trudne, gdyż osoby prowadzące działalność gospodarczą są uważane za profesjonalistów.

  • Kary za podanie nieprawdziwych danych są dwukrotnie wyższe, czyli maksimum w tym przypadku wyniesie 6 mln 720 tys zł

  • Odpowiedzialność za brak JPK lub za nieprawdziwe dane ciąży na podatniku i nie przenosi się automatycznie na biuro rachunkowe ani np. na dostawcę oprogramowania komputerowego. Podatnik może jedynie dochodzić odszkodowania od innego podmiotu. Stąd warto wiedzieć jak najwięcej o JPK i wykonywać okresowo sprawdzenia jego zawartości. Dodatkowym problemem jest tu mały zakres obowiązkowego OC biura, nie obejmujący JPK - więcej tutaj  Oprac. Krzysztof Piasecki, TIK-SOFT Sp. z o.o.
  02.01.2018

  © 2017 TIK-SOFT SP. Z O.O. All Rights Reserved.
  projekt i wykonanie: webmania.pl
  Korzystając z naszej strony internetowej, zgadzasz się na korzystanie z plików cookie. Dowiedz się więcej.          Zgadzam się