header

Góra  Następna strona

WPROWADZENIE

 

FINKA to rodzina programów wspomagających prowadzenie działalności gospodarczej. Ma zastosowanie w różnego rodzaju jednostkach:

 

firmach z sektora MŚP (usługowych, handlowych, produkcyjnych)
biurach rachunkowych
stowarzyszeniach i fundacjach
kołach łowieckich.

 

Poszczególne aplikacje stosowane są do:

 

prowadzenia ksiegowości: Finka-FK, Finka-KPR, Finka-Ryczałt
obsługi kadrowo-płacowej: Finka-PŁACE
ewidencji środków trwałych: Finka-STW
fakturowania: Finka-FAKTURA
prowadzenia kasy/banku: Finka-KASA

 

Wszystkie programy FINKA mają możliwość wzajemnego przesyłania danych.

Mogą być stosowane do obsługi wielu firm i lat.

 

Dzięki budowie modułowej programów możliwe jest dopasowanie ich funkcji do indywidualnych potrzeb klienta.

Aplikacje posiadają bardzo czytelny i funkcjonalny interfejs, który umożliwia pracę na wielu oknach jednocześnie. W praktyce oznacza to możliwość korzystania z kilku funkcji programu w tym samym czasie.  

W wyniku zastosowania nowoczesnej technologii programy FINKA są programami nowoczesnymi i  bezpiecznymi. Wykorzystany serwer bazy danych FireBird zapewnia poprawność i spójność danych, nawet w przypadku awarii systemu komputerowego.

 

 

W skład każdego systemu wchodzą następujące moduły:

 

Wprowadzanie danych
oz możliwością modyfikacji i zapisów do momentu (daty) ich zatwierdzenia
oz możliwością wyszukiwania zapisów według zróżnicowanych kryteriów
oz wieloma dodatkowymi funkcjami np. w FK:

- definiowanie schematow ksiegowań

- duplikowanie dokumentów księgowych

- porządkowanie dokumentow ksiegowych według dat

- itp.

 

Zestawienia
oposiadające rozbudowane kryteria dotyczące okresu i rodzaju zapisów
odajace duze mozliwości analizy danych np. dla kdokumentow handlowych mozna sprządzac zestaiwnia przekrojowe wedlug:

- wystawionych rodzajów dokumentów

- wybranych asortymentów

- wybranych kontrahentów lub ich grup

 

ona podstawie istniejących zapisów program wylicza zobowiązania podatkowe z tytułu:

- PDOP (osoby prawne)

- PDOF (osoby fizyczne)

- VAT

- ZUS

oi drukuje deklaracje zgodnie z zatwierdzonymi wzorami

 

owyliczane sa analogicznie jak deklaracje podatkowe według istniejacych zapisów
otypowe sprawozdania to

- Bilanse i rachunki zysków i strat

- F-01 - sprawozdanie dla GUS

- sprawozdania dla kół łowieckich, w tym ŁOW-1

 

oz możliwością modyfikacji i zapisów do momentu (daty) ich zatwierdzenia
oz mozliwością wyszukiwania zapisów według zróżnicowanych kryteriów
oz wieloma dodatkowymi funkcjami np. w FK, KPR: (schematy ksiegowań, duplikowanie dokumentów, duplikowania dowodów wewnętrznych)

 

W zależności od przeznaczenia programy zawierają także:

 

Rozrachunki (z dostawcami, odbiorcami, pracownikami itp.)

 

Ponadto każdy z programow zawiera elementy wspólne: