header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Bilans otwarcia


 

Wprowadzanie i zmiany bilansu otwarcia, tj. stanu otwarcia kont księgowych, realizuje się w punktach menu:

 

uprawnienia

KsiegBo1

 


Księgowanie -> Bilans otwarcia: można tu wpisywać stan otwarcia „od zera” lub modyfikować wcześniej wpisany lub pobrany z poprzedniego roku

 

Administracja -> Pobieranie danych początkowych -> z poprzedniego roku : jeśli w programie są dane z poprzedniego roku obrotowego, ten punkt pozwala na pobranie szeregu zapisów, np. kont księgowych, listy adresowej oraz stanu otwarcia.

 

oW przypadku wpisania nowych księgowań w starym roku można ponownie wywołać pobieranie danych.

 

oWięcej szczegółów w rozdziale Pobieranie danych początkowych

 

Po wybraniu punktu Księgowanie -> Bilans otwarcia otrzymamy listę pozycji z wartościami stanu otwarcia WN i MA kont:


KsiegBo2


Na tym ekranie:

 

Pole "Opis" na górze ekranu zawiera część opisu wspólną dla wszystkich wierszy

 

W oknie "Wyświetlić podsumowanie konta" można wpisać numer konta, dla którego chcemy dodatkowe podsumowanie – zostanie ono wyświetlone na dole ekranu

 

Poszczególne pozycje obejmują stan otwarcia poszczególnych kont, przy czym:
oDla każdego konta można wpisać więcej niż jedną pozycję; w zestawieniach obrotów i sald  oraz innych zestawieniach zostaną one zsumowane
oDla kont z rozliczaniem transakcji (tu np. 200-1 i 200-2) zwykle wpisuje się oddzielnie każdą fakturę lub inną transakcję z właściwą jej datą i terminem płatności. Dane te będą ujmowane w zestawieniach rozrachunków, w notach odsetkowych itd.
oDla kont dewizowych można wpisać wartość transakcji w walucie i - po wybraniu kursu - program obliczy też jej wartość w złotych.

 

Przyciski na dole ekranu pozwalają na:
owstawienie nowej pozycji, usunięcie lub modyfikację. Możliwe jest to tylko wtedy, gdy nie wykonano zamknięcia stanu otwarcia kont
oZapamiętanie wpisanych zmian bądź ich anulowanie
oZa pomocą przycisku Opcje można zrealizować:
Eksport listy pozycji do formatu Excel, Pdf, Html i innych
Wydrukowanie listy pozycji
Wyświetlenie zestawień związanych z kontem, na którym właśnie stoimy
Włączyć wyświetlanie pozycji w dewizach oraz PLN bądź tylko w PLN.