header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Cenniki sprzedaży

 

Moduł cenników sprzedaży umożliwia przeglądanie i definiowanie cenników sprzedaży. Użytkownik ma możliwość definiowania i wykorzystywania wielu różnych definicji cenników, określając, w jaki sposób obliczana jest cena sprzedaży.

Moduł udostępnia dwie metody określania cen:

 

ceny wpisywane przez użytkownika, przypisane do konkretnych towarów i usług;

 

ceny obliczane dynamicznie, na podstawie cen kartotekowych lub cen wpisywanych przez użytkownika.

Rodzaje cen sprzedaży mogą być definiowane w wielu walutach.