header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

CZYNNOŚCI ADMINISTRACYJNE

 

Administrowanie programem FINKA składa się z szeregu czynności, z których wiele, lecz nie wszystkie, zgrupowane są w menu Administracja.

 

Do najważniejszych czynności administracyjnych należą:

 

Funkcje wywoływane z panelu startowego, omówione w dziale INFORMACJE OGÓLNE:

 

wykonywanie zabezpieczających kopii danych (wywołuje się to z panelu startowego lub po dodatkowym zapytaniu podczas zamykania programu);

 

zakładanie nowych lat, nowych firm i odsyłanie innych firm do archiwum, również wywoływane z panelu startowego;

 

ustawianie parametrów globalnych dla wszystkich lat i firm w programie

 

oraz funkcje wywoływane z punktu menu -> Administracja:

 

 

zamykanie okresów celem zabezpieczenia danych przed zmianami;

 

eksportowanie danych na różne sposoby, opisane w poniższych rozdziałach;

 

ustawianie parametrów lokalnych programu, właściwych dla danej firmy i roku np. rodzaje obsługiwanych dokumentów irp.

 

 

 

Poszczególne czynności mogą wykonywać osoby z odpowiednimi uprawnieniami.

 

W szczególności użytkownik admin założony automatycznie podczas instalacji programu ma uprawnienia do czynności administracyjnych (i nie ma innych uprawnień, o ile nie zostaną mu nadane).