header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

DANE FIRMY I PARAMETRY

 

Rozpoczynając pracę z nową firmą w programach FINKA należy:

 

1.Sprawdzić wartości domyślne w parametrach globalnych programu dostępnych z panelu startowego

 

2.Sprawdzić wartości domyślne parametrów lokalnych programu i zmienić je na właściwe dla danej firmy i roku w pkt. menu:

 

      -> Administracja

            -> Parametry lokalne

 

3.Uzupelnić dane firmy w pkt. menu:

  -> Administracja

            -> Dane firmy


 

Dopiero po sprawdzeniu i uzupełnieniu powyższych danych można rozpoczynać pracę z programem.