header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona


Definicje dokumentów handlowych

 


W module definiowania dokumentów, wywoywanym z punktu menu:

 

       -> Słowniki

           -> Fakturowanie

                   -> Definicje dokumentow handlowych

 

określane są następujące parametry:

Rodzaj dokumentu
Symbol, nazwę i opis dokumentu
Czy dokument jest korektą do istniejącego dokumentu
Czy wystawienie dokumentu powoduje powstanie rozrachunku
Czy dokument jest aktywny (czy można wystawić taki dokument czy nie)
Sposób wyliczania ceny
Sposób obliczania podatku VAT
Wygląd (elementy) nagłówka i stopki dokumentu np. logo, podpisy pod dokumentem,  czy drukować odbiorcę itp.
Tryb numeracji

 


 

Lista istniejących dokumentów handlowych jest wyświetlana w oknie przedstawionym poniżej:

 

definicje_01


 

W zależności od stanu licencji możemy modyfikować podstawowe (predefiniowane) dokumenty lub także definiować nowe.

licencje

 

 

Możliwe opcje:

 

INS Dodaj - Definiowanie nowego rodzaju dokumentu

F6 Edytuj - Zmiana istniejącej definicji dokumentu - mozliwa tylko wtedy, kiedy nie został wystawiony żaden dokument danego rodzaju.

F9 Drukuj - Wydruk listy zdefiniowanych dokumentów

uprawnienia