header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dekretacja dewizowa


 

Po wybraniu trybu dekretacji dewizowej otrzymamy okna służące do:

wpisania kont księgowych,
rodzaju waluty,
kursu (z możliwością pobrania tabeli kursowej przez Internet),
wartości w dewizach
wyliczenia wartości w złotych
oraz wyliczenia i zaksięgowania różnic kursowych

 


Ksiegdew1

 


Na powyższym ekranie mamy księgowanie transakcji (tu: dokumentu sprzedaży dewizowej). Trzeba na nim:

wybrać rodzaj waluty (rodzaje te redaguje się w menu -> Słowniki -> Pozostałe -> Dewizy)
wpisać kurs lub wybrać tabelę kursową (przycisk F8 pozwala też pobrać tabelę przez Internet)
wpisać konta księgowe, przy czym co najmniej jedno musi być kontem dewizowym, tj takim, na którym zapisuje się wartości w dewizach oraz w PLN
wpisać kwotę w dewizach
program obliczy wartość w PLN; można ją zmienić ręcznie.

 


 

Ksiegdew2

 

Na tym ekranie mamy typowe księgowanie zapłaty - rozliczenia transakcji dewizowej. Należy na nim:

wybrać rodzaj waluty, tabelę kursową i konta księgowe - analogicznie jak powyżej
następnie należy wybrać transakcję, za którą dane księgowanie stanowi zapłatę na ekranie rozrachunków, który ukaże się po podaniu konta księgowego
program pobierze kurs z księgowania oryginalnej transakcji i wyliczy różnicę kursową. Można ręcznie zmienić każdą z wyliczonych pozycji.
Przycisk F5-Zapisz pozycje wpisuje dekretacje tylko do edytowanego dokumentu księgowego. Właściwe zapamiętanie nastąpi w chwili zapisania tego dokumentu.