header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dekretacja zakupu lub sprzedaży VAT


 

Po wybraniu dekretacji w trybie Zakup VAT lub Sprzedaż VAT otrzymamy:

ekran do wprowadzania zakupu lub sprzedaży VAT - jak w punkcie -> Ewidencja VAT
zaopatrzony dodatkowo w okna do wprowadzania dekretacji:

 


KsiegVat1


Uwagi:

Domyślnie program wyświetla trzy dekretacje:
obrutto - podaje tu kwotę z VAT i konto kontrahenta, jeśli klient z ekranu VAT ma przypisane konto
onetto - tu kwota bez VAT i konto kosztów przy zakupach i konto przychodów przy sprzedaży
oVAT - tu kwota VAT i odpowiednio konto VAT należnego lub naliczonego

 

Jeśli mamy sprzedaż lub zakup bez VAT-u, domyślnie mamy tylko jedną dekretację

 

Jeśli wpisujemy transakcję wspólnotową, import usług lub tp, to - zgodnie z typowymi księgowaniami - mamy dwie dekretacje kwoty netto i vat

 

Na powyższym przykładzie dekretacje brutto, netto i VAT są jednostronne. Jeśli chcemy wpisywać konta po obu stronach, trzeba w menu -> Administracja zmienić parametr:
oDekretacje zakupu VAT z kontem rozliczenia zakupu - TAK
olub Dekretacje sprzedaży VAT z kontem rozliczenia sprzedaży - TAK

 

Można życzyć sobie dodatkowych dekretacji do bardziej szczegółowego rozksięgowania kwot brutto, netto albo VAT (na powyższym przykładzie widać okna dodatkowego przeksięgowania kwoty netto) - służy do tego przycisk Dodaj.

 

Dekretację można usunąć przyciskiem Usuń

 

Przycisk F5-Zapamiętaj zapisuje dekretacje oraz zapis VAT tylko do edytowanego dokumentu księgowego. Właściwe zapamiętanie w ewidencji nastąpi w chwili zapisania tego dokumentu.