header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dekretacja zwykła


 

Po wybraniu dekretacji zwykłej w trybie Ins-Nowa albo F6-Zmień otrzymamy ekran dekretacji:

 


KsiegDok2


 

Można tutaj:

wpisać datę dekretacji (domyślnie – ostatnio użyta data)
wpisać opis; można tez wybrać go z  listy opisów wciskając F2 opis z listy
wpisać konto księgowe WN oraz MA w trybie:
owpisania numeru konta (przy czym nazwa konta wyświetli się na dole ekranu)
owybrania konta z listy po wciśnięciu F2-konto z listy – wówczas można szukać wg różnych kryteriów, np. nazwy lub NIP-u kontrahenta
owpisania początku numeru konta np. „2” – spowoduje to wyświetlenie listy kont do wyboru
podczas wyświetlania listy kont można zmieniać jej kryteria, a także dodać nowe konto.
ojeśli wpiszemy konto rozrachunkowe, to program od razu wyświetli ekran rozrachunków danej dekretacji (poniżej)
można podać konta rozrachunkowe po obu stronach dekretacji WN i MA – wówczas traktuje się dekretację jak dwa różne rozrachunki (należność i zobowiązanie bądź ich rozliczenia)
wpisać kwotę w PLN
ojeśli na ekranie rozrachunków wybrano płatność za jedną lub kilka należności bądź zobowiązań, to program zaproponuje kwotę, którą można zmienić ręcznie
wpisać termin płatności w dniach (okno dostępne tylko jeśli wpisano konto rozrachunkowe i dekretacja jest nową należnością lub zobowiązaniem)

 

Opcje ekranu dekretacji zwykłej pozwalają:

wyświetlić ekran rozrachunków (np. jeśli celem zmiany informacji wybranych na ekranie wyświetlonym samoczynnie po podaniu konta)
wpisać kwotę bilansującą dokument lub bilansującą wybrane konto
wyświetlić informacje o stanie konta