header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dodawanie rodzajów dokumentów

licencje

 

Rozpoczynając definiowanie nowego dokumentu musimy najpierw określić:

czy jest to nowy czysty dokument,
czy ma zostać zdefiniowany na podstawie istniejącego.

W tym celu należy wybrać pozycję z menu kontekstowego. (rys. poniżej):.

 

definicje_06

 

W drugim przypadku (po wyborze „Weź wzór z..”) pojawi się jeszcze raz lista dokumentów, z której musimy wybrać dokument stanowiący wzór dla naszej definicji. Oznacza to, że wszystkie parametry poza „Symbolem” oraz nazwą i opisem będą wstępnie wypełnione tak jak w dokumencie wzorcowym.

 

 

Jeżeli chcemy zdefiniować nowy dokument będący korektą do istniejącego należy wybrać  opcję „Nowa definicja.

Lista do wyboru wzoru nie zawiera dokumentów korygujących.

 

Dalsze postępowanie opisane jest w części Zmiana definicji dokumentu