header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty księgowe (FK)


 

Wprowadzanie zapisów księgowych jest najczęściej wykonywaną czynnością podczas użytkowania programu FK - dlatego program pozwala na sprawne wpisywanie dekretacji w różnych trybach.


 

W menu Księgowanie wykonuje się:

 

Wprowadzanie i modyfikację zapisów księgowych [do czasu zatwierdzenia]
Wyszukiwanie informacji w drodze
owyświetlenia listy dokumentów wg wybranych kryteriów
ooraz wyświetlania dodatkowych informacji o zaznaczonej pozycji (np obroty lub stan rozrachunków danego konta lub dokumentu) - w punkcie F12-Opcje dostępnym w większości ekranów programu Finka
do wyszukiwania dokumentów oraz uzyskiwania innych informacji służą też inne punkty menu, np Zestawienia, Rozrachunki oraz Formularze
Duplikowanie oraz porządkowanie dokumentów
Wprowadzanie BO
Import dokumentów z innych systemów

 

Ponadto można korzystać ze schematów księgowych dla typowych operacji księgowych. Schematy można zdefinować:

bezpośrednio w punkcie menu ->  Księgowanie -> Schematy księgowań
lub jako fragmenty zaksięgowanych wcześniej dokumentów

 

Zapisy księgowe wprowadza się:

 

podczas otwierania roku albo w menu -> Administracja -> Pobieranie danych początkowych z poprzedniego roku: można wykonać automatyczne pobranie stanu otwarcia kont (także z rozróżnieniem transakcji) z danych poprzedniego roku. Czynność tę można wykonać wielokrotnie.

 

w menu -> Księgowanie -> Duplikowanie dokumentu: tu otrzymamy listę dokumentów księgowych, na której, poza innymi funkcjami, dostępny jest przycisk F11 Duplikuj,  pozwalający na powielenie istniejącego dokumentu. Dokument ten można później modyfikować.

 

w menu -> Księgowanie -> Porządkowanie dokumentów: tu otrzymamy listę dokumentów księgowych, na której, poza innymi funkcjami, dostępny jest przycisk F7 Porządkuj,  pozwalający na ułożenie numeracji dokumentów wg dat, jeśli były wprowadzane niechronologicznie i nie są zatwierdzone.

 

w menu -> Księgowanie -> Różnice kursowe na dzień bilansowy, służącym do automatycznego wyliczenia różnic, sporządzenia ich zestawienia i zaksięgowania.

 

w menu -> -> Księgowanie -> Import danych można automatycznie zaksięgować dokumenty przekazane z innego programu, np. z obsługi sprzedaży.

 

Program Finka-FK może księgować automatycznie dokumenty z różnych programów, które zostały do tego dostosowane, w tym Finka-FAKURA, Finka-MAG

 


Trzeba tu zwrócić uwagę na wymóg Ustawy o Rachunkowości nakazujący zabezpieczenie zapisów księgowych przez zniekształceniem lub usunięciem. Zabezpieczenie to wykonuje się przez:

 

regularne wykonywanie kopii danych (i przechowywanie ich poza komputerem, w którym są wprowadzane) - zabezpiecza dane przed skutkami awarii komputera itp.;

 

zamykanie okresu - służy do zabezpieczenia zapisów przed modyfikacjami lub usunięciem przez użytkownika programu i powinno być wykonane w przewidzianym w Ustawie terminie zaksięgowania operacji;

 

wydrukowanie obowiązkowych zestawień księgowych lub zachowanie ich na trwałym nośniku - wymagane przez Ustawę w określonych terminach.