header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty rozliczeniowe ZUS

 

Dokumenty rozliczeniowe ZUS można wygenerować z punktu menu:

       

       ZUS -> Dokumenty rozliczeniowe ZUS

 

Przed wygenerowaniem zestawu dokumentów, należy określić:

 

datę raportów
okres raportów
identyfikator - po wskazaniu okresu jest proponowany pierwszy wolny numer
termin przesyłania deklaracji i raportów
znak i nr decyzji pokontrolnej, jeżeli dotyczy

 

 

 

Dokumenty rozliczeniowe są generowane na podstawie wprowadzonych zgłoszeń ZUS i naliczonych wypłat.

 

Jeśli listy płac, rachunki lub wyliczenia składek właściceli za wybrany okres mają status "do przeliczenia" lub "do korekty", to przed wygenerowaniem dokumentów ZUS program zażąda ich "przeliczenia".

 

 

 

 

Jeśli formularze ZUS za dany okres już istnieją, to program proponuje sporządzenie ich korekty z kolejnym numerem "identyfikatora". Aby zastąpić istniejące dokumenty, należy zmniejszyć ten "identyfikator".

 

 

Po naciśnięciu przycisku 'Generuj', rozpocznie się procedura tworzenia odpowiednich formularzy rozliczeniowych ZUS za okres.

 

Na oknie przeglądania dokumentów rozliczeniowych, są listy:

lista formularzy
zestawienie składek ujętych w formularzach
zestawienie zasiłków finansowanych przez ZUS

 

Dokumenty rozliczeniowe można wysłać do programu PŁATNIK.

 

 

Formularze ZUS

 

Odpowiednio dla zgłoszonych Płatników składek generują się formularze rozliczeniowe ZUS:

DRA - deklaracja rozliczeniowa
RCA - imienny raport miesięczny o należnych składkach i wypłaconych świadczeniach
RSA - imienny raport o wypłaconych świadczeniach i przerwach w opłacaniu składek
RZA - imienny raport o należnych składkach na ubezpieczenie zdrowotne

dodatkowo:

RMUA - imienny raport miesięczny dla osoby ubezpieczonej - dokument nie jest przesyłany do programu Płatnik, ale można go wydrukować. Na podstawie wygenerowany RMUA miesięcznych, na koniec roku zostanie wygenerowany RMUA roczny.

 

 

 

Można wydrukować jedno RMUA, lub od razu wszystkie RMUA wygenerowane w okresie.

 

 

 

 

Aby zweryfikować wygenerowane dokumenty rozliczeniowe z naliczonymi wypłatami można wykonać zestawienie 'Porównanie deklaracji ZUS-DRA i wypłat' z punktu menu -> Zestawienia ZUS

 

 

 

Przelewy do ZUS

 

Na liście dokumentów rozliczeniowych, dostępne jest w Opcjach (F12) tworzenie przelewu do ZUS, rozliczające rozrachunki ZUS.