header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dokumenty zgłoszeniowe pracowników

 

Na liście dokumentów zgłoszeniowych pracowników, można wprowadzać, edytować i usuwać dokumenty.

 

Dokumenty zgłoszeniowe ZUS:

są automatycznie wprowadzane podczas redagowania umowy dla osoby
można je również wprowadzić z punktu menu:

       -> ZUS -> Dokumenty zgłoszeniowe pracowników

 

Dokumenty zgłoszeniowe, które można wprowadzić, to:

 

ZUS ZUA
ZUS ZZA
ZUS ZIUA (tylko jeżeli istnieje już dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA)
ZUS ZCNA (tylko jeżeli istnieje już dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA oraz zostały wprowadzone dane osobowe członka rodziny)
ZUS ZWUA (tylko jeżeli istnieje dokument zgłoszeniowy ZUA lub ZZA)

 

 

 

Wszystkie dokumenty zgłoszeniowe ZUS można wysłać do programu PŁATNIK.

 

 

 

ZUS ZUA i ZUS ZZA

 

Tworząc nowe zgłoszenie ZUS należy podać:

datę zgłoszenia
tytuł ubezpieczenia
dane o ubezpieczeniach obowiązkowych i dobrowolnych
kod wykonywanego zawodu, jeżeli dotyczy
kod i okres pracy w szczególnych warunkach, jeżeli dotyczy
sposób liczenia składek na FP i FGŚP (tylko jeżeli osoba podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu emerytalnemu)
datę wypełnienia

 

 

Jeżeli dla osoby jest wystawiona umowa i w okresie wprowadzania nowego Zgłoszenia ZUS nie podlega żadnemu innemu ubezpieczeniu ZUS, można ją powiązać z nowym Zgłoszeniem ZUS, na zakładce 'Powiązane Umowy'.

 

Jeżeli modyfikujemy Zgłoszenie ZUS, które jest powiązane z umową, można sprawdzić powiązanie na zakładce 'Powiązane Umowy'.

 

 

 

ZUS ZCNA

 

Zgłosić członka rodziny do ubezpieczenia ZUS można:

na formularzu ZUS ZCNA z listy dokumentów zgłoszeniowych
podczas tworzenia ZUS ZUA lub ZUS ZZA
podczas tworzenia nowej umowy dla osoby z nowym zgłoszeniem

 

 

Jeżeli zgłoszenie ZCNA następuje w okresie późniejszym, można wprowadzić ZCNA z listy dokumentów zgłoszeniowych, pod warunkiem że kursor wskazuje na dokument zgłoszeniowy pracownika.

 

 

Wyrejestrowanie członka rodziny w okresie wcześniejszym niż wyrejestrowanie pracownika, wprowadza się za pomocą dokumentu ZCNA, zaznaczając odpowiednią osobę do wyrejestrowania.

 

Wyrejestrowanie członka rodziny razem z pracownikiem, najlepiej przeprowadzić bezpośrednio z dokumentu ZWUA, zaznaczając członka rodziny do wyrejestrowania - ZCNA wyrejestrowujące zostanie utworzone.

 

 

ZUS ZWUA

 

Wyrejestrowanie z ubezpieczenia można dokonać:

sporządzając dokument ZUS ZWUA, z menu -> ZUS
podczas redagowania umowy na czas określony z automatycznym zgłoszeniem, można od razu wygenerować wyrejestrowanie na koniec umowy
na rozwiązaniu umowy, jeżeli zgłoszenie zostało utworzone na umowie i nie ma innych umów podpiętych do zgłoszenia

 

Należy podać odpowiednią datę wyrejestrowania i zaznaczyć członków rodziny pracownika, jeżeli również mają zostać wyrejestrowani z ubezpieczenia.