header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Dowody wewnętrzne

 

 

 

Nieodzownym elementem prowadzenia księgi przychodów i rozchodów są dowody wewnętrzne. W programie możemy je wprowadzać w menu:

 

       -> Ewidencja zapisów

               -> Dowody wewnętrzne

 

Po wybraniu tego punków zostanie wyświetlona lista dowodów wewnętrznych z kryterium okresu do wyboru.

Na liście widoczne są kolumny pozwalające zidentyfikować poszczególny dowód

 

Nr - kolejny numer nadawy automatycznie w oparciu o datę dowodu
Data - data dowodu
Tytuł - tytuł dowodu
Przychody i Koszty - wartości dowodu
Nr w KPR - numer zapisu kpr powstałego na bazie dowodu - brak oznacza, iż dany dowód nie został zaksięgowany

 

Dodawanie i edycję dowodów przeprowadzamy analogicznie jak dla zapisów VAT lub KPR:

 

Ins-Dodaj - dodanie nowego zapisu,
F6–Zmień - modyfikacja istniejącego zapisu
Del-Usuń - usunięcie zapisu
Ponadto sporządzony dowód możemy automatycznie wpisać do księgi za pomocą F5-Zaksięguj.

 

 

Modyfikacja i usuwanie dowodów jest ograniczone poprzez:

rok obrotowy - data dowodu musi się w nim zawierać
datę zamknięcia KPR - data dowodu musi być od niej mniejsza
zaksięgowanie dowodu - dowód zaksięgowany nie może być usunięty.

 

Z poziomu listy możemy także wydrukować poszczególne dowody, bez konieczności wchodzenia w edycję każdego z nich. Służy do tego Ctrl+F9 - Drukuj dowód, dostępny z menu F12-Opcje

 

 

Edycja dowodu wewnętrznego

 

Okno edycyjne dowodu jest podzielone na 2 części:

w górnej określamy dane wspólne dla całego dowodu - datę, numer, tytuł, kolumnę KPR oraz uwagi
dolna część z służy do definiowania poszczególnych pozycji dowodu

 

Dane wspólne

Data dowodu - musi pochodzić z roku obrotowego
Nr dowodu - podczas wprowadzania nowego dowodu jest proponowany kolejny, możliwa jest ręczna zmiana tego numeru.
Kolumna KPR oraz klasyfikacja - służą do określenia, do której kolumny zostanie wpisana wartość dowodu podczas automatycznego księgowania
Tytuł - tytuł dowodu
Uwagi - pole do wpisania dodatkowych informacji

 

Pozycje dowodu

 

Pozycje dowodu edytujemy bezpośrednio w siatce. Po poszczególnych komórkach możemy poruszać się strzałkami oraz tabulatorem. Ponadto edycji pozycji możemy dokonać za pomocą typowych skrótów:

Ins-Dodaj - dodanie nowej pozycji
Del-Usuń - usunięcie pozycji
F7-Opis - wywołanie słownika z listą opisów pozycji

 

Dane pozycji dowodu:

Nr pozycji - nieedytowalny, nadawany kolejno automatycznie
Data - dla nowej pozycji jest równa dacie dowodu - z możliwością zmiany
0pis - opis pozycji, możliwy do wpisania ręcznie lub wybierany ze słownika
Ilość i cena - dane liczbowe wymagane do zapisu
Wartość - wyliczana automatycznie, w zależności od wybranej kolumny, będzie stanowiła koszt lub przychód
Adnotacje - dodatkowe pole na informacje dotyczące danej pozycji

 

 

Zapamiętanie dowodu możemy przeprowadzić na dwa sposoby

F5-Zapisz - zapamiętanie dowodu
F9-Drukuj i zapamiętaj - zapamiętanie dowodu wraz z natychmiastowym wydrukiem

 

Pozycje niekompletne tj. z zerową wartością nie zostaną zapisane podczas zapamiętywania dowodu.

Jeśli modyfikowany dowód był już wcześniej zaksięgowany, zmiany w nim spowodują odpowiednie zmiany w zapisie KPR.