header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Drukowanie zestawień

 

Wybranie opcji „drukuj” na dowolnej liście lub zestawieniu tworzonym w programie spowoduje wyświetlenie okna dialogowego służącego do określenia parametrów wydruku. Jeżeli wcześniej jakakolwiek lista lub zestawienie było już drukowane, to zaznaczone są opcje wybrane poprzednio na danym stanowisku pracy (komputerze).

 

Przykładowe okno dialogowe drukowania:

 

drukzest_1

 

Opis opcji:

 

Rodzaj wydruku:

Wydruk graficzny - to standardowy wydruk stosowany w systemie Windows.
Wydruk tekstowy - stosowany głównie w przypadku wydruków na drukarkach igłowych. Przy takim wyborze musimy wybrać z listy „typ emulacji” urządzenia oraz „kod polskich znaków” używany przez drukarkę. Dodatkowo wydruki tekstowe pozbawione są wszelkich wyszarzeń oraz mozliwości zmiany orientacji papieru.
Aktualnie wybrana drukarka w systemie – Możliwość wyboru drukarki do wydruku na podstawie listy drukarek zainstalowanych w systemie. Wybranie przycisku "drukuj" spowoduje wydruk na tę drukarkę.
Orientacja papieru - (opcja nieaktywna dla wydruków tekstowych)
-  pionowa
- pozioma
Strony – wybór stron do wydruku w sposób zgodny z ogólnie przyjętym w systemie Windows.
 
Jeżeli wybierzemy „Podgląd wydruku” będziemy mieli możliwość wydruku i eksportu zestawienia wybierając z menu odpowiednią pozycję. Będąc w oknie podglądu wydruku plik eksportowy można tworzyć jedynie dla pełnego dokumentu.