header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Duplikowanie dokumentu


 

Funkcja duplikowania (powielenia) dokumentu księgowego pozwala utworzyć nowy dokument o identycznych dekretacjach, zwykle za inny miesiąc niż dokument pierwotny, przy czym:

 

można także powielać dokumenty z dekretacjami zwykłymi bądź zawierające zapisy w ewidencji VAT

 

podczas duplikowania nadaje się zapisom nową datę i oznaczenie księgowe (numer dokumentu i opis)

 

dokument powstały w wyniku duplikowania można modyfikować w zwykłym trybie (F6 - modyfikuj)

 

Duplikowanie dokumentu wywołuje się:

w menu:

             -> Księgowanie

            -> Duplikowanie dokumentu

    w którym po zatrzymaniu się na odpowiednim dokumencie naciskamy F11-Duplikuj

 

lub w menu:

             -> Księgowanie

           -> Dokumenty księgowe

    bądź   -> Księgowanie

           -> Wyszukiwanie dokumentów

    gdzie funkcja duplikowania dostępna jest, wraz z innymi, w punkcie F12-Opcje

 

 

uprawnienia