header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Edycja asortymentu

 

Okno „Edycja asortymentu” umożliwia dodawanie/edycję  towarów i usług. Składa się z dwóch zakładek :

danych ogólnych

 

Intrastat - zakładka dostępna dla towarów w zależności od licencji, zawiera pola potrzebne do sporządzenia deklaracji Intrastat.

 

Wygląd okna przedstawiono na poniższej ilustracji:

 

asort_02

 

Zakładka “Ogólne” umożliwia wprowadzenie podstawowych danych asortymentu, takich jak:

typ asortymentu,
grupa asortymentowa (wybór spośród danych słownikowych)
numer,
jednostka miary (wybór spośród danych słownikowych),
nazwa asortymentu,
indeks,
stawka VAT,
cena podstawowa,
ceny netto oraz brutto (dostępna do edycji tylko jedna, w zależności od wyboru w polu "Cena podstawowa"),
kod PKWiU,
uwagi do asortymentu.

 

Aby można było dokonać zapisania zmian lub dodania nowego asortymentu muszą być wypełnione pola wymagane:

grupa asortymentowa,
nazwa asortymentu.

 

Dodatkowo, gdy edytowany /dodawany asortyment posiada stawkę VAT o wartości "ZW" konieczne jest uzupełnienie pola PKWiU.

 

Wartość pola „Numer asortymentu” jest proponowana przez program po wyborze grupy asortymentowej jako numer kolejnej pozycji w ramach określonej grupy. Wartość w polu „Kod” jest generowana  przez program jako  połączenie kodu grupy oraz numeru bieżącego asortymentu.

 

Zakładka “Intrastat”, umożliwia wprowadzenie danych potrzebnych do deklaracji Intrastat, takich jak:

kod PCN (wybór spośród danych słownikowych),
kraj pochodzenia (wybór spośród danych słownikowych),
masa netto na jednostkę miary w kg.

 

Dostępne operacje:

Zapisz kontrola poprawności oraz zapis wprowadzonych danych,
Anuluj zamknięcie okna bez zapisu,
Historia przeglądanie historii zmian danych asortymentu.

 

 

 

 

licencje