header

 

Edycja danych adresowych

 

 

Formularz edycji danych kontrahenta/osoby pojawia się w przypadku dodawania nowego rekordu oraz modyfikacji istniejącego.

 

W zależności od rodzaju programu FINKA i posiadanej licencji dostępne są następujące zakładki:

 

Dane – zawiera podstawowe dane teleadresowe kontrahenta. Gdy okno edycji dotyczy osoby, w zależności od licencji dostępny jest wybór typu osoby: pracownik, zleceniobiorca, właściciel/wspólnik, inna osoba, przy czym można zaznaczyć kilka typów;
Adres korespondencyjny – zakładka widoczna podczas edycji danych kontrahenta, zawiera dane adresu korespondencyjnego, jak również dodatkowe uwagi;
Adresy – zakładka widoczna podczas edycji danych osoby, umożliwia wprowadzenie adresów: zameldowania, zamieszkania oraz korespondencyjnego.
Kontakt – ta zakładka umożliwia wprowadzanie jednej lub wielu osób do kontaktu związanych z klientem np. jeśli naszym edytowanym klientem jest firma, instytucja lub fundacja;
Grupy – umożliwia przyporządkowanie klienta do konkretnej grupy. Więcej na ten temat w pkt. [Grupy kontrahentów];
Faktury – (tylko w programach pozwalających wystawiać dokumenty handlowe, np. Finka-Faktura) – dane pomocnicze do wystawiania faktur, opisane w pkt [Dane do faktur];
Konta ksiegowe – (tylko w Finka-FK) – powiązanie klienta z kontami księgowymi, opisane w punkcie [Kontrahenci a konta księgowe].
Konta bankowe - lista kont bankowych z możliwością wskazania konta bankowego domyślnego dla kontrahenta/osoby;
ZUS - (tylko w module płacowym) - zawiera dane niezbędne do poprawnego sporządzania formularzy zgłoszeniowych i rozliczeniowych ZUS, takie jak:
oImiona rodziców
oNazwisko rodowe
oPłeć
oObywatelstwo
okod NFZ
odla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą są tam podane również:
REGON
oraz Nazwa skrócona do ZUS
Rodzina - (tylko w module płacowym) - zawiera dane członków rodziny uprawnionych do świadczeń
Ochrona danych zawiera dane związane z ochroną danych osobowych, opisane w pkt. Ochrona danych osobowych

 

 

W edycji danych osoby można wczytać z pliku zdjęcie o maksymalnym rozmiarze 100kB. Wymagany format pliku JPEG.

 

 

Dostępne operacje:

F5 Zapisz – kontrola poprawności oraz zapis wprowadzonych danych.
Esc Anuluj – zamknięcie okna bez zapisu.
F-12 Opcje / Zapisz i drukuj dane osobowe – kontrola poprawności, zapis wprowadzonych danych oraz wydruk danych osobowych. Na wydruku znajdują się: dane adresowe, daty oraz adnotacje o zgodzie oraz sprzeciwie dot. przetwarzania danych osobowych, listę operatorów redagujących dane oraz listę udostępnień danych Administracja/Lista udostępnień danych.

 

 

Dla osób prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą istnieje ścisłe powiązanie pomiędzy danymi firmy a danymi tej osoby.

 

Jeżeli w -> Danych firmy zaznaczymy, że: 'Podatnik jest osobą fizyczną'

i wybierzemy podatnika z listy osób (klawisz F2) to do danych firmy pobiorą się z danych podatnika następujące wartości:

Nazwisko i imię
NIP
REGON
PESEL
data urodzenia
nazwa skrócona do ZUS

 

 

 

uprawnienia