header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Edycja kont


 

Po wybraniu na liście kont: Ins-Dodaj lub F6-Zmień zostanie wyświetlony ekran danych konta:

 

uprawnienia

Konto4


 

Na tym ekranie:

 

Numer konta – określa numer oraz położenie konta w planie kont (np. 200-1 oznacza analitykę do konta 200. Sumy księgowane na koncie 200-1 zostaną przypisane także do konta 200, a także do kont 20 i 2, jeśli istnieją. Program pozwala na utworzenie wielu poziomów analitycznych, przy czym numery analityczne mogą być literowo-cyfrowe i nie muszą być kolejne.
Nazwa konta – do edycji przez Użytkownika
Nazwa obcojęzyczna – do niektórych zestawień
Atrybuty: konto rozrachunkowe, pozabilansowe, dewizowe – opisane w odpowiednich rozdziałach poniżej
Przycisk F6 Kontrahent – pozwala połączyć dane kontrahenta z listy adresowej z danym kontem. Po przycisku F6 można także wprowadzić nowego kontrahenta. Jeden kontrahent może mieć kilka kont – np. być jednocześnie dostawcą i odbiorcą.
Przycisk Czyść – odłącza kontrahenta od konta
Zakładka INFO – zawiera dodatkowe uwagi do konta
Zakładka DEFINICJE - zawiera informacje o wystąpieniach konta księgowego w definicjach formularzy, można od razu dodawać, zmieniać i usuwać definicje
Przycisk F8 Historia – wyświetla historię zapisu, tj operatora, który utworzył konto i historię zmian nazwy konta i innych elementów
Przycisk F12 Opcje – pozwala:
owykonać zmianę dewizowości
owyświetlić obroty konta (w poszczególnych miesiącach, narastająco i saldo)
owyświetlić rozrachunki konta (dla kont rozrachunkowych).