header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Edycja parametrów

 

 

Po wybraniu przycisku „F6-Zmień” lub dwukrotnym kliknięciu myszką na pozycji - pojawi się okno z możliwością edycji parametru.

 

Niektóre parametry mogą być zmieniane tylko dla pewnego przedziału i wtedy należy wybrać właściwą wartość z listy.

 

Inne parametry mogą mieć wartość zmienną w czasie i wówczas:

 

onależy podać datę od kiedy dana wartość parametru obowiązuje
omamy wówczas do czynienia z listą wartości danego parametru zawierającą różne wartości w różnych okresach
ostosuje się takie listy dla parametrów typu stawki składek ZUS i innych parametrów związanych np. z obliczaniem podatku dochodowego (np. koszty pracownicze).

 

Zapamiętanie zmienionej wartości realizujemy standardowo za pomocą przycisku „F5-Zapamiętaj”.