header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Definiowanie rodzaju ceny

 

Moduł edycji rodzajów cen umożliwia edycję oraz dodawanie nowych rodzajów cen.

Okno składa się z następujących pól:

Nazwa Pole wymagane, określa nazwę rodzaju ceny;
Liczona od Umożliwia wybór rodzaju/źródła ceny;
Narzut Pole określa narzut, alternatywne w stosunku do pola Rabat - możliwe jest wypełnienie tylko jednego z nich;
Rabat Pole określa Rabat, alternatywne w stosunku do pola Narzut możliwe jest wypełnienie tylko jednego z nich;
Waluta wybór waluty cennika;
Grupy Pole widoczne, gdy wybrano w „Liczone od” rodzaj ceny obliczany według wartości parametrów. Umożliwia przypisanie ceny do grup asortymentowych.

 

Moduł umożliwia definiowanie dwóch rodzajów cen:

o wartościach wpisywanych przez użytkownika i przypisanych bezpośrednio do poszczególnych towarów i usług;
obliczanych według określonych parametrów - marży lub rabatu dla wybranych grup asortymentowych.

 

Sposób wyliczania rodzaju ceny jest uzależniony od wyboru wartości w polu „Liczona od”:

„Wpisywana ręcznie” wartość ta określa, że definiowany jest rodzaj ceny określanej przez

użytkownika bezpośrednio dla poszczególnych asortymentów;

Pozostałe wartości określają, że definiowany rodzaj cennika obliczany według parametrów i przypisany dla poszczególnych grup asortymentów. Lista wartości w polu „Liczona od” definiująca cenę dynamiczną - obejmuje pozycje „Kartotekowej ceny sprzedaży” oraz nazwy cenników ręcznych, zdefiniowanych przez użytkownika, które mogą być wykorzystane jako źródło ceny dynamicznej.

 

Wygląd okna różni się ze względu na sposób obliczana cen:

dla cenników definiowanych ręcznie przez użytkownika jest następujący:

 

cenniki_02

 

dla cenników obliczanych według zadanych parametrów marży i rabatu jest nastgepujący:

 

cenniki_03

 

W zależności od sposobu obliczania cennika okno umożliwia przeprowadzenie następujących operacji:

Rodzaje cen definiowane ręcznie przez użytkownika:
οDalej kontrola poprawności wprowadzonych danych oraz przejście do okna definiowania cen dla poszczególnych asortymentów,
οAnuluj zamknięcie okna bez zapisywania zmian.
Rodzaje cen obliczane według wzoru:
οZapisz kontrola poprawności i zapis wprowadzonych danych. Po operacji okno jest zamykane,
οAnuluj zamknięcie okna bez zapisywania zmian.