header

Góra  Poprzednia strona  Następna strona

Eksport danych

 

Moduł ten umożliwia eksport danych dotyczących dokumentów handlowych, ewidencji VAT, kasowych i innych do programów FINKA.

 

Dane te mogą zostać odczytane i zaksięgowane:

w programie Finka-FK:
οdokumenty handlowe - zostaną one zaksięgowane oraz zapisane w ewidencji VAT.
οdokumenty kasowe    - zostaną zaksięgowane zgodnie z przypisanymi definicjami kont.
οPK - polecenia księgowania

 

w programie Finka-KPR:
οdokumenty handlowe lub pochodzące z ewidencji VAT – zostaną tam wpisane do Księgi przychodów – rozchodów oraz do ewidencji VAT

 

Komputery na których wysyła się i odbiera dane, nie muszą mieć bezpośredniego połączenia – wysłany plik można przenieść dowolnym sposobem, np. mailem lub na nośniku danych i odczytać go w programie odbierającym.

 

Aby móc eksportować dane dokumentów handlowych i dokumentów kasowych należy posiadać odpowiednie uprawnienie.

uprawnienia

Eksport dokumentów handlowych i dokumentów kasowych dostępny jest z menu:

  ->Administracja

    -> Eksport

        -> Do innych programów Finka

 

Po wywołaniu tego punktu menu wyświetli się ekran, na którym można sprecyzować zakres i typ wysyłanych danych oraz rodzaj eksportu:

 

eksport_01

 

 

 

Na tym ekranie można określić:

 

Zakres dat, z jakiego będą eksportowane dokumenty;
Rodzaje dokumentów, które chcemy wyeksportować;

 

 

Użytkownik ma możliwość wyboru formatu eksportu danych. Można wybrać:

 

Finka XML (Windows) – eksport do pliku XML, odczytywanego przez Finka-FK i Finka-KPR dla Windows
Finka FK,KPR (DOS) – eksport do pliku odczytywanego przez Finka-FK oraz Finka-KPR dla DOS  
Finka KPR (WIN) – eksport do pliku odczytywanego przez programu Finka-KPRWIN w starszej wersji

 

W przypadku eksportu do wersji Dos trzeba jeszcze określić:

 

Kodowanie liter polskich (Mazovia lub Latin-2); w programie Finka dla DOS odpowiednie oznaczenie „-M” lub „-L” znajduje się w numerze wersji tego programu na ekranie
Oznaczenie systemu potrzebne w tabeli typowych dekretacji w FK dla Dos, zwykle jest to „EV”.

 

W przypadku eksportu w formacie XML trzeba określić nazwę i katalog eksportowanego pliku. Program utworzy plik XML w określonym formacie.

 

Plik ten zawiera część danych z dokumentów, potrzebną w programie księgowym. Na przykład zawiera on wartości dokumentów w poszczególnych stawkach VAT, lecz nie zawiera pozycji asortymentowych figurujących na dokumencie.

 

W trakcie eksportu wyświetlane są informacje o jego przebiegu, a później wiadomość o jego zakończeniu. Informacje te można później znaleźć w punkcie Lista komunikatów